henk-janssen

17 t/m 30 april 2018, reis naar krachtplekken in noord Australie

Onderstaand een kleine selectie van foto's en een channeling op een van de plekken van onze mooie reis in 2018. De rest van de foto's en verhalen volgt binnenkort.

Op vrijwel alle locaties waar we krachtplekken bezocht hebben, hebben we ons afgestemd en channelings / boodschappen ontvangen. Hieronder zijn korte samenvattingen uit de channeling weergegeven. 
Vond je dit een interessante boodschap? Heb je vragen en wil je hier op reageren, mail ons vrijblijvend.aussie meeraussie ant warningaussie A bos 2aussie a pineaussie cavesaussie groenaussie grotaussie hangbrugaussie kuarisaussie lodge

2018 04 19 KookaBura Lodge (channeling door Antoinette en Henk op een prachtige locatie in het noorden van Australie)

Om te beginnen wederom een welkom, op alweer een unieke plek, volledig je laten leiden door dat wat niet grijpbaar is, dat wat niet tastbaar is in je systeem, nog steeds ontkent wordt als zijnde een talent.

Want uiteindelijk ben jij degene geweest die deze plek vond en besloot dat deze plek het was, op basis van iets. En dat iets, is datgene dat wat we al geruime tijd in je bewustzijn willen brengen, dat iets is het meest essentiële zintuig dat je bezit. Het is gekoppeld aan al je aardse zintuigen, toch net iets subtieler waardoor ze als niet waarneembaar worden afgeschilderd terwijl je handelingen op basis van al dat niet waarneembare iets zijn. En als de handelingen op basis van iets zijn, kan het niets anders zijn dat het toch wel waarneembaar was.

Dat is hoe je de contacten met de begeleiders, met ons, met al jullie begeleiders maakt. Dat is hoe je je laat leiden als je je reinigingen doet, je healingen geeft. 

Slechts omdat ooit de overtuiging is ontstaan dat je niet het talent hebt, enerzijds omdat het zo subtiel waarneembaar was terwijl je altijd voor de duidelijke harde buitenkant ging en de subtiele waarnemingen naar de achterkant had geschoven omdat die er nu eenmaal niet zo konden zijn vanaf het allereerste begin. Anderzijds omdat er mensen zijn geweest die hebben gezegd dat je dit talent niet hebt is het door jezelf weggeschoven als zijnde dit is niet mijn taak, dit is niet mijn doel. 

En het is wat anders dan dat je een dag zou moeten gaan zitten om op deze wijze verbindingen met gidsen voor anderen te moeten maken, energiesystemen van anderen zou moeten lezen. Toch is het zo dat je in staat bent om op het juiste moment het juiste te zeggen. Komt dat uit je eigen diepste kern? Je eigen hogere zelf, is die informatie afkomstig van Edomar, van ons? Uiteindelijk overkoepelend maakt het niet uit, toch willen we je attenderen op het feit dat er een informatiestroom is die zijn weg naar je bewustzijn kan vinden en die ook daar ergens toch ook erkend wordt en in handelen wordt omgezet. 

Diegene die ooit hebben gezegd dat je niet geschikt bent voor een readingopleiding hebben dat wellicht op andere gronden gedaan, niet omdat je het talent niet hadt, toch omdat het niet de bedoeling was op dat moment, niet dienend was aan je zielenplan op dat moment en wellicht ook bedreigend voor de anderen was op dat moment. Omdat de energie die je bij je draagt een hele krachtige is waardoor anderen op sommigen momenten he gevoel zouden kunnen krijgen om ondergesneeuwd te raken. 

Vandaar uit is het belangrijk je te realiseren dat op het moment dat een ander iets zegt, dit niet altijd vanuit zuivere bron hoeft te komen. 

