energetische-huisreiniging-henk-jansen

Nu pas, na heel veel Huisreinigingen gedaan te hebben, besef ik pas echt hoe belangrijk de energetische gezondheid van een woning is.

De wereld is constant in verandering. Steeds meer mensen beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde en dat techniek en wetenschap niet de Echte Wijsheid in pacht hebben. Meer en meer mensen worden gevoeliger zonder dat ze zich daar aanvankelijk bewust van zijn.
‘Als je de geheimen van het universum wilt vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie’ - Nikola Tesla

Niet-geleefde of weggestopte emoties zijn de grootste vervuilers en maken je ziek. Het zijn stroperige, laag trillende frequenties.
 
Een belangrijk gegeven van het leven op deze planeet is dat het een wereld van dualiteit is én dat álle mensen met emoties te maken hebben. Veelal met onbewust aanwezige of verstopte emoties uit de voorouderlijn en/of die van vorige levens die we ‘automatisch’ bij de geboorte meegebracht hebben.
Veel meer mensen dan je op het eerste gezicht zou denken, ik geloof zelfs iedereen, hebben in hun leven met zeer heftige emoties te maken. Denk daarbij aan plotseling overlijden, verkrachting, oorlog, terminale ziekte, scheiding, bedreiging, (zelf)moord enzovoort enzovoort.

Alle door mensen ervaren emoties hangen zowel op de plek waar iets heftigs gebeurd is als ook in de aura van slachtoffers, daders of getuigen van zulke gewelddadige gebeurtenissen. Het zijn zware, laag trillende frequenties die uiteindelijk ziek maken.

Read more ...

logo boek 4 sides

We leven met z'n allen in een kosmisch bewustzijnsveld van frequenties. Letterljk alles bestaat uit frequenties. De kosmos, de planeten, de aarde waarop we wonen,het menselijk lichaam, de lucht waarin we leven, het water, de rotsen en ga zo maar door. Materie bestaat eigenlijk niet, het is een andere vorm van onzichtbare maar wel vaak (voor steeds meer mensen) voelbare frequenties. Net zoals ijs en water andere verschijnensvormen zijn van watermoleculen, die weer bestaan uit  twee waterstof-atoemen en een zuurstofatoom. Zo kun je iedere materie terugbrengen tot zijn kleinste kern, en dat zijn dus frequenties. Materie is gestolde frequentie. Verstoringen zoals aardstralen, leylijnen, verstoorde krachtplekken, electrosmog etc. werken op alle links afgebeelde niveaus.

Wie ben je als mens? Je bent niet alleen wie je nu denkt te zijn. In ons DNA zit als code opgeslagen de informatie van onze voorouderlijn. Deze is tot zeker 7 generaties terug bepalend voor veel van ons doen en laten in dit leven. Zijn in die voorouderlijn veel trauma's geweest dan kun je er zeker van zijn dat jij ze in dit leven tegenkomt (om op te ruimen). Verder hebben we vorige levens gehad die in deze tijd ook om aandacht vragen. Dit alles is opgeslagen in ons DNA en ook in ons onderbewuste.

image.jpegOns lichaam bestaat dus uit louter frequenties en in mijn werk bij de huisreinigingen zeg ik wel eens voor de grap dat het lichaam er mooi uit maar het eigenlijk alleen maar cellen en frequenties frequenties zijn zoals; spieren, pezen, organen, hersenen, botten, ect. Allemaal opgebouwd uit cellen die allemaal een eigen ideale frequentie hebben. Ziekte ontstaat als de frequenties op onbewust celniveau verstoord worden. Voor je echter de ziekteverschijnselen te zien krijgt of voelt dan ben je al lang onderweg om ziek te worden. Wat er gebeurt is dat de cellen door lichaamsvreemde frequenties verstoord worden, ze functioneren niet meer optimaal en produceren afvalstoffen.

Eigenlijk zijn we niet gemaakt om ziek te worden. Ziekte wil alleen maar duidelijk maken dat er iets aan de hand is. Ik geloof uit eigen ervaring dat we ons zelf uiteindelijk beter kunnen maken. Bijvoorbeeld door ons zelfhelend vermogen. En als dat niet lukt dan is dat ook oké

De belangrijkste verstorende frequenties waar ik me in mijn werk mee bezig houdt zijn:

  • de frequenties van (oude) in ons lichaam aanwezige emoties, incl. die uit vorige levens.
  • de frequenties van gedachtes en angsten van allerlei soort en omvang.
  • de frequenties van aardstralen, wateraders, en verstoorde krachtplekken
  • de frequenties van in onze woonplek opgeslagen oude trauma's en emoties
  • de frequenties van technische straling van 3G, 4G, 5G, WIFI, DECT, en de duizenden satelieten die om de aarde draaien.

