henk-janssen

2017 11 19 1e groepschanneling in Vught

Wij heten jullie een buitengewoon warm welkom. En wij zijn buitengewoon verheugd dat wij op deze wijze het woord tot jullie kunnen richten. Wij zijn in grote getale aanwezig vandaag, nu sprekend tot jullie vanuit hoe wij ons op aarde presenteren als Merlijn . doch weet dat niet wij hier alleen zijn, al jullie begeleiders zijn hier verzameld, de meester Saint Germain zijn wij nauw mee verbonden en zijn nou aanwezig in de communicatie vandaag. Daarbij ook de vele gidsen die vanuit de oude indianencultuur nu zo bewust bezig zijn om vanuit onze dimensies de mensen op aarde te begeleiden hoe zij op liefdevolle wijze de planeet weer volledig tot bloei kunnen laten komen.

Weet dat onze woorden niet slechts woorden zijn maar dat tegelijkertijd deze een directe invloed hebben op al jullie lichamen omdat zowel de woorden als de energie die daarmee wordt doorgegeven een effect heeft waarbij, jullie zouden zeggen; er vindt een healing plaats, wij zouden willen zeggen er worden laag trillende frequenties uit jullie systeem losgetrild doordat de frequentie wordt verhoogd en daarmee trillen als vanzelf de lage trillende delen loskomen aan de oppervlakte en als dit proces lang genoeg duurt zullen ze vanzelf uit je systeem verdwijnen. Om dit proces te ondersteunen kan het zo buitengewoon behulpzaam zijn dagelijks, minimaal dagelijks, bewust datgene te doen waarmee jullie net de middag zijn begonnen. De liefde naar je hart brengen. De energie die voor iedereen beschikbaar is bewust gaan inademen naar je hart, deze daar te verzamelen, te laten groeien zodat jouw hart steeds meer en meer tot bloei komt. Zodat jij steeds meer en meer verlicht en je vandaaruit je omgeving steeds meer en meer verlicht. Zodat alle lager trillende delen in jou, waaronder je oude angsten, je oude verdriet, je oude woede, al je oude pijnen steeds meer als vanzelf getransformeerd worden doordat je je eigen trilling verhoogd en deze daar vanuit de kosmische wetten eenvoudigweg niet meer kunnen bestaan omdat de wet zegt dat hoger trillende energie altijd de lager trillende al overschrijven. Dit is een wet die op dit moment op aarde zo belangrijk is om te onthouden, te weten, diep in te printen in je bewustzijn, want daarmee heb je letterlijk de sleutel in handen om op eenvoudige en actieve wijze bijdrage te kunnen leveren aan het transformatieproces waar jullie en wij en het hele universum middenin zit.

 

