henk-janssen

Aansluitend op de channelsessie was er de mogelijkheid voor de aanwezigen om vragen te stellen. Deze vragen zijn grotendeels weliswaar persoonlijk, maar hebben een bredere betekenis.

Enkele van de gestelde vragen:

  • Hoe kan ik contact maken met mijn engelen en gidsen?
  • Is het mijn taak om onrecht dat zich voordoet recht te zetten?
  • Ik leef nu een beetje als een kluizenaar, welke betekenis heeft dat?
  • Wat met lichamelijke ongemakken?
  • Fascinatie voor de dood, hoe zit het met euthanasie, abortus en voltooid leven?

Vraag: Hoe kom ik weer in contact met engelen en gidsen?

Antwoord: De aller, aller allereerste stap daarin is voor jou een periode te doen alsof ze daadwerkelijk bestaan. De grootste uitdaging zit nog in de twijfel die voortdurend als een klein stemmetje op de achtergrond mee gaat, die twijfelt aan of het wel echt is, die volledig gevoed wordt door de aardse realiteit waarin je je bevindt. En vandaar uit is dat ook zeker geen afkeuring of terechtwijzing, slechts een feit dat er nog steeds meer mensen zijn die onze wereld als een fantasie beschouwen, twijfelen van binnen uit, het niet zeker weten. En om deze te overbruggen kun je met je zelf afspreken dat je een periode doet alsof wij dagelijks samen met je meelopen. Het eerste dat je ’s ochtend doet als je wakker wordt is om goede morgen te zeggen tegen je gids, wat fijn dat je er weer bent. En hoe meer je dit in je leven gaat doen, ze niet ziet als iets is dat ver weg is van je, doch als een groep vrienden die om je heen zijn want zo is het ook.

 

Wij zijn niet in een hemel hierboven, wij willen zelfs stellen dat er niet een hierboven is. Er is slechts uitdijend bewustzijn, doch in tijd en ruimte genomen is er eigenlijk één punt en zijn wij slechts in een andere bewustzijns laag aanwezig, doch niet in een andere ruimte. Wij zijn gewoon hier bij jou en zo meteen als wij niet meer spreken zijn wij nog gewoon hier bij jou. Wij zijn er altijd. Jouw gidsen en engelen zijn altijd dicht om je heen. En als wij zeggen vraag maar of ze dichterbij komen, vragen we eigenlijk om je bewustzijn open te stellen om ze beter waar te nemen, om ze dichter met je ziel te laten versmelten.

Je kunt dit dagelijks gaan oefen door ze gewoon te vragen op het moment dat je eerst in de liefde van je hart bent gaan zitten en deze hebt versterkt en versterkt, helemaal door je heen hebt laten stralen, de liefde van je hart, het licht van je hart zo groot te maken dat je jezelf helemaal verlicht, je eigen energie veld helemaal verlicht en dan ze uit te nodigen dichterbij te komen.

En dan doe je alsof ze er zijn, als een spelletje. Om het op die manier steeds makkelijker en makkelijker te maken en wees daarin buitengewoon mild voor jezelf en als dit niet in drie keer lukt dat dat niet wil zeggen dat je het niet kunt. Het is iets dat zo uit je systeem is getraind dat het ook  even tijd nodig heeft om er bewust weer in te komen, doch weet dat je zeer zeker in staat bent om jouw gidsen waar te nemen en weet dat ook al neem je ze niet waar ze er wel degelijk zijn.

Vraag: Hoe weet ik dat ik degene die ik liefde gestuurd heb, iemand waar ik zielsveel van houd, ook binnenkomt?

Antwoord: Deze is totaal niet relevant. Op het moment dat je de liefde die je in je hart hebt verzameld stuurt naar iemand waar je zoveel van houdt, is slechts datgene relevant dat zich in jouw systeem afspeelt.

Waarbij wij de visie hebben dat datgene dat er in je buitenwereld plaatsvindt slechts een afspiegeling is van datgene dat er zich in je binnenwereld bevindt. En of die ander deze liefde wel of niet kan ontvangen, is totaal niet relevant voor jou.

