We leven met z’n allen in een kosmisch bewustzijnsveld van kwantumdeeltjes en frequenties. Letterlijk alles bestaat uit frequenties. De kosmos, de planeten, de aarde waarop we wonen, het menselijk lichaam, de lucht waarin we leven, het water, de rotsen en ga zo maar door. Materie bestaat eigenlijk niet. Het is een vorm van onzichtbare, maar voor steeds meer mensen wel vaak voelbare frequenties. Net zoals ijs en water andere verschijningsvormen zijn van watermoleculen met dezelfde atomen. Zo kun je iedere materie terugbrengen tot de kleinste kern, wat dus frequenties zijn. Materie is gestolde frequentie. Verstoringen zoals aardstralen, leylijnen, verstoorde krachtplekken, electrosmog etc. werken op je hele lichaam, je hee frequentie-systeem.

Wie ben je als mens? Je bent niet alleen wie je denkt te zijn. In ons DNA zit de informatie van onze voorouderlijn, opgeslagen als code. Deze is tot zeker 7 generaties terug, bepalend voor veel van ons huidige doen en laten. Zijn er ooit in de voorouderlijn veel trauma’s geweest dan kun je er zeker van zijn dat jij ze in dit leven tegenkomt (om op te ruimen). Verder heeft ieder van ons vorige levens gehad die in deze tijd om aandacht vragen. Dit alles is opgeslagen in ons DNA en in ons onderbewuste.

huisreiniging-en-meer

Bij huisreinigingen grap ik wel eens dat het lichaam er mooi uit ziet maar dat het eigenlijk alleen maar frequenties zijn. Spieren, pezen, organen, hersenen, botten, ect. zijn allemaal opgebouwd uit cellen die allemaal een eigen ideale frequentie hebben. Ziekte ontstaat als de frequenties op celniveau verstoord worden. Voor je echter de ziekteverschijnselen te zien krijgt of voelt, ben je al langere tijd onderweg met ziek worden. Want als je cellen door lichaamsvreemde frequenties verstoord worden, functioneren ze niet meer optimaal en produceren afvalstoffen.

Eigenlijk zijn we niet gemaakt om ziek te zijn. Ziekte wil alleen maar duidelijk maken dat er iets aan de hand is. Ik geloof uit eigen ervaring dat we onszelf uiteindelijk beter kunnen maken. Bijvoorbeeld dankzij ons zelfhelend vermogen. Maar zelfs als dat niet lukt is dat ook oké want er zijn zoveel meer factoren die een rol spelen
De belangrijkste verstorende frequenties waar ik me in mijn werk mee bezig houdt zijn:

 • de frequenties van (oude) in ons lichaam aanwezige emoties, incl. die uit vorige levens.
 • de frequenties van gedachtes en angsten van allerlei soort en omvang.
 • de frequenties van aardstralen, wateraders, en verstoorde krachtplekken
 • de frequenties van in onze woonplek opgeslagen oude trauma’s en emoties
 • de frequenties van technische straling van 3G, 4G, 5G, WIFI, DECT, en de duizenden satellieten die om de aarde draaien.

Mensenlijk bewustzijn werkt eigenlijk net als computers, internet en de Cloud, alles is connected in een allesomvattend kwantumveld.
Ik gebruik vaak zaken uit onze materiële wereld zoals computers, google, harde schijven etc.. Die gebruik ik als metafoor om uit te leggen hoe ook onze lichaams-systemen werken. Ik merk dat mensen dat goed begrijpen: wij maakten immers die computers en zijn eigenlijk tot nog veel meer in staat via onze Spirit.

Als je eens kijkt naar hoeveel data/bestanden op je harde schijf staan. Bizar veel! Niet gek dat die traag wordt en vastloopt. Zo staan al mijn documenten sinds 2004 nog steeds op de harde schijf of in de cloud. Het is allemaal data, bits en bites. Soms moet je echter je computer opruimen en/of programma’s wissen, updaten en downloaden. Of een nieuwe PC kopen omdat de oude verouderd en traag is.

Ook wij mensen moeten met de tijd meegaan, leren omgaan met de nieuwe tijd met hogere software: in de vorm van een hoger bewustzijn. Dat is in feite de reden dat we dagelijks automatisch geüpdatet worden, het gebeurt vanzelf, je hoeft het alleen maar te beseffen. Dat is wakker worden.

