Alles over portalen en de zin of noodzaak om ze te openen in je woning
Onze aarde is een plek waar een fysieke werkelijkheid is, hier leven mensen die bestaan uit diverse lichamen.
We hebben een aards fysiek lichaam dat lichaam bestaat uit meerdere lagen.
We zijn in de kern, ook nu al in deze driedimensionale werkelijkheid een multidimensionaal wezen en dat wordt vaak nog zo onderschat. We hebben naast dat fysieke lichaam ook een emotioneel lichaam, mentaal lichaam, en dan ook verder ook nog al die andere spirituele lichamen die gekoppeld zijn aan deze aarde en ook aan andere dimensies.

Vorige levens en voorouderlijnen
Al die onderdelen zijn met elkaar verbonden en in dit specifieke lichaam heeft de ziel ook nog een bepaalde jas aangetrokken die we de persoonlijkheid kunt noemen, die een combinatie is van de kenmerken van overtuigingen, gedachtes die al mee zijn genomen vanuit voorgaande incarnaties. Het zijn emoties die nog niet doorleefd zijn in voorgaande incarnaties.
Ditzelfde, dus gedachtes en emoties die echter voortkomen vanuit de voorouderlijnen van zowel de kant van de vader als de moeder. Ook bepaalde karaktertrekken die in een familiesysteem aanwezig zijn.

Wat wil de ziel ervaren?
Er zijn bepaalde karaktertrekken die te maken hebben met de ontwikkeling van de ziel en met wat de ziel in dit leven eigenlijk wil gaan ervaren. Dat alles is gekoppeld aan het aardse lichaam dat weer perfect is afgestemd op die persoonlijkheid die de ziel nodig heeft om in dit leven precies die ervaringen op te kunnen doen die de ziel wenst.
Het herinneren van oude kennis in deze tijd van verhoogde frequenties
Wat ik vaak tegenkom is dat mensen spiritueel ontwaken, zich weer oude kennis herinneren, een diep oud weten dat wordt aangeraakt omdat dat eenvoudig nu weer mogelijk is op aarde, omdat de frequentie zo sterk verhoogd omdat er letterlijk een nieuwe tijdsperiode en een nieuwe fase aanbreekt.
De oude kennis wordt weer toegankelijk, de aarde, Gaia, de moedergodin ontwaakt weer en neemt haar plaats weer in. En dat heeft consequenties voor ons allemaal.

Tussen de levens dat al die oude krachtige kennis er ooit was en nu zitten ook vaak diepe traumatische, nog vastzittende ervaringen uit vorige levens.
Het zijn de oude pijnstukken, die deels nog in lage frequenties verblijven. Als die niet worden erkend, onder ogen worden gezien en als die niet worden geheeld, erkend, en de spirituele ontwikkeling en kennis verder doorgaat, dan zie je dat mensen uiteindelijk vaak ergens de weg kwijtraken.

Mensen met grote spirituele kennis lopen vast
En dat is wat ik nu op moment veel om me heen zie. Mensen die ergens grote spirituele kennis hebben, die vastlopen of dreigen te lopen. Die het gevoel hebben dat ze worden tegengewerkt, dat er duistere krachten zijn die ze tegenhouden. Echter deze krachten bevinden zich voornamelijk in hun zelf.
Ja, ze zitten ook in de buitenwereld. Maar slechts om te laten zien dat er nog oude pijnstukken in hun zelf aanwezig is die ze onder ogen mogen komen. Die er dan voor zorgen dat ze een stabiele ontwikkeling kunnen gaan, in plaats dat ze uiteindelijk ergens in dimensies verdwijnen en een ongeaarde spiritualiteit tonen waarbij ze zuiverheid verdwijnt.
Deze blokkades zijn echter niet op te lossen door van buitenaf van alles te veranderen,
Het is daarentegen de bedoeling dat de verandering van binnenuit te doorleeft wordt. Dit omdat het belangrijk is dat de mens weer ervaart wat voor een krachten deze in zich heeft. En wat de gevolgen van het handelen kunnen zijn.