Als vanzelf doordat dit in het plan der schepping zo is vastgelegd, zitten jullie nu in een overgangstijd waarbij het ene tijdperk al min of meer is afgesloten, het andere tijdperk al min of meer is begonnen. Een periode waarin beide tijdperken voelbaar aanwezig zijn, een periode waarin sprake is van een oude wereld en sprake is van een nieuwe wereld. We gaan in zijn geheel toe naar deze nieuwe wereld en op het mom ent dat er genoeg zielen bewust in deze trillingsfrequentie langdurig aanwezig kunnen blijven zal de grote ommezwaai gemaakt kunnen worden waarbij in grote getale mensen als vanzelf meegaan die vijfde dimensie in. En omdat jullie op een planeet leven waar een vrije wil een belangrijk onderdeel van is, is het zo dat diegene die dan op dat moment bewust ervoor kiezen, omdat ze er eenvoudigweg nog niet klaar voor zijn deze stap naar de vijfde dimensie te maken, ervoor deze zielen een andere oplossing klaar staat. Wees daar niet rouwig om, voel daar geen medelijden mee, weet dat deze bewust een evolutie in de derde dimensie nog niet hebben afgerond en vanaf daaruit op een planeet wensen te blijven die zich in de derde dimensie bevind. Zij hebben de ervaringen nog nodig om hun goddelijke bewustzijn weer volledig te laten indalen, zich weer volledig te kunnen verbinden met de Bron waar ze ooit uit voort zijn gekomen. Er zijn er die nu in een versneld bewustzijnsproces geraken, er zijn er ook die deze ervaringen eenvoudigweg nog nodig hebben. Dit dubbele veld waarop jullie je nu bevinden kan maken dat er verwarring in je systeem ontstaan want aan de ene kant zijn er steeds meer mensen die bewust ontwaken, die hun spirituele zelf steeds meer en meer ervaren, weten dat ze slechts tijdelijk in fysieke vorm hier aanwezig zijn, weten dat we een nieuw tijdperk ingaan, weten dat letterlijk de periode van vrede op aarde aanbreekt. Tegelijkertijd is dat contrast met de min of meer oude wereld zo groot aanwezig en lijken deze twee werelden elkaar niet te begrijpen. Lijkt het alsof zij een taal spreken die totaal verschillend is, hoewel ze dezelfde woorden kunnen gebruiken verstaan ze elkaar niet, en zo is dit is dit ook het meest eenvoudig te zien, het zijn weliswaar dezelfde woorden, toch zijn ze geuit vanuit een andere frequentie en daarmee spreken deze ook letterlijk een andere taal, begrijpen elkaar niet. En is het ook niet dat me woorden dat kan worden duidelijk gemaakt dat je aan die ander zou willen overbrengen. Slechts leven vanuit je eigen normen en waarden, vanuit je eigen liefde, vanuit je eigen bewustzijn, zonder daarbij die ander daarbij op tem leggen dat hij hetzelfde inzicht als jij zou behoren te hebben, maakt dat je daadwerkelijk een ander kunt aanraken. Door je eigen liefde vanuit je hart te laten stromen, raak je letterlijk de harten in anderen en op het mo ment dat zij daar klaar voor zijn kunnen oom zij zich gaan afvragen wat jij doet, wat jij doet om zo in het leven te staan, wat jij doet om zo fijn aan te voelen. Gaan ze als vanzelf die ideeën begrijpen, gaan ze vanuit het individuele bewustzijn naar het Wij. Vanuit het denken van de “ikken” naar het automatische denken vanuit het grote geheel, vanuit het groepsbewustzijn, vanuit het “wij-gevoel”, zonder daarbij de eigen individualiteit te verliezen, want dat is wat er in eerdere periodes op aarde ook gebeurd is. Het eigen individu was volledig ondergeschikt aan het grote geheel. Nu gaan jullie een periode tegemoet waarbij ieder mens steeds meer en meer in zijn eigen kracht komt te staan, in zijn eigen liefde komt te staan en zijn eigen grootsheid steeds meer en meer gaat voelen, doch daarbij het belang van het grote geheel ook als vanzelfsprekend in al zijn acties, in al zijn beslissingen, in al zijn wensen meeneemt. En dat is het creëren vanuit het hart. Jullie als mensen zijn op weg om steeds meer en meer weer je eigen grootse potentie te ontwaken, waardoor je volledige immense kracht weer tot beschikking komt, tot jouw beschikking komt, waarmee je op groots niveau kunt gaan creëren. Weet dat je dan als een ongekend sterke magneet functioneert waarbij het van buitengewoon belang is dat je dit slechts volledig naar buiten brengt op het moment dat je min of meer controle hebt over dat wat je denkt, want hoe sterker deze magneet wordt, hoe sneller datgene wat zich in gedachten en woorden en emoties uit jou tot uitdrukking heeft gebracht, magnetisch naar je toe getrokken wordt. Jullie alen aanwezig hier zijn op je eigen wijze op zoek naar deze kracht in jezelf, naar dit bewustzijn in jezelf, omdat je weet vanuit oude herinnering, vanuit die steeds sterker worden de verbinding met de Bron, die je steeds sterker in jezelf kunt voelen, dat je eigenlijk bedoeld bent on vanuit deze grootsheid te leven en daarom is het zo dat in jullie levens allerlei hobbels steeds meer en meer naar boven komen omdat deze vanuit de wens van je ziel getransformeerd willen worden zodat je op het moment dat je je volledige potentieel door je heen laat stromen ook daadwerkelijk de controle over je gedachten, je wensen, je verlangens en je emoties hebt en heen leven voor jezelf creëert waar je diep gelukkig en vervuld van raakt. Want dat is het geboorterecht van iedere mens. De mens is geschapen letterlijk zoals in jullie bijbel omschreven staat als evenbeeld van de schepper zelf en daarmee wordt letterlijk bedoeld dat jullie over dezelfde scheppende vermogens beschikken als de schepper zelf.

