henk-janssen

Vanuit eenheid geboren zijn jullie allemaal, zonder uitzondering, op zoek om deze eenheid weer te ervaren. Vanuit eenheid geboren en daarna in de illusie van afgescheidenheid terechtgekomen. Dat blijft de grootste pijn die iedere ziel met zich meedraagt. Dat is de grootste zoektocht die iedere ziel onderneemt hier op aarde. Op verschillende wijze, vanuit verschillende invalshoeken, toch onderliggend is iedereen op zoek naar het diepe gevoel van verbondenheid, van heelheid, samensmelting, thuiskomen, weer één worden met het geheel. 

De ene zoekt dit in verbinding met een ander, in verbinding met een ander mens, met een groep, met familie, met vrienden, met werk, de natuur, de dieren, de helpers, begeleiders, vrienden vanuit de spirituele werelden. En een ander zoekt dit vanuit het besef dat dit daar niet kan worden gevonden, dat dit slechts een staat van zijn is die in zichzelf aanwezig is . 

Toch ook daar, als dat bewustzijn is ontstaan, is niet meteen de oplossing daar. Is het een voortdurend heen en weer geslinger, waarbij op sommige momenten dit gevoel even ervaren wordt. 

Read more ...

Aansluitend op de channelsessie was er de mogelijkheid voor de aanwezigen om vragen te stellen. Deze vragen zijn grotendeels weliswaar persoonlijk, maar hebben een bredere betekenis.

Enkele van de gestelde vragen:

  • Hoe kan ik contact maken met mijn engelen en gidsen?
  • Is het mijn taak om onrecht dat zich voordoet recht te zetten?
  • Ik leef nu een beetje als een kluizenaar, welke betekenis heeft dat?
  • Wat met lichamelijke ongemakken?
  • Fascinatie voor de dood, hoe zit het met euthanasie, abortus en voltooid leven?

Vraag: Hoe kom ik weer in contact met engelen en gidsen?

Antwoord: De aller, aller allereerste stap daarin is voor jou een periode te doen alsof ze daadwerkelijk bestaan. De grootste uitdaging zit nog in de twijfel die voortdurend als een klein stemmetje op de achtergrond mee gaat, die twijfelt aan of het wel echt is, die volledig gevoed wordt door de aardse realiteit waarin je je bevindt. En vandaar uit is dat ook zeker geen afkeuring of terechtwijzing, slechts een feit dat er nog steeds meer mensen zijn die onze wereld als een fantasie beschouwen, twijfelen van binnen uit, het niet zeker weten. En om deze te overbruggen kun je met je zelf afspreken dat je een periode doet alsof wij dagelijks samen met je meelopen. Het eerste dat je ’s ochtend doet als je wakker wordt is om goede morgen te zeggen tegen je gids, wat fijn dat je er weer bent. En hoe meer je dit in je leven gaat doen, ze niet ziet als iets is dat ver weg is van je, doch als een groep vrienden die om je heen zijn want zo is het ook.

Read more ...

2017 11 19 1e groepschanneling in Vught

Wij heten jullie een buitengewoon warm welkom. En wij zijn buitengewoon verheugd dat wij op deze wijze het woord tot jullie kunnen richten. Wij zijn in grote getale aanwezig vandaag, nu sprekend tot jullie vanuit hoe wij ons op aarde presenteren als Merlijn . doch weet dat niet wij hier alleen zijn, al jullie begeleiders zijn hier verzameld, de meester Saint Germain zijn wij nauw mee verbonden en zijn nou aanwezig in de communicatie vandaag. Daarbij ook de vele gidsen die vanuit de oude indianencultuur nu zo bewust bezig zijn om vanuit onze dimensies de mensen op aarde te begeleiden hoe zij op liefdevolle wijze de planeet weer volledig tot bloei kunnen laten komen.

