henk-janssen

16 t/m 23 april  2017, reis naar krachtplekken in zuid-oost Engeland.

Bezoek aan  o.a.:

  • de grotten van Merlijn in Tintagel
  • de prachtige grote steencirkels in Aveburry
  • een van de bekendste Stoneheng
  • Glastonburry Tor en de tuinen

Op vrijwel alle locaties waar we krachtplekken bezocht hebben, hebben we ons afgestemd en channelings / boodschappen ontvangen. Hieronder zijn korte samenvattingen uit de channeling weergegeven. 
Vond je dit een interessante boodschap? Heb je vragen en wil je hier op reageren, mail ons vrijblijvend.

uk kaartje reis

Uk grot merlijnUK grot van binnen

A grot

2017 04 18  Channeling door Antoinette in de grot van Merlijn

Welkom in mijn grot, welkom op deze heilige plaats. Voel de kracht! Zoals het geluid van de zee, het ruisen van de wind, zo kan ik vanuit hier ook deze energieën rond laten dansen. Vanuit deze plek kun je voelen hoe wij als mens in staat zijn natuurwetten te beïnvloeden. Als je je kunt verbinden met alles om je heen, het niveau van de kleinste delen en vandaaruit weet dat al deze kleine delen dezelfde zijn, dan weet je ook dat je al deze delen met je gedachten kunt beïnvloeden. Dit zijn de wetten waarvan ik gebruik maak. Met mijn gedachten en jullie met jullie gedachten sturen wij alle kleinste deeltjes aan. En hoe meer je weet dat dat zo is, hoe directer de verbinding tussen jou en al die kleinste delen is. Op die wijze creëer je je eigen leven hier op aarde. Hoe krachtiger dat wordt, hoe sneller het resultaat. 

uk dartmooruk dartmoor koeien

scorehill

2017-04-19_2 Channeling van Merlijn door Antoinette vanuit Dartmoor

Welkom terug lieve vrienden. 

Dit is de plek waar we eerder vandaag over spraken. De plaats waar de aarde zich kan opladen. Waarin ze verbinding kan maken met diezelfde bron waar ook zij vandaan komt. De bron waaruit alle leven is ontstaan. Jullie hebben heel goed gevoeld dat dit een bijzondere plaats is om te zijn. Wellicht anders dan dat jullie je konden voorstellen, maar zeker bijzonder. 

Hier wordt extra energie aangetrokken, naar binnen gesluisd. Voor de mens is dit een energie die niet helemaal aansluit bij het menselijk systeem. Daardoor kan het voor gevoelige mensen zwaar voelen , de minder bewuste mens, zoals je zou kunnen noemen, zelfs die weet dat dit een bijzondere plek op aarde is, doch zal er niet zozeer door geraakt worden. Toch zou het voor niemand goed zijn om hier middenin te leven, om hier middenin dag en nacht te zijn. Het systeem kan zich aanpassen, langzaam aan aanpassen. Het veld wat echter gecreëerd wordt is bedoeld voor moeder aarde. 

Al deze stenen zijn hier gecreëerd als een magneet en een geleiding zodat zij zowel dienen om frequenties op te vangen als door te geven, te verspreiden en diep naar binnen te laten gaan. Daar waar zij via een raster, een netwerk door de hele aarde verspreid kan worden, opgenomen kan worden en bruikbaar kan worden voor de planeet en vanuit daar weer naar buiten kan worden gezonden naar alle wezens die leven op deze planeet. Mensen, dieren, maar ook de rest van de natuur. De bomen, de planten. Iedereen heeft hier profijt van, van dit soort plekken op de aarde. 

uk aveburry overzichtA ave

2017 04 22  Tijdens een channeling bij de stenen van Aveburry kreeg Antoinette de volgende informatie door over de ouderdom van de Aveburry steencirkel.

"Jullie hebben ons een vraag voorgelegd. 

Om deze te beantwoorden nemen we jullie mee naar een tijd en ruimte waarin de mens er niet geheel uitzag zoals jullie de mens heden ten dage kennen. 

We hebben al eerder aangegeven dat er in dit deel van de wereld oude spirituele beschavingen waren, en daar waar mensen heden ten dage menen deze te kennen, waren er ver hiervoor - zoals jullie dat zeggen -, veel verder ontwikkelde beschavingen op bepaalde gebieden. We willen de nadruk leggen op bepaalde gebieden. In de tijd dat de mens nog niet zo lichamelijk eruit zag zoals nu, maar daar waar de mens gecreëerd werd, de mens gecreëerd werd met behulp van krachten van wat jullie zouden noemen andere planeten. In die tijd was de mens en andere energieën van andere omringende plekken in staat om meer met de essentie van de elementen te werken, en vanuit die energie en de essentie is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om een steen als deze te verplaatsen. Zwaartekracht is net zoals alles slechts een illusie. Het je volledig doordrongen te zijn van dat feit, echt volledig doordrongen zijn van dat feit, maakt dat het er ook niet meer is. Daar waar in jullie bijbel verhalen staan over Jezus die over water liep, en de mensheid zegt; dat is slechts symbolisch, kunnen jullie je afvragen of dat wel zo symbolisch is als jullie denken. Want daar waar je weet dat alles energie is en alles uit hetzelfde deel bestaat, is er werkelijk geen verschil tussen een graslandschap en een oceaan, alles en alles is opgebouwd uit die zelfde delen en gedachten die wij erover hebben, door de beleving die wij erover hebben."

uk glastonburry toruk A en H Tor

2017 04 21 Channeling vanuit Glastonbury Tor door Antoinette

Vanuit deze plek komt een lichtstraal uit de grond naar boven, een hele krachtige lichtstraal. Hier is een pure verbinding. Een pure verbinding vanuit het midden van de aarde, direct naar de grote bron.
Dit is de ultieme plek om al je systemen te openen, om je zelf op te laden, om al je energiepoorten vanuit liefde een extra zwaai te geven waardoor blokkades naar buiten kunnen stromen en de poorten zelf steeds verder en verder geopend kunnen worden en het contact met onze dimensie steeds makkelijker wordt. Dat jullie ons makkelijker kunnen verstaan en wij makkelijker tot jullie door kunnen dringen.  
Gecombineerd met een pure energie die hier heen weer stroomt tussen aarde en bron. 
Hier staan geeft verjonging aan je systeem, geeft nieuwe impulsen aan je systeem alsof het een batterij is die wordt opgeladen. Net als een batterij is het zo dat als het opladen voldaan is het tijd is om de plek te verlaten. Anders zou net als bij een batterij de levensduur verkort kunnen worden ipv verlengd en dat is niet de bedoeling.

uk water uit de bron

uk stonehenge 2