EMOTIES

EMOTIES2023-10-18T17:38:25+00:00

EMOTIES

Karma van de woning bestaat uit de emotionele energie van alle gebeurtenissen die zowel in de woning als op de plek waar de woning gebouwd is, ooit gecreëerd zijn.
Op basis van eigen ervaringen noem ik er een aantal die te maken hebben met woningbouw op specifieke plekken, zoals:

• op de plek van een voormalig ziekenhuisterrein en psychiatrische instelling
• in het gebied waar een slagveld plaatsvond tijdens de 2e wereldoorlog oorlog
• op een voormalig vervuild industriegebied
• op, of in de buurt van een voormalig galgenveld
• in het oorlogsgebied tijdens de 80-jarige oorlog
* op de plek van het kampement van Napoleon
*  op oude grafheuvels
*  etc. inmiddels kan je je er waarschijnlijk wat bij voorstellen…

Bij de emotionele gebeurtenissen kun je denken aan;
• (ernstige) ziekte, misbruik, drugsgebruik, ruzie, (heftig) overlijden, zelfmoord of de plannen daartoe
• met een beetje fantasie kun je ook dit lijstje aanvullen…

yin_Yang_symbool

Energie op emotioneel verstoorde plekken bestaat uit zwaardere frequenties en verstoort de Yin – Yang balans, in die zin dat de Yin-energie stijgt en de Yang-energie daalt. Het gevolg hiervan is dat alles trager wordt: er zit een zware lading op. Om goed te kunnen functioneren moet je meer en meer Yang-energie inzetten. Het gevolg van een yin-yang balans is onder andere vermoeidheid die kan uitgroeien tot algehele uitputting of ziekte.

Emotionele energie kan per ruimte verschillend zijn en wordt opgeslagen in het geheugen van de woning. Net zoals alle informatie die in een computer is ingevoerd, wordt opgeslagen op de harde schijf van je computer.
Maar een volle schijf werkt niet meer, of niet snel genoeg en moet geüpdatet en gereset worden. Zo werkt het ook bij het geheugen van de woning en bewoners.
Tijdens mijn Huisreiniging & MEER voelen we de energie van de afzonderlijke ruimten en transformeren die ter plekke naar de maximaal haalbare hogere frequenties.

De ontwikkeling van Vissentijdperk naar Aquariustijdperk vraagt er om dat alles geüpdatet wordt: oude ballast moet geruimd worden opdat we vrij stromend naar de toekomst kunnen gaan.

Instructie om de energie van de woning en zijn bewoners op peil te houden
Tijdens en na de huisreiniging leer ik je een eenvoudige maar krachtige oefening om de energie op peil te houden.
Dit alles om te voorkomen dat zich in de toekomst nieuwe verstorende emotionele energie opbouwt.

Jouw woning is dan een veilige en energetisch gezonde omgeving, waar je op een ontspannen manier kunt door blijven groeien.

Ga naar de bovenkant