henk-janssen

4 januari 2020

Deze onderstaande boodschap is op 4 januari 2010 door Antoinette Dettingmeijer gechanneld vanuit de hogere bewustzijnsvelden.

Welkom allemaal

Welkom in dit nieuwe aardse jaar, een jaar waarin tot uitdrukking kan komen wat er in al deze voorgaande jaren in gang is gezet, is verwerkt, is doorleefd, is getransformeerd, aan het licht is gekomen. 

Een jaar waarin steeds duidelijker gaat worden dat de liefde vanuit het hart voor “al dat is” in de breedste zin van de woorden. - de liefde voor de planeet, de mensen, de natuur , de dieren, de liefde voor de natuurrijken. De liefde voor de andere dimensies, de liefde voor de Bron zelf - tot uitdrukking gaat komen.

Een jaar waarin voor diegenen die zich al die jaren hebben voorbereid eindelijk tot uitdrukking te brengen wie ze in wezen zijn. 

Een jaar waarin steeds duidelijker gaat worden dat de overgangstijd waarin jullie je bevinden wel degelijk gaande is en niet zoals door velen ondertussen betwijfelt wordt omdat er immers zoveel ellende nog is. Zoveel verdriet nog is, zoveel armoede nog is, zoveel onrecht nog is. 

Toch wel een jaar waarin jullie bewust een keuze daarin dienen te maken. Wie volg je, wat volg je, wat resoneert met je diepste Zelf. Volg je de kant van het licht, volg je de kant van het duister of blijf je zonder keuze er midden in staan en daardoor voortdurend heen en weer geslingerd worden?

En vandaar uit ook een jaar waarin bewuste keuzes gemaakt kunnen gaan worden, eenvoudiger dan hiervoor. Je hebt immers al zoveel doorleeft, doorwerkt. En je kunt indien nodig nu ook nog sneller je oude trauma’s aanpakken om ze te transformeren.  

Wij en jullie zijn allen een uitdrukkingsvorm van de Ene, Alomvattende, een uitdrukkingsvorm van de Bron en tegelijkertijd zijn wij als gezamenlijk geheel de Bron. En deze woorden klinken zo eenvoudig. Je hebt ze wellicht al vele malen gehoord, gelezen, wellicht soms doorvoelt. Toch stellen wij dat indien je dit tot in je diepste kern doorvoelt, doorleeft, volledig erkent en weet, geraak je automatisch in het veld van verbintenis. 

Read more ...

Een van de vragen die we - op ons verzoek in september ontvangen hebben - was de volgende:

“Ik ben tijdens een lezing erg van geschrokken van het eeuwenlange misbruik van mannen en vrouwen en dat we daardoor bij onze natuurlijke omgang in seksualiteit volledig bij onszelf en dus ook de ander vandaan zijn geraakt. Voor de heling van de aarde is dit een must om de energie weer te kunnen herstellen. Door de lezing ben ik alles in een heel ander licht gaan zien. Toch benieuwd hoe ze hier vanuit 't licht naar kijken en hier duidelijkheid over zouden kunnen verschaffen. Ik maak me oprecht zorgen"

Antoinette heeft zich vanmorgen op dit thema afgestemd op hogere Bewustzijnsvelden en ontving via een channeling de hieronder uitgeschreven boodschap.

Seksualiteit
De boodschap van 10 oktober als antwoord op een gestelde vraag


"Het antwoord op deze vraag zouden wij breder willen trekken en deze willen herformuleren naar onze visie op seksualiteit en hoe hiermee om te gaan in je dagelijks leven.

En is er als eerste de geruststelling dat zorgen maken in die zin niet nodig is en geen bijdrage levert, daar het zorgen maken alleen maar ervoor zorgt dat je in een verkramping gaat, in een modus van angst gaat waarbij de natuurlijke stroom van seksuele energie in je lichaam per definitie op slot wordt gezet. 
Wij zouden deze eerder zien als een bewustwording. Een bewustwordingsproces dat verder gaat dan alleen deze toe te spitsen op de seksualiteit, doch een onderdeel is van het grote ontwaken waar jullie je in je eigen tempo in bevinden.