Mensenlijk bewustzijn werkt eigenlijk net als computers, internet en de Cloud, alles is connected in een allesomvattend veld.
Ik gebruik vaak als metafoor vaak zaken uit onze materiele wereld zoals computers, google, harde schijven etc.. Dit doe ik als metafoor om uit te leggen hoe ook onze lichaams-systemen werken. Ik merk dat mensen dat goed begrijpen. Wij mensen hebben de computers gemaakt en wij zijn eigenlijk nog tot veel meer in staat via onze Spirit.

Als je eens kijkt naar hoeveel data/bestanden op je harde schijf staat, bizar veel. Niet gek dat hij traag wordt en vastloopt. Zo staan al mijn documenten sinds 2004 nog steeds op de harde schijf of in de cloud. Het is allemaal data, bits en bites. Soms moet je echter wel je computer opruimen en/of of programma's wissen, updaten en downloaden. Of een nieuwe kopen omdat de oude veroudert en traag is.

Ook wij mensen moeten met de tijd meegaan, leren omgaan met de nieuwe tijd met hogere software in de vorm van een hoger bewustzijn. Dat is in feite ook waardoor we dagelijks automatisch geupdate worden, het gebeurt vanzelf, je hoeft het alleen maar te beseffen. Dat is wakker worden.

Het hoger wordent bewustzijn maakt dat we ons zaken die opgeslagen zijn in het onderbewuste naar het bewuste komen. Het is als een foto in de ontwkkelvloeistof die steeds meer details prijsgeeft. Dat voelt zeker niet fijn of zelfs pittig en zwaar. Maar eigenlijk biedt het tegelijkerijd de mogelijheid om op een steeds dieper wordend niveau oude "shit" op te ruimen.

Groeien is ont-wikkelen, loslaten van oude energie, oude data. 
We leven in een tijd waarin een hoger bewustzijn als het ware als een wolk uit de kosmos over ons neerdaalt, onze frequenties veranderen en dat vraagt om opruimen. Willen we niet ziek worden dan moeten we ook oude data (de frequenties van gebeurtenissen) opruimen, anders lopen we vast.

Onze gedachten, emoties, trauma's etc. zijn allemaal data en frequenties.
Ze blijven in ons systeem aanwezig. Niet in onze hersenen, maar in alle cellen en onze niet zichtbare lichamen. Tegelijkertijd zijn het een soort van gedachten-en-emotie wolkjes die overal neerdwarrelen waar ze geproduceerd zijn. In woningen, kamers, in de natuur etc. Zelfs in je bed en je vaste zitplaats. Eigenlijk zijn het dus een soort van energetische vingerafdrukken die overal achtergelaten worden.
De kwaliteit van onze gedachten bepaald dus meteen de kwaliteit van ons lichaam op celniveau.

Waar zijn naast in ons lichaam, in onze leefomgeving nog meer verstorende frequenties en ziekmakende frequenties opgeslagen?

  • Plekken waar ooit heftige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden: oorlogsgebieden, concentratiekampen, maar ook minder bekende plekken als een kampement van Napoleon lang geleden in Eersel, oorlogshandelingen zoals in de Schuytgraaf in Arnhem, een woning op een oud kazerneterrein etc. etc.
  • oude fabrieksterreinen en voormalige ziekenhuzen: Deze gronden hadden geen woonbestemming en de energie van vaak alle vervuiling en de ellende van een ziekenhuis hangt daar nog steeds.
  • In woningen waar personen overleden zijn na een lang en heftig ziekbed, zelfmoord, een ongeluk, vechtschedingen, mishandeling, misbruik en incest. mijn ervaring is dat de nieuwe bewoners vaak op bepaalde plekken of in een bepaalde kamer heel duidelijk voelen dat het niet pluis is.
  • etc
  • De energie van al deze emotionle gebeurtenissen hangt nog steeds op de plek waar ze "geproduceerd" zijn.

