henk-janssen

Channeling t.b.v. Healing Sessie 5 April 2020

De Hoeders van de Aarde

Welkom lieve mensen,

Deze tijd van grote transformatie waar jullie je in bevinden, waar al zo vaak over is gesproken, waar jullie zo naar uit hebben gekeken. Is er een die als deze dan daadwerkelijk voor de deur staat je toch overvalt.

Het is een tijd waarin jullie als mens op dit moment worden geconfronteerd met alle aspecten die zich nog in jezelf bevinden, waar je ware Zelf niet meer mee resoneert.

En we willen jullie aanmoedigen de tijd die jullie nu hiervoor gekregen hebben te gebruiken om de angsten die je voelt, de woede die je voelt, het verdriet dat je voelt te aanschouwen, te omarmen en te helen, zodat het uit je systeem kan verdwijnen. Daadwerkelijk aanschouwen, het diep in de ogen kijken, in plaats ervoor weg te lopen. Want juist voor er voor weg e lopen, juist door te zeggen; oh nee ik mag niet bang zijn , ik moet in licht en liefde blijven, blijft de angst in de kern in je systeem aanwezig en kan deze daar zonder dat je er grip op hebt gaan woekeren.

Vanuit menselijk oogpunt leven jullie de afgelopen weken, maand in een periode die letterlijk de wereld op zijn kop lijkt te zetten. Die alle vastigheid en zekerheid die je ooit dacht te voelen uit je leven doet verdwijnen. Die voor velen ook tot vergaande gevolgen kan leiden waarin ze veel verliezen. Toch vragen we jullie dit niet te zeer vanuit het aardse menselijke lijden te bezien, doch deze periode als kans te grijpen. Want dat is wat deze tijd dan ook is, een kans om versneld je oude blokkades die r nog zitten los te laten, je angsten bewust te worden, je oude woede bewust te worden. Onuitgesproken conflicten die er nog zijn uit te spreken zodat je uiteindelijk de anderen en vooral je zelf kunt gaan vergeven. Want deze vergeving van alles wat je ooit hebt gedaan of juist niet hebt gedaan, een ander jou heeft aangedaan of heeft nagelaten. Deze vergeving leidt je direct naar de liefde van je hart, deze vergeving leidt je direct naar je ware Kern. Deze vergeving geeft je een rijkdom die zo immens is, daar kan geen aards materiele rijkdom tegenop.

Read more ...

2020 03 01 GHS

 De onderstaande boodschap is op 1 maart 2020 door Antoinette Dettingmeijer gechanneld vanuit de hogere bewustzijnsvelden, de wereld van onze gidsen.

Welkom,

Jullie leven in een tijd van grote veranderingen. Een tijd waar je als ziel bewust voor hebt gekozen om juist nu in deze tijd van verandering, in deze overgangstijd naar de aarde te komen om hier ofwel een bijdrage te leveren of zelf mee te liften op deze groei die de verandering is. Ofwel om slechts de ervaring op te doen, of andere redenen waar we nu niet dieper op in willen gaan. 
Doch stellen wij dat je bewust als ziel hebt gekozen om in deze tijd van overgang, van verandering geboren te worden en zijn er velen van jullie die dit van binnen al voelen. Die dit weten, die voelen dat ze hier een bijdrage aan willen leveren. 
En juist de verandering om jullie heen en de chaos die dat teweeg brengt is hetgene waar jullie het hardst mee in gevecht lijken te zijn. Waarbij we je de overweging voor jezelf willen meegeven om naar binnen te keren en diep in jezelf te onderzoeken hoe bereid ben ik om in de verandering mee te gaan? Ben ik bereid om in mij zelf te veranderen? Ben ik bereid om de verandering te leven? Ben ik bereid om datgene te doen en vooral te laten dat nodig is om deze overgang naar het duizendjarige vredesrijk daadwerkelijk te maken? 

Want constateren dat er onrecht in de wereld is, dat er ongelijke verdelingen in de wereld zijn, dat er armoede is, dat er pijn is, dat er lijden is, dat er ziekte is, dat er angst is en dat de angst op dit moment zo wordt aangewakkerd door financiële chaos, door bedreigingen als ziekte is één ding. Het andere element is echter zoveel groter: wat doe ik in mijn dagelijks leven, in mijn dagelijks handelen, in mijn dagelijks denken, in mijn dagelijks voelen, dat de oude structuur, die ik eigenlijk niet meer wens, in stand houdt?

Read more ...

4 januari 2020

Deze onderstaande boodschap is op 4 januari 2010 door Antoinette Dettingmeijer gechanneld vanuit de hogere bewustzijnsvelden.

Welkom allemaal

Welkom in dit nieuwe aardse jaar, een jaar waarin tot uitdrukking kan komen wat er in al deze voorgaande jaren in gang is gezet, is verwerkt, is doorleefd, is getransformeerd, aan het licht is gekomen. 

Een jaar waarin steeds duidelijker gaat worden dat de liefde vanuit het hart voor “al dat is” in de breedste zin van de woorden. - de liefde voor de planeet, de mensen, de natuur , de dieren, de liefde voor de natuurrijken. De liefde voor de andere dimensies, de liefde voor de Bron zelf - tot uitdrukking gaat komen.

Een jaar waarin voor diegenen die zich al die jaren hebben voorbereid eindelijk tot uitdrukking te brengen wie ze in wezen zijn. 