Doordat jullie ooit de verbondenheid met de Bron zijn kwijtgeraakt en er in een lang verleden op aarde zich zoveel heeft afgespeeld waardoor het bewustzijn van de mensen is afgesneden van deze oorspronkelijk staat van zijn waarbij het zelfs door energieën van buitenaf inmenging in het menselijk DNA is geweest, die strengen van licht die het eigenlijk zijn, zijn daarmee deels slapende gezet, zijn daarmee deels dierlijk beïnvloed, daardoor is het bewustzijn dat jullie daadwerkelijk grote goden zijn slapend geraakt. Daardoor zijn jullie in dit rad van relatief korte levens, steeds weer moeten sterven, een tussenbestaan, opnieuw geboren moeten worden, beland, waarbij zelfs het tussenbestaan waarop de meeste mensen zich bevinden grotendeels afgescheiden is van de Bron zelf. En nu is de tijd aangekomen dat jullie weer allen de mogelijkheid krijgen om een grote stap te maken in jullie ontwikkeling omdat de energieën vanuit het hele universum zo zijn dat deze sprong kan worden gemaakt, dat je uit deze gevangenis, zoals deze kan voelen en ook op bepaald niveau zo is, kunt ontsnappen. Uit deze gevangenis kunt stappen, uit het raster dat jullie energetisch gevangen houdt, kunt doorbreken, door slechts je frequentie te verhogen, jullie bewust te zijn van wie je daadwerkelijk bent, te weten dat je een wezen van licht en liefde, je dat steeds meer en meer zelf kunt voelen je grootsheid kunt voelen. Je grootsheid kunt zijn, en dan kunnen jullie meegaan naar het niveau waarop je in liefde met elkaar kunt leven. Waarin je een samenleving creëert die niet gericht is op materiele ontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op de verbinding met de Bron, het leven in liefde, steeds meer al je talenten die je hebt tot uitdrukking te kunnen brengen in verbinding met de Bron, kennis te verzamelen op geheel andere wijze waarbij in een liefdevol contact met hoogfrequent anders trillende planeten kan plaatsvinden. Waarbij kinderen weer liefdevol kunnen worden opgevoed, op geheel andere wijze onderricht zullen krijgen en hoewel, als jullie nu om je heen kijken op de planeet waarop je leeft, dit een tijdperk lijkt dat nog zover weg ligt, is het dichterbij dan je kunt vermoeden. Het lijkt erop dat de chaos op aarde steeds groter en groter wordt, weet echter dat waar wij een poos geleden spraken over dat het gaat om het uitten van je waarheid, dat het spreken vanuit jouw waarheid, vanuit een open keelcentrum nu een belangrijke periode is. En dat is wat je letterlijk om je heen ziet gebeuren, de waarheid wordt geuit, het wordt gevoeld bij velen in de keel, letterlijk emotioneel. Oude laag trillende frequentie komen, zoals in de mens, ook in het gehele systeem naar boven, komen aan het licht en worden getransformeerd. De chaos die jullie waarnemen in de wereld is er niet een die er nu in eens is, deze is er al zolang. Nu wordt deze zichtbaar en is dit een zeer heugelijk feit. Want dat bekent dat na het zichtbaar worden deze als vanzelf kan worden getransformeerd als de frequentie hoog genoeg blijft en daarom willen we jullie vragen telkens als er nieuws naar buiten komt waarbij je negatieve gevoelens ervaart, deze onmiddellijk naar je hartcentrum te brengen, deze daar te omhullen met liefde omdat je weet dat een hoger trillende frequentie een lagere trillende overschrijft en nu al deze misstanden in jullie maatschappij als vanzelf naar boven worden getrild doordat vanuit de zon vanuit de grote centrale zon, vanuit de Bron de frequentie wordt verhoogd, deze dus aan het licht komen op het komen dat jullie deze omringen met jullie liefde, dragen jullie letterlijk bij aan de versnelling van het transformatieproces waar jullie middenin in zitten. Wij realiseren ons dat het een grootse uitdaging is om in deze tijd niet meegezogen te worden in een negatieve spiraal naar beneden. Wij realiseren ons dat er velen gaan twijfelen aan of er daadwerkelijk sprake is van een trillingsverhoging, doch weet dat alles wat je ziet, direct voortkomt uit het verhoogde energieveld in, om, op rondom de aarde, het universum, het Al. Weet dat het bewust contact maken met die liefde in jezelf, de zachtheid, de balans gaat brengen tussen man, vrouw, mannelijke energie, vrouwelijke energie, want in de schepper zelf zijn deze verenigd., zodat ook in de mens deze verenigd kunnen worden. En als je zou willen zeggen dat dat zich wat zich nu in de wereld afspeelt kan worden omschreven als veel negatieve mannelijke energie, weet dan dit slechts voorkomt uit gewonde mannelijke energie die nu vanuit liefdevolle, nadrukkelijk liefdevolle vrouwelijke energie geheeld kan worden zodat die hemel op aarde daadwerkelijk door jullie allen kan worden beleefd. Vandaaruit ons verzoek dagelijks naar die stilte in je eigen hart te gaan, je aandacht niet naar buiten maar naar binnen te keren, de liefde te voelen en deze liefde vanuit jouw zielsfrequentie te delen met alles om je heen.