In jouw geval zouden we kunnen stellen dat je wel eens wat egoïster zou mogen zijn, en vooral de liefde aan jezelf mag schenken. Want uiteindelijk is het hoe meer je deze energie in jezelf kunt voelen, hoe grootser je de liefde voor jezelf kunt voelen, je daarmee het allerbeste kunt doen voor de rest van de mensheid, wie dan ook. En op het moment dat je dat kunt, zie je vanzelf aan degene naar wie je de liefde gestuurd hebt dat deze binnen is gekomen. Je zult dit vanzelf merken aan hoe die ander op je reageert. Soms is in aardse zin daar een bepaalde tijd voor nodig, doch wij durven te stellen dat, indien je dit dagelijks gedurende een aantal maanden doet, dat je daar hoe dan ook ook een verschil in merkt. Weet echter dat uiteindelijk jij niet degene bent die iets bij die ander hebt bewerkstelligt,. Jij hebt iets in je eigen harts- energie getransformeerd, waardoor er ook bij de ander iets gebeurt en die anders op jou reageert. Hoe zeer jullie ook iets voor een ander willen betekenen, uiteindelijk is het grootste geschenk dat je een ander kunt geven de blokkades in je eigen hart transformeren.

Vraag: Is het aan mij om onrecht dat zich aan de oppervlakte voordoet recht te zetten?

Antwoord: Het is in eerste instantie aan jou om het gevoel dat onrecht bij je naar boven brengt dusdanig te gaan transformeren, zodat je energie er niet door naar beneden wordt gehaald. Door het weliswaar waar te nemen, doch het oude onrecht dat zich nog in je systeem bevindt eerst te transformeren voordat je deze in je omgeving naar buiten wilt brengen. Omdat op het moment dat het je nog zo diep raakt, je uiteindelijk je eigen energie eraan zult verspillen en geen energie overhoudt om datgene te doen wat je wenst. Als tweede op het moment dat je deze in jezelf dusdanig gebalanceerd hebt en je het onrecht weliswaar waarneemt, maar vanuit een meer afstandelijke houding kunt waarnemen, ben je wel geboren vanuit een energetische dimensie, een frequentie die naar de aarde is gekomen onder leiding van de Michaels energie die hier een actieve bijdrage wenst te leveren door onrecht zichtbaar te maken. En vervolgens ongedaan te maken. Is hiermee je vraag helder beantwoord? Of wens je nog meer hierop in te gaan?

Aanvullende vraag: Wat is mijn taak daarin?

Antwoord: In eerste instantie deze voor jezelf in balans brengen. Omdat vanuit de disbalans in jezelf de balans naar buiten niet gecreëerd kan worden als zijnde de kosmische wet. En dan vervolgens te weten dat de verantwoordelijkheid per definitie bij de ander blijft liggen, je deze niet naar jezelf hoeft toe te trekken. Toch kun je het niet nalaten om onrecht waar te nemen en onrecht zichtbaar te maken en zelfs daarvoor te gaan staan en daarvoor te strijden. En je taak daarin is er een volledig dit te doen vanuit je hart. Want vanuit de verbinding van je hart is het niet nodig na te denken over je taak, komt deze als een wens van binnen uit en volg je hem van daar uit.  Weet dat je dit nooit ten koste van jezelf hoeft te doen, dat je slechts de impuls kunt volgen op het moment dat je deze als oud verdriet in jezelf hebt getransformeerd.

Toch zal het vanuit je hart als vanzelf blijven komen dat onrecht iets is waar je iets mee wilt en weet dan dat dat je hart is dat tot je spreekt, dat vandaar uit je ziel tot je spreekt en slechts zegt dat ze je zielenplan op deze wijze wil volgen. Je Zijn puur je zijn en je energie daarin doet al zoveel meer dan dat je tot nu toe in de gaten hebt. Je pure Zijn delen met anderen is daarin een hele belangrijke om je levensverhaal en de keuzes die je hebt gemaakt met anderen te delen. En de rest volgt dan als vanzelf.

Vraag: Kunnen wij vanuit het verhogen vanuit de trillings-functie die er nu is op aarde, het verhogen van de trillings-energie ook meewerken aan het in het licht brengen van de donkere stukken die nu omhoog komen op aarde?