Gaan we terug naar het moment waarop je hier de ruimte binnenkwam en de hoge vibratie waarnam, dan zien we dat er toch ook een groot deel naar het bewuste deel van je is doorgedrongen, je bewust kon waarnemen wat de frequentie op deze plek was, dit zeker ook te maken heeft met daar waar jullie eerder waren, daar waar de zinderende energie zo duidelijk waarneembaar was. Zo waarneembaar voor je hele systeem was. Niet als zijnde een grootse liefdevolle Goddelijke kracht, toch wel een die je systeem uit balans bracht, de slaap door elkaar gooide, extreme helderheid bracht, extreme vermoeidheid bracht. Dit alles zijn ook waarnemingen, de extreme helderheid is er een die waarneemt dat er een zeer hoog frequentie energie aanwezig is waardoor het lichaam en de lichamen dusdanig zijn opgeladen dat er op dat moment nu eenmaal geen slaap nodig is. De slaap die daarna nog komt is er slechts een die nog in de programmering van het menselijke brein staat. Waar nog de overtuiging geschreven staat dat zoveel uren slaap per nacht noodzakelijk zijn om je fit en opgeladen te kunnen voelen. Een plek waar de energie dusdanig hoog is, is er een waar je ook door puur de stilte in jezelf te zoeken en je vervolgens met de elementen om je heen te verbinden, al dan iet voelbaar te verbinden, ruim voldoende om jezelf op te laden, je te voorzien van allen nieuwe energieën die nodig zijn om  het lichaam te vitaliseren, de Geest tot rust te brengen, opgedane ervaringen te verwerken en dan weer aan een nieuwe dag te beginnen.

Hoewel jullie wellicht de leiding van de Vrouwe hadden verwacht, de Vrouwe van het Woud hadden verwacht, is haar functie als begeleider als het ware pas nu aangebroken op de plek waar de oude boom zich bevindt.

De plek waar de kraters zijn, zijn als het ware een open energiecentrum waar, gefilterd door het water, een chakra van de aarde volkomen open staat, in verbinding is, een andere laag weliswaar aanboort dan wat jullie eerder in de regenwouden hebben ervaren, doch niet minder krachtig, slechts op andere bewustzijnsniveau vibreert. 

Een energie die zuiverend werkt, helend werkt, waar je bewust oude patronen die je niet meer mee wenst te nemen voor de rest van dit leven, voor de rest van alles bewust kunt achterlaten om te transformeren. Als het ware letterlijk de poort ingooien om te reinigen. Vandaar uit kunnen jullie op een moment dat je voelt dat het het juiste is, de juiste plek is, daar op een van die oude kraters contact met de, laten we haar de Vrouwe van het Woud noemen. Met haar contact maken om in de vorm van een soort ceremonie de oude stukken bewust in jezelf, die je niet meer mee wenst te nemen na vandaag daar achter te laten, die delen die je zelf kleiner houden dan noodzakelijk is. Bewust of onbewust achter te laten en vanuit meer verbinding met je ware Zelf  het leven verder te bewandelen.  

Het zou mooi zijn indien je daar iets vindt waarin je de energie van die plek tastbaar kunt voelen, mee kunt nemen om op deze wijze de transformerende energie die op deze plek heerst op anderen kunt overbrengen. 

De vibraties van deze plekken zijn voelbaar tot hier het dorpje, tot hier de plek waar jullie je bevinden. Als het ware lijnen die vanaf deze bergen lopen en hier door heen gaan, vergelijkbaar met Leylijnen, je zou zo kunnen noemen, meridianen van de aarde die hier lopen, die deze plek zo krachtig, zo geliefd maken. 

Gevoed door het symbolische kunstwerk dat jullie zagen waarbij de geometrische vormen, gecombineerd met de chakra’s aanwezig waren en de vibraties uitzenden. Een uniek exemplaar zouden we zeggen en indien je je er toe aangetrokken voelt weet dan als het nodig is je ze vanzelf zult tegenkomen, je niet voor niets hebt gehoord waar ze te vinden zijn. Indien er iets gebeurd waardoor je deze niet meer zult tegenkomen op je reis, uiteindelijk alle frequenties altijd overal aanwezig zijn. Het slechts attributen zijn om je bewustwording te helpen doen ontwaken. Toch een die mooi is omdat de vormen en de kleuren een samenspel met zich meebrengen waarbij in een werk samengevat veel vibratie kan worden gecomprimeerd als het ware in een kleine vorm samengeperst, tastbaar, voelbaar voor velen.

Zijn er tot nu toe nog vragen voor jullie?

Henk: is er nog iets te zeggen over de kristalgrot?