Dit was de boodschap die wij vandaag met jullie wilden delen, wij weten dat er bij jullie diverse vragen spelen, al langer speelden, opgeroepen zijn, wij nodigen jullie uit deze aan ons te stellen.

Is er iemand die nu een vraag voor ons heeft?

Marc: wij zijn op weg van de derde baar de vijfde dimensie, hoe zit het met de vierde dimensie, wordt die overgeslagen?

Deze vierde dimensie is een dimensie waar jullie je bevinden op het moment dat je de aardse werkelijkheid, dit lichaam verlaat. En daarmee hebben jullie de derde en vierde dimensie samengenomen in jullie ontwikkeling. Deze vierde dimensie is echter ook een waarop zich fijnstoffelijke energieën bevinden die toch afgescheiden zijn van de Bron, niet vanuit hun hart leven. En vandaaruit zou je kunnen zeggen dat deze dimensie vanuit het menselijk bewustzijn wordt overgeslagen, doch weet dat je daar in een tussenbestaan verblijft, in deze ook wel andere wereld genoemd, verblijft. Zelfs in je slaap verblijft. Dat je afhankelijk van het niveau waarop je ziel zich bevindt, verblijft als je dit lichaam verlaat. Deze vierde dimensie is echter eentje waarbij er de verbinding vanuit het hart niet altijd hoeft te zijn, waarop ook, wij gaan hier niet te diep op in maar willen het wel benoemen. Er zijn vele planeten in dit universum bewoond, doch niet alle zo in vaste materie als de aarde is. In de vierde dimensie bevinden zich ook diegene die de planeet aarde zouden willen bezitten omdat zij zich voeden met de angsten die door de mens worden uitgezonden. De vierde dimensie is niet zo materieel vast als de aarde, waarop je zou kunnen zeggen dat deze hoger in trilling is, doch niet per definitie niet hoger in bewustzijn is. Het is een sprong waarin jullie je nu bevinden, is er een die de derde en vierde dimensie als geheel pakt omdat je op beide frequenties kunt vertoeven en dan in zijn geheel naar de vijfde dimensie gaat, waarbij dan letterlijk niet meer dat rad van wedergeboorte in hoeft te gaan. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor een menselijk brein dat geprogrammeerd is om een driedimensionale wereld te kunnen begrijpen, moeilijk is om te bevatten. Doch voel deze informatie vooral vanuit je haart, want daar zit het deel van jou dat wel dit bewustzijn kan omvatten. Is de vraag daarmee verhelderd of wens je nog dieper hierop in te gaan?

Marc: de vraag is helder.

Dorien: in mijn directe omgeving kom ik steeds meer mensen tegen die geestelijk heel hard achteruit gaan en dat vind ik best wel heel moeilijk. Je kunt er natuurlijk van alles bij verzinnen wat daar de zin van is, maar misschien dat jullie daar iets van kunnen / willen zeggen?