Antwoord: Per definitie is dat wat jullie doen op het moment dat je met de aandacht naar je eigen hart gaat, met de aandacht naar het kosmische licht, dat altijd aanwezig is overal om je heen, gaat. En deze bewust bij jezelf naar binnen laten stromen om daarmee je eigen licht te vergroten. Want juist is dat de reden dat we aanraden dit regelmatig te doen, voor je eigen welzijn, je eigen leven hier op aarde, doch ook voor het grote veld. Want op het moment dat jullie iedere keer dat je je in een sombere bui bevindt, iedere keer dat je je in een negatieve gedachtenspiraal bevindt, de kracht vindt om stop tegen jezelf te zeggen, niet mee te gaan in al die oude patronen die er zitten, in al die oude overtuigingen die er zitten en dan jezelf te openen, met je aandacht naar je hart te gaan en daar het licht te vergroten en te vergroten, liefde in te ademen, liefde uit te ademen, licht in te ademen, licht uit te ademen, doe je iets voor jezelf en daarmee direct voor het hele veld, voor de hele planeet, voor de hele kosmos, voor de Bron zelf.

Op het moment dat je je eigen licht vergroot, vergoot je letterlijk het licht in de Bron zelf. En op het moment dat je dit doet, met meerderen tegelijk, zoals er honderden zich met deze energie verbinden op hetzelfde moment, dan heeft dit zo een versterkend effect waarbij één en één zoveel meer is dan twee, zoveel meer is dan drie en hoe meer zich verbinden hoe sterker dit veld wordt. Vandaar uit dat wij stimuleren om regelmatig op dezelfde tijdstippen je met elkaar te verbinden en dan het veld neer te zetten omdat het dan zoveel krachtiger is en juist op die momenten doe je iets voor jezelf  en ook voor Al dat is.

Dus ja, dan ook voor al die donkere stukken die er nog zijn. Deze worden letterlijk verlicht. Een donkere kamer kan met slechts één vonkje licht al zoveel donkerte verdrijven. Weet dat licht per definitie sterker is dan donker.

Vraag: het valt mij op door mij heel veel terug te trekken, als een soort kluizenaar een bestaan te hebben. Dit terwijl ik daarvoor heel erg midden in de wereld stond, dat brengt me soms wel eens verwarring, dan denk ik; oké het is goed zo. Dit is mijn vraag; blijkbaar is dat wat ik moet doen, dat ik helemaal geïsoleerd leef op dit ogenblik.

Antwoord: Op het moment dat je jezelf helemaal terugtrekt van alles en iedereen om je heen, bevind je je in de beste positie om terug te keren tot je eigen kern en om alle oude overtuigingen die je in dit leven al vanuit de periode in de baarmoeder met je mee hebt genomen, die je vanuit je ouders hebt meegekregen, die al in de cellen zijn meegegeven vanuit hun ouders en zo vele generaties daarvoor. Vanuit al die andere levens waarmee je verbonden bent. Op het moment dat je uit dit veld gaat, dit veld van hoe je hoort te leven, van de overtuiging die nog grotendeels op de aarde heerst en je terugtrekt in je eigen cocon, dat is de beste plek om letterlijk de vlinder te worden, om de transformatie in te gaan om alle oude stukken van je af te schudden en juist dan is het belangrijk om dat voor ogen te houden en alle, ook al zijn ze nog zo goed bedoeld, adviezen van andere mensen van je af te schudden, je eigen hart te blijven volgen. Omdat juist die goed bedoelde adviezen je af houden van je ware Zelf, je op deze wijze weer in contact  kunt komen met diegene die jij werkelijk bent. De enige kanttekening die we daarbij willen plaatsen is dat op het moment dat je je afsluit van je omgeving en je komt dan in minder positieve gedachtencirkels terecht, het dan zo belangrijk is om heel bewust jezelf als het ware door elkaar te schudden en te zeggen: stop! Ik ga de andere kant pakken, ik ga weer naar mijn hart, ik vanuit de chaos in mijn hoofd naar de stilte in mijn hart en deze vergroten, deze versterken en zo vind je steeds bewuster het anker in jezelf en voel je vanzelf weer wanneer de tijd daar is dat je weer naar buiten wilt gaan, in contact wilt treden, vanuit een vernieuwd bewustzijn in contact wilt treden met de wereld om je heen.

Vraag: Waartoe ben ik op aarde?