Read more ...

Gratis Healing Sessie 7 juli 2019

Vanuit ons perspectief gezien, dat overigens vol liefde naar jullie allen is, lijkt het soms alsof we jullie niet kunnen bereiken, lijkt het soms alsof we niet kunnen doordingen. Lijkt het soms, nadrukkelijk lijkt een onmogelijke taak om iets dat eigenlijk zo eenvoudig is over te brengen. Toch zijn wij ons zeer wel bewust van het feit dat juist deze eenvoud die zo gecompliceerd lijkt, dat dit alles verre van makkelijk is, verre van makkelijk lijkt, verre van makkelijk ineens om te zetten is. Toch is dat uiteindelijk het enige noodzakelijke dat jullie je weer bewust worden dat je zelf alles in je hebt dat je nodig hebt. Dat je zelf je grootste bron van liefde, van alles vervullende liefde in je hebt. 

En deze bron van liefde staat je toe om voluit in overvloed te leven. Waarbij overvloed zeer zeker niet slechts op materieel gebied kan worden uitgedrukt. Want materiele overvloed zonder deze vervulling van binnen is nog steeds pure armoede. 

De overvloed is te vinden in de overvloed van liefde, de overvloed van alles. Te weten dat je nooit tekort krijgt, tekort hebt, tekort zult hebben als je verbonden bent met deze diepste kern in jezelf. 

Read more ...

Gratis Healing Sessie 4 augustus 2019 vanaf bovenstaande lokatie de "Extern Steine" in Horn-Bad Meinberg
 

Er is een tijd aangebroken op aarde dat het belangrijker is dan ooit om keuzes te maken, om te kiezen, om je standpunt in te nemen. De strijd tussen licht en donker, die overigens slechts vanuit het donker een strijd is, begint naar een hoogtepunt toe te werken, waardoor velen zich uit hun middelpunt geslagen voelen. Waardoor velen het gevoel hebben dat oude thema's weer terug lijken te komen en het zinloos is ze te blijven verwerken, daar ze steeds weer terug keren. Dat het zinloos is om op dit pad van licht te blijven wandelen, daar het een doodlopende weg lijkt te zijn. Dat het zinloos is, omdat de rest van de mensheid toch niet meedoet en het merendeel nog zo in een slapende toestand zich lijkt te bevinden.

En juist op dit moment is het belangrijker dan ooit bewust te kiezen aan welke kant je staat. Bewust te kiezen of je je leven in licht en vanuit licht en met licht wil leven. Of je je leven in dienst van het licht wil leven. Of dat je wacht totdat anderen het licht voor je hebben aangezet. Want dat is wat velen op dit moment doen. Ze kiezen niet bewust voor onze broeders van het duister, ze kiezen niet bewust voor de donkere kant. Ze zeggen vaak dat ze voor het licht kiezen. Toch blijkt uit de handelingen, de gedachtes, de keuzes, die velen maken, dat jullie niet actief het licht aanzetten, het licht verspreiden, toch dat een deel van de mensheid wacht totdat het licht vanzelf aangaat.

Read more ...

Welkom.

Ware transformatie is waar jullie allen naar verlangen. Ware transformatie van al je oude pijn, van alle oude denkbeelden, van alle oude systemen. Klaar om het nieuwe gouden tijdperk in te duiken. Velen staan te popelen, kunnen niet wachten tot de grote nieuwe gouden tijd aanbreekt. 

En veel hebben jullie in jezelf de afgelopen jaren getransformeerd. Hebben jullie de afgelopen jaren geleerd, ben je je bewust geworden, is er een diep weten vanuit jezelf ontwaakt. En toch staan velen op dit moment op een punt dat het lijkt alsof het maar niet opschiet, alsof de pijn eeuwig is, alsof er voortdurend weer iets nieuws komt. Alsof het allemaal zo zinloos is. En hier gaan we een stuk belichten dat ons in jullie ogen weliswaar minder populair zal maken, minder geliefd zal maken. Doch weet dat dit juist vanuit de grootste diepste liefde vanuit aan jullie wordt overhandigd. Want juist dat deel houdt jullie in het lijden.

Read more ...