Individueel per ziel kan dit proces een verschillende achtergrond hebben, een verschillende reden hebben en hoewel het lijden op aarde voor de mens zelf, voor de mensen erom heen vaak een nutteloos geheel lijkt, is het zo dat de ziel op dat moment grote stappen maakt, grote oude trauma’s kan oplossen. In een groot aantal gevallen is het zo dat op het moment dat de menselijke geest dusdanig achteruit lijkt te gaan, steeds meer en meer haar functies lijkt te verliezen, er op zielsniveau iets heel anders plaatsvind. Deze mens leeft vaak in twee werelden tegelijk, deels hier op aarde, deels al in die andere wereld waar je naar toe gaat als het aardse lichaam verlaat. Het begin van deze periode is voor de mens verwarrend, het bewust niet meer beschikken over de lichamelijke functies, met name het deel dat de controle bewaard, het letterlijk links wekende deel van het brein. Dit vind vaan plaats bij die mensen die al zo hun hele leven lang geprobeerd hebben middels hun denken alles onder controle te houden en nu in een laatste fase van hun leven worden ze gedwongen dit volledig los te laten. Kunnen ze eindelijk gaan spreken vanuit hun hart, waardoor je soms voor de mens onaangename situatie krijgt omdat iedere vorm van rekening houden met verdwijnt. De ziel overwint daarmee echter iets groots in zichzelf, die kan de stap maken vanuit het leven vanuit het denken naar leven vanuit het gevoel, vanuit de ziel, vanuit letterlijk beiden werelden en in sommige gevallen is het zelfs behulpzaam om makkelijker op een tussenbestaan te komen omdat zij vanuit oude overtuigingen geloven dat er n dit leven niets meer is en deze zielen kunnen soms een periode in staat van zijn verkeren, als ze dit lichaam verlaten, waarin ze zich bewust zijn van niets totdat zij zich weer herinneren vanuit een impuls die diep vanuit een ziel komt dat er meer en meer is en zij dan pas in het tussenbestaan komen die past bij de ontwikkeling van de ziel, juist die periode waarin het menselijk brein steeds het meer en meer laat afweten, kan deze mens gemakkelijker de overgang maken en is bezig, vanuit onze visie bezien niet zo negatief als jullie van buitenaf aanschouwen, het is letterlijk weer teruggaan naar de overgave, letterlijk een leven afronden zoals het begonnen is, vanuit dat hele kleine mens dat uit de moederschoot ontstaan is, volledig afhankelijk van de anderen om zich heen, die steeds meer en meer functies gaat ontwikkelen, het proces van dementie is letterlijk het omgekeerd teruggaan naar de fase waarop op het moment dat deze liefdevol kan worden begeleid zoals je een baby liefdevol zou begeleiden in ideale omstandigheden er op dat moment ook oude trauma’s geheeld kunnen worden die juist in de beginperiode van het mens zijn zijn ontstaan. Zo zijn er ook velen die het proces van dementie doorlopen, die een niet liefdevolle familie om zich heen hadden, een moeder die haar liefde niet kon geven, een moeder die niet aanwezig kon zin en waarbij geen vervangende liefdevolle anderen aanwezig waren. Mensen die opgegroeid zijn onder traumatische omstandigheden, deze kunnen, als zij in dit proces liefdevol begeleid worden deze oude opgedane trauma’s aan het begin van het leven weer helen zodat ze alsnog een stap verder in hun ontwikkeling komen. Vandaaruit bezien zouden we je willen adviseren geen moeite met hen te hebben, doch weer een stap dichter bij zichzelf komen, weer en stap dichter naar de bron gaan en het slechts omhullen met je liefdevolle energie. Meer hoef je eigenlijk niet voor ze te doen. Liefdevol aanwezig te zijn en indien nodig liefdevol voeden, liefdevol kleden, liefdevol wassen. Liefdevol luiers verschonen zoals je dat zou doen bij een baby. Omhullen met liefde vanuit je hart.

Zijn er voor nu nog andere vragen voor ons?

Marc: ik heb om mezelf te beschermen afstand genomen van mijn familie en waardoor ik meer in mezelf kan zijn en blijven. Van de andere kant voel ik mezelf, voel ik dat ik de familie tekort doe, dat geeft een schuldgevoel. Is dat terecht?

Iedere vorm van schuld die je in je leven ervaart is per definitie slechts een afspiegeling van het feit dat je niet in contact met je ware menselijke potentie bent, met je eigen ziel bent, niet in contact op diep niveau met de Bron bent. Er is geen enkel, geen enkele reden denkbaar waarom een mens dit schuldgevoel zou behoren te ervaren. Een schuldgevoel is slechts daar waar je bent, dat jij iets voor die ander zou moeten doen en dat die ander zou moeten doen. Het moment dat jij het gevoel hebt dat je de pijn in de ander moet helen, terwijl jij slechts de pin in jezelf kunt helen. Op het moment dat je steeds meer en meer de oude emoties van het niet gezien zijn en het opgroeien in een omgeving waarop je niet wordt erkend voor diegene die je bent, een omgeving die niet kon zien wij jij in wezen bent, die jou gevoeligheid niet kon zien, die jouw stralende licht als zodanig kon waarnemen en die niet kon zien dat jij niet tegendraads was, doch slechts de beperkingen die zij met zich meedroegen, de trauma’s die zij met zich meedroegen spiegelde. Op het moment dat je deze wond in jezelf heelt door de liefde naar jezelf te sturen, door jezelf die liefde vanuit je hart te geven die je eerder op deze dag naar iemand hebt gestuurd waar je veel van houdt, deze persoon kan ook jij zijn. De kind-jij zijn, alle fasen van je leven zijn en op het moment dat je deze energie, de liefde aan jezelf geeft, jezelf onderdompelt met de grootste liefde die er is dan zal je merken dat het niet meer uitmaakt of je wel of geen contact meer met je familie hebt, dat je bij hen kunt zijn zonder dat deze oude pijnstukken aangeraakt worden, dat je niet meer de behoefte voelt hen te overtuigen van jouw leven, doch bij ze kunt zijn, je vanuit je liefde kunt raken en letter kiest voor wat wel goed voelt en niet goed voelt voor jou. Weet dat het nooit verantwoordelijkheid is een pijn bij een ander weg te nemen. Dat wat je waarneemt bij je familie is slechts dat wat in hen aanwezig is, waarbij op het moment dat jij voor jouw liefde kiest, voor jouw zelf kiest, zij automatisch worden geconfronteerd met de trauma’s die nog in hen aanwezig zijn, de blokkades die er nog zijn vanuit dit leven, vanuit al die andere levens.