Antwoord: Om weer volledig te voelen wie je bent, om weer te voelen dat je een kind van de Schepper zelf bent en dat deze slechts tot wens heeft dat je je zelf weer toestaat volledig gelukkig te zijn, volledig in liefde te leven en dan als vanzelf dit licht te verspreiden. Niet eerst alleen maar jezelf wegegeven aan de ander, eerst de liefde aan jezelf geven en voor nu kun je zo de neiging hebben om er voor alles en iedereen te zijn en juist in de omgekeerd volgorde volledig weer te ervaren dat jij het middelpunt van het universum bent. Dat jij de meest belangrijke persoon op deze planeet bent, dat zonder jou het Goddelijke plan eenvoudigweg niet kan worden uitgevoerd. Er zijn er zo velen net als jij die denken dat ze zo onbeduidend zijn, dat ze te weinig doen, dat ze harder hun best moeten doen. Alles en iedereen heeft een plek, alles en iedereen heeft een betekenis en op het moment dat één iemand besluit het niet te doen wordt het systeem in de war gestuurd en ook dan lost zich dit dat als vanzelf weer op. Toch weet dat je vooral op dit moment de liefde aan jezelf mag geven en vandaaruit straalt deze zo door naar je omgeving, daarvoor hoef je niets te doen, slechts te zijn. Te zijn met je liefde.

Vraag: Ik heb een vraag over alle lichamelijke ongemakken die ik op het moment voel, waar heeft dat mee te maken?

Antwoord: Zoals wij vanuit onze visie kijken naar jullie lichaam, zien wij niet zozeer jullie fysieke aardse lichaam, zien wij jullie per definitie als licht. Zijn jullie opgebouwd uit diverse lichamen en is op het moment dat je al die lichamelijke ongemakken voelt er sprake van emotionele ongemakken die er eerder waren en kunnen we als je naar de vier belangrijkste lichamen gaat voor jullie hierop dit moment op aarde, waarbij we meteen kunnen zeggen dat er in de toekomst andere lichamen bijkomen, belangrijker gaan worden, meer aanwezig zullen zijn. Toch als we nu kijken naar de energetische versies van jullie fysieke lichaam is daar ook het lichaam waar alle gedachten liggen opgeslagen, het mentale lichaam. Het emotionele lichaam vol blokkade zo vaak en wat we nu als verzamelnaam het spirituele lichaam zullen noemen waarmee je zo gemakkelijk in verbinding met onze dimensies kunt treden en die weer uit zoveel diverse lagen bestaat.

En op het moment dat er oude trauma’s opgeslagen liggen in het emotionele lichaam, overtuigingen en beperkende overtuigingen opgeslagen liggen in jullie mentale lichaam en deze daar maar lang genoeg aanwezig blijven komen deze uiteindelijk in lichamelijke ongemakken naar buiten. Op dit moment komen ze naar buiten omdat je besloten hebt dat je deze oude pijn niet meer wilt voelen, toch het tegelijkertijd lastig vindt om hem te laten gaan, is er een deel verdriet dat al zoveel jaren is weggestopt, dat eenvoudigweg op dit moment wil worden gezien, omdat het door de trillingsverhoging  wordt aangeraakt net als in de rest van de wereld.

Het jaar van de waarheid is ook op persoonlijk vlak het jaar van de waarheid waarin voor sommige mensen oude, diep weggestopte trauma’s aan de oppervlakte komen. Je lichaam is slechts daar als signaal om naar de emotionele pijn die erachter ligt te gaan en op het moment dat je bewuster naar de oude opgeslagen trauma’s gaat op emotioneel vlak die daar ligt, gaan als vanzelf de lichamelijke ongemakken verdwijnen.
We kunnen  je vandaar uit zeer adviseren te kijken naar de oude stukken die er liggen, oude trauma’s die er al grotendeels je hele leven lang liggen en deze verder te transformeren, te laten gaan. Bewust, met behulp van anderen of vanuit je eigen liefde zoals je hebt gedaan met de energie die je opbouwt in je hartcentrum sturen naar je oude wonden die er zijn waarbij je je voorstelt dat je daar zelf ligt als klein meisje en je omringt met je eigen liefde, waarbij je je kunt voorstellen dat je daar zit in die baarmoeder en deze omringt met je eigen liefde en jezelf vertelt dat je het goed hebt gedaan en dat het niet jouw schuld was, dat je er mag zijn. Met name het gevoel dat je er mag zijn dagelijks aan jezelf vertellen, elke dag opnieuw.

Toch, samengevat, zijn de lichamelijke pijnen eigenlijk een heel mooi signaal, die willen zeggen er zit nog iets dat mij afhoudt om mijn volledige potentie tot uitdrukking te brengen, er is nog een blokkade in mijn systeem die er graag uit wenst te worden gewerkt en kun je deze  als buitengewoon aangename signalen zien dat je steeds en dichter bij je eigen bron komt.