Dompel je onder in alle frequenties die daar zijn, dompel je onder in de stenen, bewust dat deze bezocht worden door velen die minder bewust zijn en daar dus hun oude ballast kunnen achterlaten zonder dat zij dit zelf in de gaten hebben. Van hier uit ook energetische vervuiling op de plek aanwezig kan zijn toch degene die deze grot beheerd, gecreëerd heeft is zich hier bewust van. Vandaaruit is de vervuiling ook niet zo groot als deze zou kunnen zijn. Op een plek als die zouden we je aanraden om vooral je voor te stellen dat deze daadwerkelijk (pauze vanwege alle ongedierte) 

Zie de grot vooral alsof deze echt is, doe alsof dit daadwerkelijk door de aarde zo gecreëerd is omdat je dan de hoogst haalbare frequenties hier uit haalt, doen alsof is, zoals je weet, een dusdanig krachtig instrument, het meest krachtige instrument dat jullie bezitten. Net zoals jullie de stenen hebben opgeladen met de stralingsfrequenties, de stralen, de scheppingsstralen. De verwondering over het uitspreken van slechts een paar zinnen en dan zien wat het effect hiervan is. Waarmee dat het niet slechts die paar zinnen waren, doch de intentie die daar achter lag. De intentie deze stenen nu te verbinden aan de Stralen die direct van de Bron afkomstig waren, die de hele schepping tot in het kleinste detail hebben gecreëerd. Vanuit de impuls vanuit van de Bron tot op het kleinste moleculaire niveau. Die kracht heb je aangeroepen, verbonden aan de stenen. Die kracht hebben jullie gedachten en als je dan om je heen kijkt hoeveel mensen in de wereld ziekte, armoede, ellende ervaren, en bestudeert wat deze mensen denken gedurende de dag, aan basisovertuigingen hebben dan is het niet wonderlijk dat hun levens er dusdanig uitzien. 

Dit is in wezen, dit ene kleine stukje het allerbelangrijkste dat we jullie zouden kunnen leren. Die gedachte die je uitzend worden uiteindelijk je realiteit. Het staat in zovele boeken geschreven, het wordt door zovelen Meesters gezegd, het wordt door zo ontzettend weinigen daadwerkelijk begrepen, daadwerkelijk op dit diepe niveau begrepen. 

Vandaar uit de gedachte die ingeplant is in je systeem dat je niet geschikt bent voor readingen is er een die we zouden kunnen adviseren uit je systeem te laten, bij de krater achter te laten. Andersom voor ons Medium dat het gevaarlijk is om al je talenten te laten zien, die nog steeds hoe dan ook ergens in je systeem aanwezig is, vanuit andere levens, vanuit familiepatronen, zelfs omdat er een weerstand zit omdat je als kind zo bang was voor al datgene wat ervaren zou kunnen worden, terwijl ook hier geldt dat: “het is iet meer dan dit” het is niet in grootse enge visoenen, het is dit, het is dat je altijd al ervaart hebt van te voren, soms weten dat er iets gaat gebeuren, het steeds maar opnieuw weer vertrouwen op datgene wat je waarneemt. 

De verantwoordelijkheid  die je daarbij voelt laten bij degene waar die hoort. Het is niet meer dan dit. En al deze oude patronen kunnen eenvoudigweg door bewust deze los te koppelen achter worden gelaten.

Zijn er tot nu toe nog meer vragen?

Henk: nee, grote dankbaarheid rest op dit moment om uit te spreken.

Voor de Stralen kunnen we adviseren deze vooralsnog te gebruiken zoals jullie nu doen, door op deze wijze er vertrouwd mee te raken en je vanzelf te laten leiden, er andere bij te nemen, andere eraf te halen, nieuwe ervaringen op te doen en te vertrouwen dat datgene wat op je pad komt hetgeen is dat juist is voor dit moment, dat de rest als het ware ontvouwt.

Een hele mooie bijzondere dag wensen wij jullie wij zijn er altijd, dank je wel.

 

aussie lunch lodgeaussie meeraussie meer 2aussie paarse boomaussie piramideaussie rivieraussie schedelaussie sterrenhemelaussie vulkaanlandschap