Een jaar waarin steeds duidelijker gaat worden dat de overgangstijd waarin jullie je bevinden wel degelijk gaande is en niet zoals door velen ondertussen betwijfelt wordt omdat er immers zoveel ellende nog is. Zoveel verdriet nog is, zoveel armoede nog is, zoveel onrecht nog is. 

Toch wel een jaar waarin jullie bewust een keuze daarin dienen te maken. Wie volg je, wat volg je, wat resoneert met je diepste Zelf. Volg je de kant van het licht, volg je de kant van het duister of blijf je zonder keuze er midden in staan en daardoor voortdurend heen en weer geslingerd worden?

En vandaar uit ook een jaar waarin bewuste keuzes gemaakt kunnen gaan worden, eenvoudiger dan hiervoor. Je hebt immers al zoveel doorleeft, doorwerkt. En je kunt indien nodig nu ook nog sneller je oude trauma’s aanpakken om ze te transformeren.  

Wij en jullie zijn allen een uitdrukkingsvorm van de Ene, Alomvattende, een uitdrukkingsvorm van de Bron en tegelijkertijd zijn wij als gezamenlijk geheel de Bron. En deze woorden klinken zo eenvoudig. Je hebt ze wellicht al vele malen gehoord, gelezen, wellicht soms doorvoelt. Toch stellen wij dat indien je dit tot in je diepste kern doorvoelt, doorleeft, volledig erkent en weet, geraak je automatisch in het veld van verbintenis. 

Read more ...

De onderstaande boodschap is op 1 februari 2020 door Antoinette Dettingmeijer gechanneld vanuit de hogere bewustzijnsvelden.
 
 
Verslag Healing Sessie 2020 02 2020 02 02


Welkom allemaal.

Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om jullie deze keer te vragen alle liefde die je in je hart hebt te verzamelen en uit te zenden naar moeder aarde. Om in deze healing-sessie een groots veld te creëren zodat het wezen dat de planeet is die jullie bewonen weer in haar ware hoedanigheid zich kan tonen. 
En om dit veld neer te zetten gaan we een beeld meegeven, niet om je te dwingen er zo naar te kijken. Slechts deze mee te nemen in je eigen beleveniswereld en je te vragen om eens op deze wijze naar de wereld en alle problemen die je daar tegenkomt te kijken en te voelen in je hart of het resoneert of niet. 

Wij zijn ons, net als jullie, bewust van de grote problemen waar moeder aarde ogenschijnlijk in verkeerd. Haar ware aard is lang niet geëerd. Ze heeft zich aan jullie beschikbaar gesteld en de mensheid heeft haar grotendeels gebruikt, uitgeput, net zoals de mensheid zichzelf op dit moment grotendeels aan het uitputten is. 
Zeker het deel van de mensheid dat zo ver verwijderd is van de eigen kracht, de eigen natuur, dat deel dat jullie “de beschaving” noemen. 

Nog nooit zijn er zoveel mensen zwaar oververmoeid geweest. Nog nooit zijn er zoveel mensen uitgeput en voelen ze steeds meer van binnen dat er iets anders kan, dat er iets in ze roept en om zich heen roept dat het ook anders kan. 
Langzaam maar zeker begint er een steeds grotere groep te ontwaken op diverse niveaus en deze loopt volledig synchroon aan het beeld dat jullie op jullie planeet zelf zien. 
Ook deze prachtige planeet laat jullie zien dat het zo niet langer kan. Dat ze uitgeput raakt, dat nu het moment daar is dat jullie alle vrijheid hebben gehad om haar te exploreren, haar te leren kennen, in harmonie met haar samen te leven, uit harmonie met haar samen te leven. En nu is de periode, belangrijker dan ooit, dat er balans komt omdat ze niet meer langer kan. Doch haar overlevingsinstinct, haar natuur, haar ziel, kiest voor haar eigen groei. 

Read more ...

Een van de vragen die we - op ons verzoek in september ontvangen hebben - was de volgende:

“Ik ben tijdens een lezing erg van geschrokken van het eeuwenlange misbruik van mannen en vrouwen en dat we daardoor bij onze natuurlijke omgang in seksualiteit volledig bij onszelf en dus ook de ander vandaan zijn geraakt. Voor de heling van de aarde is dit een must om de energie weer te kunnen herstellen. Door de lezing ben ik alles in een heel ander licht gaan zien. Toch benieuwd hoe ze hier vanuit 't licht naar kijken en hier duidelijkheid over zouden kunnen verschaffen. Ik maak me oprecht zorgen"

Antoinette heeft zich vanmorgen op dit thema afgestemd op hogere Bewustzijnsvelden en ontving via een channeling de hieronder uitgeschreven boodschap.

Seksualiteit
De boodschap van 10 oktober als antwoord op een gestelde vraag


"Het antwoord op deze vraag zouden wij breder willen trekken en deze willen herformuleren naar onze visie op seksualiteit en hoe hiermee om te gaan in je dagelijks leven.

En is er als eerste de geruststelling dat zorgen maken in die zin niet nodig is en geen bijdrage levert, daar het zorgen maken alleen maar ervoor zorgt dat je in een verkramping gaat, in een modus van angst gaat waarbij de natuurlijke stroom van seksuele energie in je lichaam per definitie op slot wordt gezet. 
Wij zouden deze eerder zien als een bewustwording. Een bewustwordingsproces dat verder gaat dan alleen deze toe te spitsen op de seksualiteit, doch een onderdeel is van het grote ontwaken waar jullie je in je eigen tempo in bevinden.

Read more ...