henk-janssen

2018, het jaar van de waarheid

Op 7 januari 2018 hadden we onze maandelijkse healing sessie gecombineerd met een channeling voor 2018. Deze hebben we samen met een groep van 24 mensen in Vught gehouden. Vooraf hebben we gezamenlijk een meditatie gedaan, om de energie vanuit ons hart te verhogen. Aansluitend heeft Antoinette zich afgestemd op de Merlijn-energie en brachten zij onderstaande boodschap:

Wij willen deze middag beginnen om jullie allen hier een buitengewoon bijzonder welkom te heten. Per definitie is het zo dat, volgens kosmische wetten, een ieder hier aanwezig een verbindende factor heeft. Allen op zoek naar de diepere waarheden van het leven, allen op zoek naar de grote waarheid vanuit het weten. Dat er zoveel meer is dan die fysieke werkelijkheid die jullie hier in het dagelijkse waarnemen, dat dit, dit dagelijkse driedimensionale wereldbeeld niet hetgene is dat de werkelijkheid is.

En vanuit dit verlangen in de mens zijn wij naar de aarde gekomen om jullie te voorzien van informatie op de momenten dat er vragen zijn, te voorzien van kennis buiten het aardse wetenschappelijke veld om. Wat uiteindelijk in de periode waar de mens naar toe gaat volledig vanuit de aardse wetenschap verklaard kan worden. In feite is de mens niet zover verwijderd en op sommige punten al zo in contact met het ware Zijn.

Het thema waar we vandaag met jullie verder op in willen gaan is zoals wij aangekondigd hebben: Het jaar van de Waarheid. Waarbij wij het jaar niet zo vast zien als het aardse jaar dat jullie in tijd tellen. Toch wel de periode waarbij de waarheid hoe dan ook naar buiten komt. Die al een tijd geleden is ingezet en steeds zichtbaarder wordt. Waarbij we jullie volledig op het hart willen drukken dat ook al lijkt de wereld steeds chaotischer, ook al lijkt er sprake te zijn van achteruitgang, ook al lijkt het dat er steeds meer onenigheid is, dit alles kan slechts daar zijn omdat het veld van liefde groter wordt, omdat de trilling van de planeet en daarmee al haar bewoners verhoogd wordt, omdat de trilling van de hele kosmos verhoogd wordt. Vanuit de aarde gezien zou je kunnen stellen dat er vanuit de zon die naar jullie straalt, die weer gevoed wordt door de grote zon, steeds trilling verhogende frequenties naar de aarde worden gestuurd, waardoor al het lagere dat er zit als vanzelf naar de oppervlakte wordt getrild, omdat de vibratie eenvoudigweg de donkere delen uitscheidt.

Licht trilt harder, liefde trilt sneller en iets dat sneller trilt zal, op het moment dat het in grote hoeveelheden aanwezig is, de negativiteit die er heerst, die wij zien als donkerdere lage trillende energievelden, naar boven trillen, zoals dat in een schudmachine het geval zal zijn. Dat wat jullie negativiteit noemen wordt door ons slechts als meer of minder licht waargenomen. En nu is de periode waarin jullie steeds meer in contact komen met je eigen licht, het licht steeds harder en harder gaat stralen en daarmee de donkere delen als vanzelf verdwijnen. Losgetrild worden. Soms verdwijnen doordat ze overschreven worden door licht, soms komen ze even zichtbaar naar de oppervlakte en dan verdampen ze, vallen ze als het ware uiteen waardoor de kleinste deeltjes weer op kunnen gaan in het licht. En als je nu kijkt naar alle gebeurtenissen rondom de aarde waarbij zovele mensen zich in een spiraal naar beneden toe gezogen voelen, de indruk krijgen dat de mensheid steeds verder achteruit gaat, weet dan dat wij vanuit onze kant als het ware staan te juichen om datgene wat er al zovele jaren aanwezig was nu zichtbaar aan de oppervlakte komt en de mensheid zelf zegt; wij tolereren dit niet meer. Zovele vormen van misbruik in diverse instituten, vanuit diverse machtsposities komen aan het licht. En de mensen hebben de mogelijkheid om te zeggen: nee, dit willen wij niet meer, dit staan wij niet meer toe. En op het moment dat jullie dit in jezelf voelen kom je weer in contact met de immense kracht die jullie allen hebben.

In de mens zelf schuilt een enorme kracht, de kracht die gelijk is aan de Bron zelf. De kracht waarmee de Christus zijn zogenaamde wonderen verrichte. Deze mogelijkheid is in ieder menselijk wezen, in meestal slapende stand, aanwezig. En wij kunnen niet vaak genoeg zeggen dat het zo belangrijk is je daar bewust van te worden. Bewust te worden van deze immense kracht waar jullie allen, in dit mensenleven nog indien je wenst, toegang tot kunt hebben, gebruik van kunt maken, voor jezelf, voor de wereld, voor de Bron zelf.