Vraag: Is vasten of detoxen ook een manier om het fysiek af te voeren voor mij?

Antwoord: Wij zijn dubbel in deze. Aan de ene kant is er een ja voor gezonde voeding, is er een ja voor het ontgiften van het lichaam, is er een ja voor het zuiver maken van het lichaam, het lichaam te voeden met zuivere voeding en kan deze helpen om oude emotionele pijnen mee te nemen. Doch daarbij is in nog belangrijkere mate de overtuiging die er achter ligt. Want op het moment dat je iets eet en je bent je bewust van het feit dat dit eigenlijk niet zo gezond voor je lichaam is en je voelt dit ook. Is dit zoveel schadelijker dan iets bewust tot je nemen en het zegenen met liefde en weten dat je bewustzijn alles aan kan. Het is niet voor niets dat de yogimeesters in staat zijn gif in te nemen en daar niets van te ondervinden.

Het ontgiften van het lichaam kan tijdelijk helpen, toch weet daarbij dat iedere vorm van stress die je daarbij ervaart, iedere vorm van moeten die je daarbij ervaart meer hinder oplevert dan dat het positiviteit vanuit het ontgiften je kan opleveren. Het kan slechts een bijdrage zijn als deze volledig vanuit de overgave van je ziel daar is waarbij een negatieve gedachte slechter is voor je fysieke systeem dan een minder hoog trillend voedingsmiddel. Toch indien je dit wenst te doen kan dit zeker, zeer zeker ondersteunend werken.

Vraag: Het is een persoonlijke vraag die bestaat uit twee delen. Ik heb in mijn leven, een fiks deel ben ik zoet geweest om allerlei ballast die er was opgeruimd te krijgen, dat is gedaan en nu sta ik op een soort van stiltepunt, dat is dan de ene kant van de vraag. Wat betekent dat en de tweede vraag die daaraan gekoppeld is, is wat is eigenlijk het doel van mijn leven hier?

Antwoord: Het mooie is dat je met je vraag tevens je eigen antwoord hebt gegeven, want dat wat je gedaan hebt tot nu toe in je leven is letterlijk het doel van je leven hier. Een hele boel oude ballast op te ruimen. Niet zozeer omdat er bij jou zoveel meer zat dan bij anderen. Meer omdat je in je zielenontwikkeling een punt bereikt hebt dat je in zovele diverse levens al zoveel ervaringen hebt opgedaan, die breed uit genomen alles bij elkaar gepakt hebben en je in dit leven als het ware de laatste eindjes aan het afronden bent om hiervandaan een grotere stap te kunnen zetten, een stuk af te ronden en een nieuwe fase in te gaan en kun je letterlijk de transitie, waar de planeet in zit, ook een transitie zien als waar je ziel zich in bevindt dat ze op het punt is gekomen zoveel bewustzijn verzameld te hebben, zoveel ervaringen opgedaan te hebben, zo een omschakeling gemaakt te hebben vanuit het leven vanuit het hoofd naar het hart, vanuit het overleven naar meer leven in verbinding met je eigen kern. Dat die transitie daar is waarin je op een punt komt dat je de aardse realiteit niet meer nodig hebt om verder te gaan om je ziel te ontwikkelen, om verder te kunnen groeien.

Juist diegenen die op dit moment en in hun leven zoveel ervaren hebben, zoveel losse eindjes afgerond hebben, zoveel verschillende dingen gedaan hebben, zoveel ogenschijnlijk vervelende ervaringen hebben gehad, zijn juist diegenen die hier vanuit een moedig besluit de aarde in zijn gegaan, om in dit leven - omdat juist nu de energie op aarde daar zo buitengewoon geschikt voor is - zoveel oude karmische stukken op te lossen, oude verbindingen te helen, onafgemaakte delen af te maken, nog wat laatste ervaringen op te doen om een stap verder te kunnen te maken in de ontwikkeling van de ziel. Naar andere dimensies om daar verder te leren, sommigen naar andere planeten om daar verder te leren, vanuit een verhoogd bewustzijn waar de aarde naar toe gaat je verder te ontwikkelen. Toch het driedimensionale ervaringsgerichte leven dat je in dit leven nog hebt gehad en al zovele levens hebt gehad komt op dit moment tot een einde waarbij je kunt stellen dat je al veel hebt gedaan en de stilstand is slechts daar omdat er nu zoveel is afgerond en de periode aanbreekt, waarbij je meer en meer naar binnen gaat. Meer en meer het contact met jezelf weer gaat voelen, meer en meer de stilte in jezelf gaat ervaren en meer en meer de liefde in jezelf kunt gaan ervaren. Om deze, als volgende stap, nog meer toe te kunnen laten in jezelf, meer naar buiten te kunnen laten stralen en te weten dat het goed is zoals het is.