Weet dat het niet jouw taak is om deze onder een dekentje te verstoppen, weet dat op het moment dat zij beschuldigend naar jou zijn, dit slechts is omdat ze geconfronteerd worden met hun eigen pijn, en het nooit of te nimmer met jou te maken heeft omdat jij jouw keuzes niet vanuit negativiteit maakt, slechts omdat je kies voor wat goed voelt voor jou.

Dus nee, vanuit onze visie is dit schuldgevoel niet terecht.

Marc; Dankjewel

Rina: op het moment is belangrijk in mijn leven dat de winterhanden die veel pijn geven en mij beperken in mijn stijl van leven en mijn bezigheden. Is het mogelijk een verandering in aan te brengen?

Daar zijn zeer zeker mogelijke verandering in aan te brengen. Doch worden deze beïnvloed door diverse niveaus van het lichaam en is het letterlijk het fysieke lichaam dat beperkingen ondervind, doch deze zijn hoe wij er naar kijken, altijd voortkomend uit de andere lichamen waarmee je dit lichaam bewoond. Vanuit oude emoties die ervoor zorgen dat de energie niet kan doorstromen, jij je letterlijk niet volledig tot uitdrukking kan brengen. Zonder heel diep in te gaan op de wonden die er bij jou zitten waarbij we weten dat je wel je ze ervan bewust kunt zijn op het moment dat je je leven in gedachten langsgaat, kun je daar heel veel heling op aanbrengen op het moment dat je alle pijnen die er zijn letterlijk verwarmd met de liefde vanuit je hart. De meditatie die je eerder op de ochtend hebt gedaan is er een die op zovele manieren kan worden ingezet. Deze energie vanuit het universum is helend, is verwarmend, dus letterlijk de energie opbouwen in je hart, want dat is at je doet op het moment dat je deze naar binnen haalt en daar verzameld. Je maakt ahw een groot krachtig, liefdevol energetische veld dat je daarna kunt uitvloeien over je eigen handen en daarna kunt uitvloeien over al het verdriet dat er nog van binnen in je aanwezig is, al het verdriet dat zich heeft verzameld en niet geuit kon worden, waardoor jij je niet altijd in alle volledigheid hebt kunnen manifesteren hier op aarde en dan kun je merken dat letterlijk de energie weer kan doorstromen naar je handen gewoon door je voor te stellen dat de energie die vanuit de kosmos altijd aanwezig is bij je naar binnen stroomt en dan vanuit je haart letterlijk weer terug gaat naar je schouders, doorstroomt naar je handen via je armen en dan letterlijk doorgaat naar het uiteinde van alle vinger en daar doorheen naar buiten stroomt, waarbij je een baan van energie die voortdurend doorgaat vanuit de kosmos naar je hart, omhoog naar je schouders, je armen, je handen en dan naar al je vingers, een voor een. Alsof er op iedere vingertop een bloem zit die zich opent en naar buiten doorstroomt, vinger voor vinger, hand voor hand, elke ochtend, elke middag, elke avond. Daarmee kun je wonderen verrichten.

Elsbeth: mag ik daar op aansluiten met de vraag, sinds een aantal jaren heb ik diabetes en ben zoekende wat ik kan doen om mijn lichaam weer een eigen gezonde manier te laten leven zonder medicijnen.

Zoals wij naar jullie ziektebeeld diabetes kijken gaat deze uiteindelijk altijd over de liefde voor jezelf. Daar waar je ziet dat de mensen die niet van zichzelf houden vaak zo voeden met suikers omdat die het gevoel, het schijngevoel van liefde in de mens tijdelijk tot stand kan brengen. Zo is het ook zo dat op het moment dat de suikerstofwisseling in de mens verstoord raakt deze per definitie te maken heeft op hoger liggend niveau, met de hoeveelheid liefde die deze mens voor zichzelf voelt.

