henk-janssen

Vanuit eenheid geboren zijn jullie allemaal, zonder uitzondering, op zoek om deze eenheid weer te ervaren. Vanuit eenheid geboren en daarna in de illusie van afgescheidenheid terechtgekomen. Dat blijft de grootste pijn die iedere ziel met zich meedraagt. Dat is de grootste zoektocht die iedere ziel onderneemt hier op aarde. Op verschillende wijze, vanuit verschillende invalshoeken, toch onderliggend is iedereen op zoek naar het diepe gevoel van verbondenheid, van heelheid, samensmelting, thuiskomen, weer één worden met het geheel. 

De ene zoekt dit in verbinding met een ander, in verbinding met een ander mens, met een groep, met familie, met vrienden, met werk, de natuur, de dieren, de helpers, begeleiders, vrienden vanuit de spirituele werelden. En een ander zoekt dit vanuit het besef dat dit daar niet kan worden gevonden, dat dit slechts een staat van zijn is die in zichzelf aanwezig is . 

Toch ook daar, als dat bewustzijn is ontstaan, is niet meteen de oplossing daar. Is het een voortdurend heen en weer geslinger, waarbij op sommige momenten dit gevoel even ervaren wordt. 

Juist de momenten dat dit zo ver weg lijkt, het voelt alsof je bent afgesloten van alles en iedereen om je heen, alsof er niemand in de buitenwereld is met wie je deze verbinding op het diepste niveau kunt maken, alsof er niemand meer in de spirituele wereld is met wie je deze verbinding op het diepste niveau kunt maken, juist dan is daar de ultieme kans om deze in jezelf te vinden. Want hoe mooi deze verbindingen met een ander, met anderen, op sommige momenten ook kunnen voelen, ze zullen slechts tijdelijk datgene opvullen waar je werkelijk naar op zoek bent, de verbinding met je Zelf, de verbinding met je ware Bron, de verbinding met de Bron, de ultieme Bron. En in die momenten, waarin je het gevoel hebt compleet afgescheiden te zijn van alles, van iedereen, in die momenten vinden de grootste transformaties plaats. In die momenten kan de ultieme liefde voor jezelf en Al dat is gevoeld worden. In die momenten kan dat vlammetje, dat zo zwak is gaan branden van binnen, dat iedere keer weer iets nodig had van buiten om gevoed te worden, weer gaan opleven, weer krachtiger worden. Dan vanuit je eigen verbinding met Al dat is, en dat is de enige verbinding die dit vuur brandend houdt, dat is de enige verbinding die blijvend dit vuur brandend houdt. En dan worden verbindingen met anderen een aanvulling in je leven. Dan worden verbindingen daadwerkelijk weer samensmeltingen op grotere niveaus, waarbij zielen echt weer kunnen samensmelten om een stapje dichter bij de eenheid te kunnen komen, waarin ze hun samensmelting met hun hogere delen weer kunnen ervaren. 

Velen zitten op dit moment in het gevoel afgescheiden te zijn, nadat ze zo gezocht hebben om zich heen, zijn op het punt dat ze zich realiseren dat daar in die buitenwereld de antwoorden niet liggen, toch kunnen ze diep van binnen ook nog niet vinden. 

Weet dat ook al voelt het zo alleen, je nooit alleen bent,  dat het antwoord, ook al wordt deze niet meteen gevonden, nog steeds ligt in de liefde voor je Zelf en de liefde voor de Bron. Want jij en de grote Creator zijn nog steeds dezelfde. En op het moment dat je het gevoel hebt dat de grote Creator je in de steek heeft gelaten, heb je het gevoel uiteindelijk dat je jezelf in de steek hebt gelaten. En dan is er eenvoudigweg geen sprake van liefde, van onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. Als je de echte, onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, liefde vanuit je heilige hart voor jezelf kunt voelen, dan voel je daarmee automatisch onvoorwaardelijke liefde voor de grote Creator. 

Onze heling vandaag, onze begeleidende energie voor jullie, is enkel gericht op het voelen van deze liefde voor jezelf, om deze liefde voor jezelf te versterken en te versterken. En daarmee je verbinding met de Creator als vanzelf weer heel te laten worden. 

Wij zijn vanuit onze liefde bij jullie, kunnen het niet voor jullie doen, toch wel jullie veld versterken en bekrachtigen vanuit onze dimensies. 

Wij zijn er altijd. In liefde dank je wel.