Wat doe ik bij mijn huisreinigingen?
Wat ik doe is velden of portalen openen waarbij veel oude informatie vrijkomt.
Ik haal als het ware de deksel af van zo’n veld waar hoge druk onder staat. Die druk is wat de mensen voelen zo in hun huis.
Door het openen van die portalen kunnen er heel veel oude trauma’s die dus ooit (gedurende vele eeuwen) door die mentale en emotionele velden en de fysieke velden van de mens hier op deze planeet als imprint zijn achtergelaten en niet zijn afgemaakt, niet zijn doorleefd, alsnog uit het veld of portaal verdwijnen.
Het zijn bijvoorbeeld emoties van een oorlog die ooit ergens is geweest, waar mensen kunnen voelen wat ik al zo vaak heb meegemaakt, dat er nog soldaten marcheren. Ook dat er nog die angst of dat verdriet aanwezig is. De soldaten zijn ergens in de strijd omgekomen, hebben die angsten die ze zo gevoeld hebben nooit volledig kunnen helen. Een deel van de ziel is daar bevroren geraakt en dit kan slechts worden geheeld hier op aarde door het weer te voelen middels een fysiek lichaam.
De emotionele en mentale lichamen hebben een fysiek lichaam nodig
Want zoals ik al eerder gemeld heb is het fysieke, mentale en emotionele lichaam onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Deze emotionele en mentale lichamen hebben een fysiek lichaam nodig. Het  emotionele, mentale of spirituele lichaam heeft een fysiek lichaam nodig om een eerdere bevriezing te kunnen ontdooien, de energie weer te laten stromen en de blokkade of een vastgeroeste energie op te lossen.

Vorige levens en familievelden of voorouderlijnen
Het openen en opruimen doe ik door samen met de aanvrager terug te keren naar vorige levens om daar delen van jouw ziel weer op te halen. Dit kan door het doorleven en doorvoelen van delen van je voorouders die nog in het familieveld hangen, en dan hun niet geuite of niet afgeronde emotie alsnog te uiten en te erkennen. Alsook de gedachten die daarbij aanwezig waren te erkennen. De intentie die ergens bij was te erkennen. En zo weken die niet-erkende aspecten los en komt de energie daarvan vrij en weer beschikbaar voor het veld. (Antoinette Dettingmeijer is daar specialist in)

Je woont nooit zomaar of toevallig op een bepaalde plek
Als we tijdens de huisreiniging aan de portalen werken zijn de energieën niet altijd directe herinneringen van degene waar ik mee werk. Ik ben me er echter ten diepste bewust van dat iemand nooit zomaar op een bepaalde plek woont. Immers frequenties trekken elkaar aan. Een bepaalde plek heeft al een bepaalde frequentie. Heeft iemand dus een blokkade op macht en kracht, angst voor machtsmisbruik en daardoor angst om in de eigen kracht te staan, dan is het logisch dat die persoon een woonplek aantrekt waar veel conflicten rondom macht, machtsmisbruik, en kracht zijn geweest.
Soms betreft dat daadwerkelijk oude krachtplekken. Vaak zijn er dan vele mensen geweest die op die plek hebben gewoond en soortgelijke ervaringen beleefden. Echter andersom werkt dit ook want: De aarde ondergaat grote veranderingen

Dus: de plek omvat ervaringen van voorgaande bewoners. Mensen die met hetzelfde thema verbonden zijn, worden naar die plek getrokken. Doordat de aarde momenteel zo aan het transformeren is, is ze daadwerkelijk van binnen aan het draaien, aan het verschuiven. Zo komen velden van energie, die bijvoorbeeld verbonden zijn aan de Himalaya zomaar hier in ons land voorbij. Als er dan een thema is dat te maken heeft met machtsmisbruik, verbonden aan de Himalaya of waar dan ook, haakt dat in op frequenties die al op die plek hangen.
Feit is dat ik samen met jou dìe plekken open waar in de loop der tijd hoge druk is ontstaan, en dat vrij komt wat op dat moment belangrijk is. En dat resoneert per definitie met thema’s van degenen die in dat huis leven.

Het zijn dus niet altijd vorige levens van de huidige bewoners.
Ze kunnen het echter wel zo ervaren omdat het zo herkenbaar voelt, want het resoneert. Het is echter een veld dat gewoon voorbijkomt en vrijkomt. En eigenlijk is het niet eens belangrijk, of volstrekt onbelangrijk of het een vorig leven van henzelf is of niet. Het is slechts belangrijk dat ze de stap kunnen zetten door “wat raakt dit in mij zelf. Welke stukken die net voorbijkwamen herken ik in mijn eigen leven en welke trauma’s heb ik nog in mijzelf te helen zodat ik ze niet meer in mijn eigen huis hoef aan te trekken?”
Want ga je niet met je trauma’s aan de slag tijdens de huisreiniging, dan wordt het veld in de woning gereinigd maar bouwt na verloop van de tijd de druk zich weer op.
Dan zeggen de bewoners “Er lijkt niets te veranderen in mijn huis” en dan komt dat doordat ze het als een magneet weer aantrekken.

Maart 2023
Henk Janssen