Het alom hoger wordend bewustzijn maakt dat zaken die opgeslagen zijn in het onderbewuste naar het bewuste komen. Het is als een foto in ontwikkelvloeistof, steeds meer details worden prijsgegeven. Dat voelt zeker niet altijd fijn en soms zelfs pittig en zwaar. Maar tegelijkertijd biedt het ons de mogelijkheid om op een steeds dieper wordend niveau oude “shit” op te ruimen.

Groeien is ont-wikkelen, loslaten van oude energie, oude data.
We leven in een tijd waarin hoger bewustzijn als een soort wolk uit de kosmos over ons neerdaalt. Onze frequenties veranderen en dat vraagt om opruimen. Willen we niet ziek worden dan moeten we ook oude data (de frequenties van gebeurtenissen) opruimen, anders lopen we vast.

Gedachten, emoties, overtuigingen, trauma’s etc. zijn allemaal data en frequenties. Ze blijven in ons systeem aanwezig. Niet in onze hersenen, maar in alle cellen en onze niet zichtbare lichamen. Tegelijkertijd zijn het een soort van gedachten-en-emotie wolkjes die overal neerdwarrelen waar ze geproduceerd zijn. In woningen, kamers, in de natuur etc. Zelfs in je bed en je vaste zitplaats. Eigenlijk zijn het een soort van energetische vingerafdrukken die overal achtergelaten worden.
De kwaliteit van onze gedachten en emoties bepaald dus meteen de kwaliteit van ons lichaam op celniveau, en de kwaliteit van onze omgeving.

Waar zijn, naast ons lichaam, nog meer verstorende en ziekmakende frequenties in onze leefomgeving opgeslagen?
Dat is op plekken waar ooit heftige gebeurtenissen plaatsvonden:

 • oorlogsgebieden, concentratiekampen,
 • maar ook op minder bekende plekken zoals een kampement van Napoleon in Eersel,
 • in de Schuytgraaf in Arnhem door oorlogshandelingen,
 • in een woning op een oud kazerneterrein,
 • op oude fabrieksterreinen en voormalige ziekenhuizen.
 • Wijchen is ook een plaats die sterk resoneert met de aanwezigheid van de Romeinen ooit.
 • in woningen waar personen overleden zijn na een lang en heftig ziekbed, na zelfmoord, een ongeluk, vechtscheidingen, mishandeling, misbruik en incest…

Mijn ervaring is dat nieuwe bewoners vaak op bepaalde plekken in huis heel duidelijk voelen dat het niet pluis is.
De energie van allerlei emotionele gebeurtenissen hangt nog steeds op de plek waar ze “geproduceerd” is.

Verandering van een tijdperk na 26.000 jaar.
De aardas draait in ca. 26.000 jaar door de kosmos en in die ronde komen de dertien dierenriemtekens langs, iedere ca. 2160 jaar. We komen vanuit het Vissentijdperk en glijden het Watermantijdperk in. Visssentijdperk was werken vanuit het 3e chakra, kracht, macht en ratio en onderdrukking van het vrouwelijke aspect. Waterman ofwel Aquarius is werken vanuit het 4e chakra, het hart en “wat kunnen we samen doen?. Naast het rondje van ca. 26.000 jaar beweegt ons zonnestelsel zich ook nog eens door de kosmos. Vandaar de veranderende frequenties met een hoger Bewustzijn.

 

aardas-illustratieWe leven daardoor in een tijdperk waarin alle mensen, of je wilt of niet, en ieder in zijn eigen tempo, gevoeliger worden. Vrouwen en kinderen eerst, de mannen volgen op korte afstand. Als je gevoeliger wordt voel je meer en ben je je er eerder van bewust dat er iets niet klopt en opgeruimd wil worden.

 

 

 

 

boek_4_sides

Alle verstoringen van de energie, ook van oude emoties in en om ons heen hebben een uitwerking op de vier hiernaast afgebeelde niveaus.

Het is goed te weten dat alle verstoringen middels een Energetische Huisreiniging & MEER op te ruimen zijn..

Kijk eens bij onze klantenervaringen

 

 

Wil jij wel eens weten hoe de energie in jouw woning is.
Vraag dan vrijblijvend een gratis analyse aan.