Want uiteindelijk is dat de grootste wens doe wij hebben, die de Bron heeft om jullie weer in contact te brengen met die grootse potentie die in jullie allen leeft. Dat grootse Goddelijke licht, waarbij wij weten dat er voor sommigen een negatieve trilling mee vibreert bij het woord Goddelijk. Het Goddelijke licht het Bron-licht, het Al-licht. In ieder van jullie is deze aanwezig en onze wens is dat jullie die steeds dieper voelen, je bewust bent van dit licht en deze weer aan kunt wakkeren, kunt omarmen en je eigen grootsheid daarmee weer kunt omarmen.

De grootste blokkades die er nu op het waarnemen en weten dat je dit licht bent en jezelf toestaan dat je dit licht bent zitten is vanuit een, als we in tijd praten in een ver verleden ontstaan, in een periode ver voordat de Christus op aarde was, waarin de mens op deze planeet leefde vanuit de verbinding met die Goddelijke Bron. Waarin de mens nog toegang had tot haar creërende, scheppende vermogen, waarin uiteindelijk een groot deel van de mensheid dit scheppende, creërende vermogen is gaan gebruiken vanuit een afgescheidenheid van deze Bron, vanuit het centrum van de wil, het centrum van macht. Er zijn inmengingen gekomen met andere planetaire rassen waardoor die verbinding die jullie allen zo hadden is kwijtgeraakt en waardoor er een beperkte groep was die uiteindelijk de macht kon hebben en in een strijd heeft de mensheid het grotendeels verloren, is er een raster van energie rondom de aarde gezet om jullie ingeperkt te houden, om jullie klein te houden en zijn jullie in een rad van wedergeboorte terecht gekomen.

Incarnatie na incarnatie om langzaam maar zeker weer terug te keren bij je Goddelijke bewustzijn, bij je Bron bewustzijn, bij diegene die je werkelijk bent. En nu, nu is de tijd aangebroken dat dit hele spel dat al zo lang gaande is -waarbij in diverse periodes verschillende meesters naar de aarde zijn gekomen om deze boodschap te verspreiden- nu is de periode aangebroken dat langzaam maar zeker steeds meer mensen zich bewust worden van wat en wie ze werkelijk zijn. Waardoor op een bepaald moment, als er genoeg aanwezig zijn die dit niveau van bewustzijn bereikt hebben, het beperkende raster van energieën dat neer is gezet verdwijnt, als vanzelf niet meer stand kan houden.

En dat is wat in sommige geschriften de eindtijd van de aarde is genoemd, niet omdat de aarde vergaat, doch wel omdat er een nieuwe periode aanbreekt, een nieuw tijdperk aanbreekt waarbij de mens weer haar geboorterecht kan innemen, de mens weer daadwerkelijk de scheppende mens kan zijn, in al haar grootsheid, vanuit haar verhoogde bewustzijn.

En in de komende periode is de waarheid zo belangrijk omdat alle onwaarheden als vanzelf naar buiten komen. Waarbij we voor jullie in je persoonlijke leven kunnen aanmoedigen om dit vanuit de liefde van je hart te doen. Het centrum van je hart energetisch te gaan verbinden met het centrum van je keel om zo je eigen waarheid vanuit liefde naar buiten te laten stromen en daarbij is dat zoveel makkelijker dan dat je in gevecht gaat met een ander, een ander wil overtuigen van jouw waarheid, gaat zeggen dat een ander het fout heeft, niet goed doet.

Slechts je eigen waarheid verkondigen, je eigen waarheid uiten, vanuit je hart, maakt dat anderen er door geraakt kunnen worden, erdoor geïnspireerd kunnen worden. En diegenen die nog niet klaar zijn om deze waarheid te horen zullen deze als vanzelf langs zich heen laten gaan. Jullie leven nu in een periode waarin het veilig is om je waarheid te uiten, zeker het deel van de aarde waarop jullie je bevinden. Jullie hebben al zoveel bereikt als mensheid dat het nu mogelijk is om dit te kunnen neerzetten, waarbij, als je terugkijkt naar het verleden en er mensen op een brandstapel zijn gezet, op andere wijze gruwelijk gemarteld zijn, op buitengewoon niet humane wijze behandeld zijn omdat zij hun spirituele weten wilden delen met anderen, weet dan dat deze periode het mogelijk heeft gemaakt dat jullie leven zoals je nu leeft. Dat al het door velen nog gevoelde onrecht dat heeft plaatsgevonden er voor heeft gezorgd dat jullie als mensen nu zijn waar je bent. Op het punt dat je je waarheid mag uiten zonder dat je erdoor lijfelijk gestraft wordt. Hooguit een slapende ziel die vanuit angst zegt dat je de weg bent kwijtgeraakt, dat je knettergek bent, dat je het bij het foute einde hebt en deze informatie mag je langs je laten glijden en met een liefdevolle glimlach beantwoorden. Voor allen aanwezig zouden we willen vragen je waarheid, de liefde vanuit je ziel die je voelt, naar buiten willen laten gaan, op wat voor wijze dan ook. Voor jezelf, voor anderen, je niet meer te verstoppen, volledig jezelf te zijn ook al wijkt het nog zo af van datgene dat er zich in je omgeving bevindt. Weet dat wij er ten alle tijden zijn om jullie te begeleiden, dat je ten allen tijde mag vragen om hulp vanuit ons,  hulp vanuit je gidsen, hulp vanuit de engelen, hulp vanuit de opgestane meesters. Zij zijn er en zijn slechts gebonden aan een van de meest belangrijke kosmische, aardse wetten; de vrije wil.