Weet dat onze woorden niet slechts woorden zijn maar dat tegelijkertijd deze een directe invloed hebben op al jullie lichamen omdat zowel de woorden als de energie die daarmee wordt doorgegeven een effect heeft waarbij, jullie zouden zeggen; er vindt een healing plaats, wij zouden willen zeggen er worden laag trillende frequenties uit jullie systeem losgetrild doordat de frequentie wordt verhoogd en daarmee trillen als vanzelf de lage trillende delen loskomen aan de oppervlakte en als dit proces lang genoeg duurt zullen ze vanzelf uit je systeem verdwijnen. Om dit proces te ondersteunen kan het zo buitengewoon behulpzaam zijn dagelijks, minimaal dagelijks, bewust datgene te doen waarmee jullie net de middag zijn begonnen. De liefde naar je hart brengen. De energie die voor iedereen beschikbaar is bewust gaan inademen naar je hart, deze daar te verzamelen, te laten groeien zodat jouw hart steeds meer en meer tot bloei komt. Zodat jij steeds meer en meer verlicht en je vandaaruit je omgeving steeds meer en meer verlicht. Zodat alle lager trillende delen in jou, waaronder je oude angsten, je oude verdriet, je oude woede, al je oude pijnen steeds meer als vanzelf getransformeerd worden doordat je je eigen trilling verhoogd en deze daar vanuit de kosmische wetten eenvoudigweg niet meer kunnen bestaan omdat de wet zegt dat hoger trillende energie altijd de lager trillende al overschrijven. Dit is een wet die op dit moment op aarde zo belangrijk is om te onthouden, te weten, diep in te printen in je bewustzijn, want daarmee heb je letterlijk de sleutel in handen om op eenvoudige en actieve wijze bijdrage te kunnen leveren aan het transformatieproces waar jullie en wij en het hele universum middenin zit.

Read more ...

2018, het jaar van de waarheid

Op 7 januari 2018 hadden we onze maandelijkse healing sessie gecombineerd met een channeling voor 2018. Deze hebben we samen met een groep van 24 mensen in Vught gehouden. Vooraf hebben we gezamenlijk een meditatie gedaan, om de energie vanuit ons hart te verhogen. Aansluitend heeft Antoinette zich afgestemd op de Merlijn-energie en brachten zij onderstaande boodschap:

Wij willen deze middag beginnen om jullie allen hier een buitengewoon bijzonder welkom te heten. Per definitie is het zo dat, volgens kosmische wetten, een ieder hier aanwezig een verbindende factor heeft. Allen op zoek naar de diepere waarheden van het leven, allen op zoek naar de grote waarheid vanuit het weten. Dat er zoveel meer is dan die fysieke werkelijkheid die jullie hier in het dagelijkse waarnemen, dat dit, dit dagelijkse driedimensionale wereldbeeld niet hetgene is dat de werkelijkheid is.

En vanuit dit verlangen in de mens zijn wij naar de aarde gekomen om jullie te voorzien van informatie op de momenten dat er vragen zijn, te voorzien van kennis buiten het aardse wetenschappelijke veld om. Wat uiteindelijk in de periode waar de mens naar toe gaat volledig vanuit de aardse wetenschap verklaard kan worden. In feite is de mens niet zover verwijderd en op sommige punten al zo in contact met het ware Zijn.

Read more ...

De groepschanneling is een activiteit die regelmatig door Antoinette en Henk samen wordt verzorgd.
Via de nieuwsbrieven houden we je op de hoogte.

Om meer mensen kennis te laten maken met gechannelde boodschappen organiseren we regelmatig channel-bijeenkomsten. hierbij wordt informatie doorgegeven en bestaat de mogelijkheid voor aanwezigen om vragen te stellen.

Antoinette is een medium dat de gave heeft om boodschappen vanuit hogere bewustzijnslagen door te geven. Vaak is dat vanuit de Merlijn-energie, ook komt het voor dat er boodschappen vanuit de Grote Witte Broederschap of anderszins doorkomen. Henk ondersteunt als healer bij het neerzetten en verhogen van de energie waardoor het beter mogelijk is om boodschappen door te krijgen. 

Tijdens de groepschanneling beginnen we met een gezamenlijke meditatie. Aansluitend zal Antoinette informatie geven die via de Merlijn-energie doorgegeven wordt. De groepschanneling zal inhaken op het thema van de desbetreffende maand of periode.

Aansluitend aan de bijeenkomst zal Henk voor de aanwezigen een korte healing verzorgen.

De boodschappen van de groepschanneling van afgelopen periode.  

Kosten:  We vragen een bijdrage voor de channeling, de healing, koffie, thee en koekjes
Deelnemers: maximaal 20, op volgorde van aanmelding. (wie het eerst komt......)
Belangstelling?: aanmelden via email aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.