Vraag: Ik heb mijn hele leven al vanaf kinds af aan een fascinatie voor de dood gehad en ja ik kom het regelmatig tegen. Ik vroeg me af hoe er van jullie kant af gekeken wordt naar abortus, euthanasie en voltooid leven.

Antwoord: Vanuit onze kant, vanuit onze visie stellen wij dat ten eerste het niet mogelijk is fouten te maken hier op aarde, slechts ervaringen op te doen. En leven jullie op een planeet volledig vanuit vrije wil. En indien een mens besluit dat die om welke reden dan ook dit leven zelf wil beëindigen, omdat het lijden te ondragelijk is of we kunnen stellen het emotionele geestelijke lijden te zwaar is of het fysieke lijden te zwaar is. En wij maken daarin geen onderscheid. Op het moment dat deze ziel dit zelf besluit, wordt er nog wel eens gedacht dat deze niet mag, dat een mens niet zelf over zijn of haar leven mag beslissen, dat dat volledig aan de Schepper moet worden overgelaten. Maar jullie zijn immers de Schepper zelf, nu in menselijke uitdrukking, toch ben je een uitdrukking van de Schepper zelf en vinden wij vanuit onze visie zelf totaal niets van deze keuzes en daar kunnen wij meteen de abortus bij plaatsen.

Op het moment dat een vrouw een nieuw leven verwacht en zij deze vanuit zichzelf om wat voor reden dan ook voelt dat ze die niet kan bieden wat ze zou willen bieden, is het een buitengewoon liefdevolle keuze om te zeggen; ik wacht liever, ik doe het liever later op een ander moment. De ziel die dit lichaam ingaat doet een ervaring op hoe het is om naar de aarde te komen en niet gewenst te zijn. Het is per definitie een samenloop van omstandigheden die beide zielen iets oplevert. Of deze al dan niet bewust gekozen is, is in deze niet eens relevant. Hij is op het moment dat het daar plaatsvindt vanuit een gelijke trilling op elkaar afgestemd en is per definitie een daad van liefde omdat het een daad van de ziel is.

Op het moment dat een mens echter zelf besluit een einde vroegtijdig aan zijn of haar leven te maken, of aan een leven dat aan het ontstaan is in de moederschoot, is ook dat een ervaring die bijna zonder uitzondering tot gevolg heeft dat iemand weet dat hij dit nooit op deze wijze meer wenst te doen, omdat datgene waar je voor weg wilt, dat je niet meer wenst te ervaren, uiteindelijk toch door de ziel ervaren wil worden en dan op een andere wijze alsnog op een ander moment, in een andere tijd/ruimte dimensie ervaren gaat worden.  Het is echter niet dat daar vanuit onze dimensie een oordeel op zit, deze wordt zelf door de mens bekeken en her gewaardeerd en vandaar uit is het dat sommige zeggen dit beter niet te doen. Toch is de keuze zelf om wat voor reden dan ook een einde aan het leven te maken aan de mens zelf en is daar niet een sfeer van hel en verdoemenis waar je in terecht zult komen.

Leven en dood is in deze volledig niet zo verschillend als ze voor sommige mensen zijn. Er is slechts een overgangssituatie naar een andere dimensie. Wij zijn, durven wij te stellen, net zo levens als jullie. Zelfs levendiger dan de meeste mensen op aarde. Waarbij daar waar de mens denkt de dood in te gaan voor velen het leven pas echt begint. Toch is de kunst, de uiteindelijke kunst, om dat leven dat wij hier ervaren ook in die driedimensionale werkelijkheid te kunnen brengen en dat is wat de hemel op aarde genoemd wordt.