Waarbij wij uiteraard op fysiek niveau j aanraden de richtlijnen van een gezonde voeding voor de mens in acht te nemen doch op een hoger liggend niveau is deze verstoring in de mens veroorzaakt, zoals wij deze zien, veroorzaakt door de hoeveelheid liefde die deze mens voor zichzelf voelt. En om deze te helen is het zeer behulpzaam om al die oude stukken in jezelf te helen, om je letterlijk ook bij jou, je voor te stellen dat je al deze liefde in je hart verzameld en stuurt naar het kleine meisje dat je ooit was. Teruggaand naar de periode dat je in de baarmoeder zat, de liefde die je niet voelde en letterlijk je hele leven bij langs te gaan beginnend bij de tijd in de baarmoeder of terugwerken van nu naar die periode, om alle moeilijke periodes, al die periodes waar je dit gebrek aan liefde hebt gevoeld, omdat de mensen om je heen dat eenvoudigweg niet konden bieden, niet vanuit slechte bedoelingen, slechts omdat hun eigen harten gesloten waren vanuit hun pijnlijke ervaringen. En iedere fase in je leven die je je bewust herinnerd en als vanzelf weer vanuit je onbewuste herinnering naar boven zullen komen als je dit gaat doen, gaat voelen, met de liefde die je in je hart kunt opbouwen kun je naar de oorzaak van de disbalans in je lichaam gaan waarbij je dan tevens niet alleen iets doet aan de lichamelijke conditie van je lichaam doch ook op groots niveau hoe je je voelt hier op aarde en hoe je je voelt als je deze aarde weer gaat verlaten.

Kun je begrijpen hoe we deze visie vanuit ons bedoelen?

Elsbeth: ik moet het door laten dringen om te kijken wat ik ermee kan. Ik doe mijn best om het te begrijpen.

Wij zouden je vooral adviseren niet je best te doen, want daarmee geeft je al aan dat je iets moet doen, terwijl slechts jouw zijn in jezelf meer dan voldoende is en je vooral de strengheid naar jezelf mag laten varen. Want hoewel een suikerstofwisseling met liefde te maken heeft, is dit slechts omdat je ziel op dit niveau wilde leren van liefde. Het is vanuit onze kant nooit een veroordeling, het zou vanuit jezelf zeker geen beoordeling behoren te zijn. Het mag als je wil, doch weet dat het zoveel eenvoudiger wordt als je zelf je toestaat dat je lichaam deze hulpstoffen op dit moment in je leven nodig heeft en dat je deze liefdevol aan jezelf toedient. Zelfs daarmee, vooral daarmee ondersteun je dit hele proces. Nu lijkt het iedere keer dat je de medicatie nodig hebt tegelijkertijd een weerstand te zijn waardoor je het proces niet op positieve wijze beïnvloed. Het is ok om jezelf toe te staan dat je lichaam hulpmiddelen nodig heeft. Zij het tijdelijk, zij het voor altijd. Het is ok om dankbaar te zijn dat je in een tijdruimte-dimensie bent waar deze hulpmiddelen beschikbaar zijn zodat je je leven op aangenamere wijze kunt voortzetten dan dat deze er niet zouden zijn. En zelfs dat is al een heel andere visie om hiernaar te kijken.

Het is oke dat je bent zoals je bent, waarbij je de eisen aan jezelf een heel veel lager mag stellen. En vooral heel lief mag zijn voor diegene die jij bent.

Elsbeth: dankjewel

Zijn er voor nu nog andere vragen?

Anke: ik ga het doen, ik voel de angst om me uit te spreken, er is steeds meer bewustzijn om wat er geraakt wordt in mezelf om te onderzoeken, het gaat vaak alleen maar over waar je gaat. Maar daarin voelt het ook lichamelijk ook heel zwaar en dan voel ik me ziek en net alsof ik er weer terug in getrokken wordt in die zwaarte. Hoe kan ik het gemakkelijker maken voor mezelf?