En weet dat er niet zoveel planeten zijn waar deze vrije wil heerst, dat deze jullie uniek maakt, dat er vandaar uit ook anderen zijn die hier best zouden willen leven, die hun vrije wil op andere wijze naar buiten zouden willen brengen. Juist daarom is het zo mooi dat de mensheid op dit moment opstaat en zegt: wij wensen deze negativiteit niet meer, wij wensen de onderdrukking niet meer, wij wensen de energieën van de macht niet meer. Het is het tijdperk waarin de overgang van het centrum van de macht naar de liefde wordt gemaakt en waarin uiteindelijk de mens weer toegang krijgt tot haar volledige potentie en creatie vermogen, weer makkelijker in verbinding kan treden met de andere dimensies die nu nog zo voor velen niet waarneembaar zijn.

Vanuit de lichtfrequenties die naar de aarde worden gezonden, puur vanuit de Bron zelf omdat in het plan staat dat het zo gaat lopen, zullen er de komende periode nog meer onwaarheden, onzuiverheden naar boven komen, nog meer onderdrukkingen naar boven komen, nog meer misbruik aan de oppervlakte komen. Iedere keer dat er een bericht in de media naar buiten komt waar je je zorgen over maakt, waarbij je het gevoel krijgt dat we toch niet de juiste kant op gaan als mensheid, weet dan dat je weer een stap dichterbij bent om de periode van licht en liefde in te gaan, omdat datgene dat aangekondigd is als het duizendjarig vredesrijk in te gaan. En weet dat je deze kunt ondersteunen door juist dan op het moment dat er negativiteit, donkerte naar boven komt, deze met je eigen liefdevolle hartsenergie te verlichten. Net zoals jullie net in de meditatie hebben gedaan, waarbij je eenvoudig je open kunt stellen om vanuit de kosmos het altijd aanwezige liefdesveld te ontvangen, dit als sterrenstof te laten indalen naar je hart en deze dan vervolgens uit te zenden naar al hetgeen wat je ziet, waar je je zorgen over maakt. Of dit nu in je privéleven is, of dit nu in je werkomgeving is, of dit nu in de actualiteiten is, je vriendenkring, waar dan ook.

Weet dat je vandaar uit ook de intenties die je voor jezelf zou wensen zoveel kunt versterken. Als je een nieuwe liefde in je leven wenst, weet dan dat je deze zo sneller kunt realiseren en manifesteren, op het moment dat je dit doet vanuit de vibratie van de liefde. Want dan zend je datgene uit wat je werkelijk wenst; een fijne liefdevolle voedende relatie. Op het moment dat je voelt dat de liefde in je leven ontbreekt en je gaat dan wensen dat deze je leven in komt, dan zend je in frequentie het gebrek aan liefde uit en hoezeer ook niet bedoeld is dat toch hetgene dat je uitzendt en zult ontvangen; het gebrek aan liefde.

We willen jullie stimuleren om regelmatig de energie naar je hart te laten gaan, juist op de momenten dat je het moeilijk hebt, en dat is voor meeste mensen de grootste uitdaging. Want juist op het moment dat je zelf geraakt bent in verdriet, in woede, in angst, in onzekerheid, twijfel, machteloosheid, is de mens geneigd om juist al die onaangename gevoelens te laten zijn, om dan al die gedachtes te laten rondgaan, en het is zoveel eenvoudiger als je een zekere mate van strengheid op dat moment naar jezelf kunt opbrengen, waarbij je jezelf als een klein kind kunt toespraken en zegt: stop maar, kom maar even hier, we gaan wat anders doen. Streng doch liefdevol en jezelf als het ware omarmt, jezelf troostend op schoot neemt en zegt: kom, we gaan ons openstellen voor de liefde die er altijd is. We openen onze kruin ietsjes verder en laten de liefde van de engelen,  de liefde van de Bron zelf, van onze gidsen naar binnen stromen naar ons hart. En daar laten we deze zijn, we vergroten deze liefde in ons zelf. En we blijven even daar en we nemen al die neerhalende gedachtes over ons zelf, over de mensen om ons heen mee naar ons hart en die omringen we met deze liefdevolle energie, met deze stilte die hier heerst.

Dan komen jullie zoveel sneller in contact met de Bron die je in wezen bent, met de immense kracht die je in wezen bent en kun je dat slapende grootse menselijke potentieel dat in ieder mens aanwezig is wakker maken, door je heen laten stralen en weer de bewuste creator van je leven worden en letterlijk de hemel op aarde maken.

Voor nu is dit wat we met jullie wilden delen en zijn we graag bereid jullie vragen, indien mogelijk, te beantwoorden.
Wij jullie met al onze liefde, al jullie gidsen, alle engelen zijn er altijd.
Wij danken jullie heel, heel liefdevol voor deze middag.
Dank je wel

Vragen n.a.v. de jaarboodschap 2018