Vraag: ik wil graag iets vragen over de vrije wil waar jullie nu over gesproken hebben in verband met aan de andere kant gezegd zijnde dat alles volgens een Goddelijk plan verloopt. In hoeverre kun je spreken van een vrije wil hier in dat geval?

Antwoord: Een buitengewoon interessante vraag waarbij, als we deze heel eenvoudig stellen het Goddelijke plan als volgt is; de mens is gecreëerd om volledig te doen wat hij of zij wenst vanuit de vrije wil. Dat is het Goddelijke plan en vandaaruit is niets fout. Vandaar uit loopt uiteindelijk alles nog steeds terug naar de Bron zelf en dat is het Goddelijke plan, de Bron zelf wenst verder uit te dijen, verder te ontwikkelen en dat doet deze door zichzelf te ervaren en jullie mensen, door alles wat je doet, door alles wat je zegt, door alles wat je niet doet, door alles wat je denkt, alles, brengen een ervaring naar de Bron zelf. Omdat je uiteindelijk als mens slechts een aspect, een uitdrukking bent van die Bron. De vrije wil is volledig, omdat die bijdraagt aan een ervaring van de Bron en iedere ervaring zorgt ervoor dat de Bron als vanzelf uitdijt en uitdijt en liefdevoller en grootser wordt.

En op het moment dat er een plan is gemaakt en daar is waar je in je vrije wil en Goddelijk plan mee worstelt, dat de aarde naar een hogere dimensie gaat en de mensheid zelf besluit dat dit niet doorgaat, dan zou de mens inderdaad tegen het Goddelijke plan in kunnen gaan en deze kunnen tegenhouden.

Toch is het zoveel grootser en veelomvattender dan dat we kunnen uitleggen omdat jullie menselijke brein de informatie op sommige vlakken niet kan verwerken. Je kunt je voorstellen dat er dan een nieuwe planeet wordt gecreëerd voor diegenen die wensen in de dimensie te blijven leven zoals ze dat nu doen en dat er nieuwe planeet wordt gecreëerd voor diegenen die klaar zijn om die transitie te maken, om te gaan naar de plek van licht en liefde. De vrije wil zit erin dat je vrij bent op een plek te wonen waar veel licht is. En ook zeker vrij bent om op een plek te wonen waar veel duisternis is.

Er is één ding dat niet kan, en daarmee is alles in zekerheid gesteld. De Bron zelf kan niet vernietigd worden, de Bron zelf zal blijven bestaan.

Er zijn er die geloven dat er daadwerkelijk op een dag een nieuwe planeet verschijnt en zij wakker worden en er als het ware een touwladder wordt uitgegooid en zij zo deze nieuwe planeet kunnen opwandelen. Wij stellen dat er op dit moment twee planeten tegelijkertijd bestaan; eentje de oude driedimensionale wereld die jullie kennen, die zo geregeerd werd vanuit onderdrukking, overheersing, macht. Oude leermesters die zeggen dat ze de wijsheid hebben en deze op de mensen vanuit hun eigen beperkte visie willen neerzetten. Tegelijkertijd is er al het nieuwe bewustzijn dat als een nieuwe wereld over de oude heen is geschoven, waarbij een deel van de mensen letterlijk al leeft vanuit het nieuwe bewustzijn en dat kan een verwarrende zijn, daarmee kunnen twee werelden tegelijkertijd naast elkaar bestaan en kun je het gevoel krijgen dat je letterlijk je op een andere planeet bevindt. Wat energetisch gezien ook zo is.

Voor iedereen is er een plek en daar is de vrije wil. En op het moment dat iemand besluit niet mee te gaan in het plan komt er als het ware een vacature vrij en wordt deze weer opgevuld door iets nieuws door iets anders. Een fout is in die zin niet aanwezig.

Als kleine aanvulling op wat we net zeiden is dat uiteindelijk ook die zielen die zich nu ogenschijnlijk keren tegen het licht, waarvan sommigen zeggen; deze mensen zijn zo in en in slecht, deze zijn duivels of wat voor een benamingen dan ook, zich uiteindelijk, hoe dan ook, op een bepaald punt in hun ontwikkeling weer daar zullen bevinden dat ze in diep contact met de Bron zijn. Volgens de kosmische wetten kan het niet anders dan dat iemand uiteindelijk toch weer terugkeert, de ziel weer gaat ervaren wie hij of zij werkelijk is, omdat dat de wens is waarmee de ziel geprogrammeerd haar bestaan is ingegaan.