henk-janssen

De groepschanneling is een activiteit die regelmatig door Antoinette en Henk samen wordt verzorgd.
Via de nieuwsbrieven houden we je op de hoogte.

Om meer mensen kennis te laten maken met gechannelde boodschappen organiseren we regelmatig channel-bijeenkomsten. hierbij wordt informatie doorgegeven en bestaat de mogelijkheid voor aanwezigen om vragen te stellen.

Antoinette is een medium dat de gave heeft om boodschappen vanuit hogere bewustzijnslagen door te geven. Vaak is dat vanuit de Merlijn-energie, ook komt het voor dat er boodschappen vanuit de Grote Witte Broederschap of anderszins doorkomen. Henk ondersteunt als healer bij het neerzetten en verhogen van de energie waardoor het beter mogelijk is om boodschappen door te krijgen. 

Tijdens de groepschanneling beginnen we met een gezamenlijke meditatie. Aansluitend zal Antoinette informatie geven die via de Merlijn-energie doorgegeven wordt. De groepschanneling zal inhaken op het thema van de desbetreffende maand of periode.

Aansluitend aan de bijeenkomst zal Henk voor de aanwezigen een korte healing verzorgen.

De boodschappen van de groepschanneling van afgelopen periode.  

Kosten:  We vragen een bijdrage voor de channeling, de healing, koffie, thee en koekjes
Deelnemers: maximaal 20, op volgorde van aanmelding. (wie het eerst komt......)
Belangstelling?: aanmelden via email aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.