Wij kunnen hier heel kort op ingaan door letterlijk te zeggen; het niet zo zwaar te zien. Doch wij weten dat dit wat eenvoudig gesteld is. Uiteindelijk is dat toch wat het is. Het mag lichte, je bent al zo perfect zoals je bent. Ook jij hebt de neiging de eisen aan jezelf zo hoog te stellen. De verwachtingen van jezelf zo hoog te stellen en dan vanuit een oordelend stuk naar jezelf te kijken naar alles wat je tegenkomt. Zo is echter het stuk dat alles wat er gebeurd dat alles op jezelf betrekking heeft niet bedoeld, het is bedoeld om lichter te maken om het gemakkelijker te maken omdat je namelijk dan als je je realiseert dat alles wat er om je heen gebeurd niet over een ander zegt, slechts over jou. Dat dan je daarmee letterlijk de sleutel in handen hebt om je eigen hemel op aarde te creëren, dan ben je niet meer afhankelijk van de mensen om je heen, want die kun je toch niet controleren, hoe hard je je best ook doet. Deze zullen nooit exact dat doen wat jij van ze wenst, hooguit slechts een bepaalde periode en dan ineens laten ze weer een steek vallen en wordt je weer terug geconfronteerd met delen in jezelf die je niet meer wilde voelen. Juist inzien dat je alles bent maakt dat je je leven kunt leven zoals jij dat wenst, iedere keer als er iemand iets doet dat vervelend voelt voor jou, kun je daar als een klein kind speels mee om gaan door je je gewoon voor te stellen dat het een spel is, een spel is dat je als meisje met je poppen hebt gespeeld dat je je kunt voorstellen dat kinderen spelen met wat voor speelgoed dan ook. Terwijl je op het moment dat een ander jou afkeurt weet, dat je stukken in jezelf afkeurt en dat je dan dat stuk aankijkt en zegt; dank je dat je mij hebt laten zien dat ik een deel in mezelf afkeur. Vanaf nu keur ik alle delen in mezelf goed en mag ik zijn wie ik ben, met al mijn onvolkomenheden, met al mijn fouten die geen fouten zijn, met al mijn tekortkomingen die geen tekortkomingen zijn, weten dat ik goed ben zoals ik ben. En op het moment dat je jezelf toestaat dit te doen in lichtheid, in liefde wordt het minder zwaar voor je lichaam. Iedere vorm van moeten maakt het proces echter zwaar, maar op het moment dat je je bewust bent dat alles dat er in je leven gebeurd, iets over jou zegt en je voelt dan dat er weer iets is in jou dat opgelost moet worden, wordt het een zwaar proces. En moet niets, als je dat wenst mag je dat eenvoudig bij een ander laten. Maar op het moment er geen zin in hebt om er iets te doen, laat je het liggen voor waar het ligt. Wij weten echter dat het bewustwordingsproces, dat dat wat er om je heen gebeurd alleen maar iets over jou zegt, een hele verwarrende fase in de mens is. Er heel veel gevoelens tegelijkertijd naar boven komen, weet dat dit niet iets is dat in een dag opgelost moet worden, weet dat het om de weg gaat die je bewandelt. Weet dat je niet een dag de stap hoeft te zetten, er moet niets en je mag jezelf vakantie gunnen als je voelt dat je vakantie nodig hebt, ook op dit gebied. Je mag jezelf een baaldag gunnen als je een baaldag nodig hebt. En het is de kunst om dan nog steeds liefdevol naar jezelf te blijven, er moet niets! Helemaal niets! Uiteindelijk kom je er hoe dan ook toch wel. Is dat niet teen buitengewoon rustgevende gedachte?

Anke: Ja, dank je wel

Ook voor jullie allen geldt; er is niets dat moet, het feit dat je je bewust bent en op onderzoek uit bent, maakt dat wij graag onze visie delen. Weet dat jullie ten allen tijd de keuze hebben om daar iets mee te doen. Niets moet, het proces gaat vanzelf door. De ziel vindt uiteindelijk haar bestemming als vanzelf vanuit dat vonkje bewustzijn dat nooit slapend is geweest. Dat altijd die lijn met de schepper zelf heeft behouden en vanuit deze verbinding en vanuit de liefde die de schepper voortdurend doorheen zend wordt het bewustzijn als vanzelf aangeraakt, dus weet dat wat je ook doet nooit fouten kunt maken op dit pad. Alles wat je doet is goed.

Voor nu willen wij als er nog een is, een laatste vraag beantwoorden.

En op het moment dat er geen vragen meer zijn en jullie systeem ondertussen meer dan gevuld is, willen we jullie laten weten dat wij er altijd zijn, dat hoewel jullie allemaal je eigen pad bewandelen, wij naast jullie meelopen, wij er altijd zijn en jullie ten allen tijde onze hulp mogen vragen.

Wij danken jullie voor jullie tijd, dank je wel.