Verandering van een tijdperk na 26.000 jaar.
De aardas draait in ca. 26.000 jaar door de kosmos en in die ronde komen de dertien dierenriemtekens langs, ieder ca. 2400 jaar. We komen vanuit het Vissentijdperk en glijden het Watermantijdperk in. Visssentijdperk was werken vanuit het 3e chakra, kracht, macht en ratio en onderdrukking van het vrouwelijke aspect. Aquarius is werken vanuit het 4e chakra, het hart en "wat kunnen we samen doen?. Naast een rondje van ca. 26.000 jaar beweegt ons zonnestelsel zich ook nog eens door de kosmos. Vandaar de veranderende frequenties met een hoger Bewustzijn.

aardas

 

We leven daardoor in een tijdperk waarin alle mensen, of je wilt of niet, en ieder in zijn eigen tempo, gevoeliger worden. Vrouwen en kinderen eerst, de mannen volgen op korte afstand. Als je gevoeliger wordt voel je meer en ben je je er eerder van bewust dat er iets niet klopt en opgeruimd wil worden.

 

 

 

logo boek 4 sides Alle verstoringen van de energie, ook van oude emoties in en om ons heen hebben een uitwerking op de vier hiernaast afgebeelde niveaus.

Het is goed te weten dat alle emotionele verstoringen middels een Energetische Huisreiniging op te ruimen zijn en dat ik inmiddels bijna 20 jaar ervaring en honderden tevreden klantenmet heb.
Kijk maar eens bij de: 

button ervaringen

Wil jij wel eens weten hoe de energie in jouw woning is en hoe jouw balans uit bovenstaande afbeelding is?
Vraag dan vrijblijvend een gratis analyse aan.

button gratis analyse

In juli werd ik uitgenodigd voor een huisreiniging in Arnhem. De reden hiervoor was dat een jong stel, twee dertigers die na een verbouwing sinds ongeveer een jaar hier woonden zich in het huis absoluut niet fijn voelden. 

We zijn aan het werk gegaan door eerst de aardstralen en wateraders op te ruimen en aansluitend in iedere ruimte het emotionele geheugen van de woning op te frissen.
Toen we richting zolder gingen bleek dat de man zich daar nooit op zijn gemak voelde en er eigenlijk ook niet naar toe wilde. Uiteindelijk toch gegaan en tijdens mijn werk verkrampte zijn houding en tegelijkertijd die van zijn partner. Weliswaar in mindere mate maar toch. Het leek alsof hij een strop om zijn nek had. De eerste gedachte was een vorig leven van hem of iets dat er ooit lang geleden op die plek gebeurd was. 
Maar dat bleek een aantal weken later iets anders te zijn. Uiteindelijk het huis energetisch gereinigd, zonder aardstralen, zonder emotionele trauma’s en met hoge energiewaardes in balans opgeleverd. 

Bij de nabespreking bleek dat een onderhoudsmonteur (heel gevoelig) die eerder op zolder onderhoudswerkzaamheden had gedaan hen geadviseerd had om het huis energetisch te laten reinigingen. Hij voelde zich daar helemaal niet op zijn gemak. Op basis van zijn advies zijn ze op zoek gegaan naar "huisreiniging" en via Google bij mij gekomen. 

Enkele weken later kwam ik “toevallig” iemand tegen. Deze bleek ook heel gevoelig te zijn en we kwamen te spreken over wat emotionele trauma’s met de energie van de bewoners doen. Ik noemde anoniem het bovenstaande voorbeeld uit Anrhem en als vanzelf kwamen we bij de desbetreffende woning uit. 

Het bleek dat hij bevriend was met de onderhoudsmonteur. De “klusjesman” wist mij te vertellen welk drama zich daar in die woning in Arnhem jaren geleden had afgespeeld. Iemand had zich op zolder door ophanging van het leven beroofd. 

Zowel de bewoners, als de onderhoudsmonteur en ook mijn “klusjesman” zijn allemaal zeer gevoelig. Toeval? Nee daar geloof ik al lang niet meer in.

Ter geruststelling heb ik de bewoners gebeld en gevraagd of ze wilden weten wat er in hun huis ooit gebeurd was. Dat wilden ze zeker en waren blij met de verklaring.

Waarom de man op zolder zo heftig reageerde op dat emotionele trauma? Precies zullen we het nooit weten. Maar het kan goed zijn dat hij zelf in een vorig leven een dergelijke ervaring heeft gehad die door deze ervaring geheeld is. Je woont immers nooit toevallig ergens.

Dit verhaal is gepubliceerd met toestemming van de betrokkenen.

September 2022

logo boek 4 sides

 

Wil jij weten of je in een woning woont waar heftige emotionele gebeurtenissen hebben plaatsgevonden? 

button gratis analyseG