energetische-huisreiniging-henk-jansen

Antoinette heeft op 17 augustus 2022 een channeling gedaan bij de immense en prachtige krachtplek "de Externsteine" in Horn-Bad Meinberg. Veel informatie over deze krachtplek en o.a. over aardstralen en nog veel meer. Geluisopname, de moeite van het luisteren waard.e moeite van het luisteren waard.

Antoinette Dettingmeijer

Externsteine klein met vortex

 Boven: foto van de Externsteine met vortex

Hieronder de uitgeschreven tekst van de channeling

Tussen 15 en 18 augustus waren Antoinette en Henk voor de 2e keer bij de krachtplek "de Externsteine" in Horn-Bad Meinberg. Het was weer bijzonder om na drie jaar hier weer terug te zijn. 

ant channelt

<<<< Antoinette channelt deze boodschap vanuit de "Hoeders van de aarde"

In diepe liefde, heten we jullie welkom. 

Vol kracht, vol levensenergie is deze plek.
Als spiralen van energie die uit de grond omhoog komen. Waar twee, minstens twee, maar als je ook kleinere leylijnen van de aarde erbij rekent zijn er veel meer aderen van de aarde, meridianen van de aarde die hier op deze plek samenkomen. En op die wijze ontstaat er een draaikolk van energie die je kunt vergelijken met een vortex, als een chakra in de mens. Zeer zeker een energievortex in de aarde.

 
Twee  grote leylijnen komen hier samen. Uiteindelijk zijn het meerdere die op dit punt elkaar kruisen of die vanuit hier ontstaan. Daar waar deze prachtige planeet Gaia , waar zij nog aan het ontwikkelen was, meer in een beginstadium van haar ontstaan, waar ze zich bewust werd van haar eigen immense kracht, haar eigen immense potentieel en als het ware van binnenuit naar buiten toe een beweging ging maken -zoals soms ook vulkanen ontstaan, waar Gaia ook van binnenuit naar buiten toe een immense opbouw van energie naar buiten laat stromen, haar kracht laat vrijkomen -  zo is dit zo’n punt. Echter niet vulkanisch, maar puur ontstaan vanuit de kracht van Gaia en kosmos die hier samen komen. Waar een kracht uitbraak van binnenuit, uitreikend naar de grote centrale zon, het middelpunt van het universum, uitreikend naar haar planeten, zusters, om de verbinding tussen andere planeten en deze te bekrachtigen. 

extern vanaf zijkant kopie

<< de Externsteine vanaf de zijkant

En zo is deze plek, zoals meerdere plekken op jullie wereld een vortex. Een immense bundeling van energie, waarin niet alleen zichtbaar maar ook voelbaar is dat jullie daadwerkelijk op een levend wezen wonen. Voor jullie zo vanzelfsprekend, maar er zijn zo velen, nog zovele mensen die zich hier totaal niet van bewust zijn. Die weliswaar zien dat er beweging is in de aarde, maar de levenskracht en het eigen bewustzijn van Gaia volledig negeren. 
Op een plek als deze wordt zelfs de onbewuste mens even stil. 
Zelfs de onbewuste mens, de slapende mens, de mens die nog diep in de vergetelheid zit; en zo prefereren wij het te noemen. Want uiteindelijk is dat wat langzaam maar zeker, voor ieder individu op deze planeet gaat gebeuren. Dat je uit de sluier der vergetelheid stapt en steeds meer en meer en meer je bewust wordt van het immens prachtige Goddelijke Wezen dat je bent.
De mens die nog volledig, of grotendeels bedekt is door deze sluier, die in een afgescheiden driedimensionaal bewustzijn leeft. Op een plek als deze is de kans in ieder geval groot, is een mooie diepe gelegenheid om zich bewust te worden van de levenskracht van Gaia. Om zich bewust te worden van haar vibratie, om weer de dankbaarheid te voelen dat de mens zomaar hier mag rondlopen. Dat ze dat al die tijd heeft toegestaan.
Tegelijkertijd zou de mens zich ook bewust kunnen gaan worden dat zij al die tijd, ook nu, toestaat dat jullie je op haar bevinden, op haar oppervlak rondlopen. Dat ze jullie toestaat dit spel van licht en duisternis uit te spelen, terwijl zij op vele fronten aan het einde van haar latijn is. Een plek als deze laat immers ook zien wat voor een kracht zij bezit en als ze echt besluit dat het klaar is zijn jullie daadwerkelijk zomaar weggevaagd. 
Een uitbarsting als dit zal niet zo snel nu gebeuren daar ze haar krachten om zoiets imposants, zoiets groots naar buiten te duwen op dit moment niet heeft. 
En vandaaruit is dit ook een oproep om je weer bewust te zijn van al het leven op en in deze prachtige planeet. Maar vooral van al het leven dat Gaia zelf is: een bewuste ziel, een immense Godsvonk en een immens, immense liefde. Zij is liefde, zoveel liefde dat zelfs als jullie als mensheid misbruik van haar maken je nog steeds haar mag uitputten. Ze eenvoudigweg blijft geven, tot het punt komt dat ze niet meer kan. En daar is haar grens. Ze zal zich niet ten onder laten gaan. Als het uiteindelijk moet, als het punt daar komt dat ze zal moeten kiezen tussen mensheid en zichzelf, zal ze zich zelf in stand houden. Toch huilend, diep bedroefd, want pure moederliefde is zij. 
En ook die moederliefde kan op deze plek gevoeld worden. De diep, diepe onvoorwaardelijke liefde. En dan kan het gebeuren dat je juist op een plek als deze, zeker als je niet slechts vanuit een driedimensionaal bewustzijn kijkt, maar vanuit je multidimensionale zelf, als multidimensionaal wezen hier bent, kan ook de diepe moederwond die het merendeel van jullie in zich dragen worden aangeraakt en worden geheeld. En ook daar kan deze plek van grote waarde voor mensen zijn. Om zich weer gekoesterd te voelen, om zich weer veilig te voelen. Zich weer verbonden te voelen. Dan zal eerst ook oude pijn die daar zit aangeraakt worden. Slechts om naar de oppervlakte te laten komen, bewustzijn erop te verkrijgen. En vervolgens de heelheid in jezelf weer ervaren. Het oude verhaal loslaten, ervaren in jezelf dat je al heel bent en dat het slechts een gedachte is geweest die niet correct was. Waardoor je ooit pijn voelde, je niet goed genoeg voelde, je afgescheiden voelde. Ook daar is deze plek bij uitstek geschikt voor. 

ant graf

<<< Antoinette in de transformatie grot 

En dan is het graf wat door beneden zo is nagebootst niet eens zo een slecht symbool daarvoor. Je oude zelf afleggen en herboren weer opstaan. En nee, het is niet noodzakelijk om daarvoor daadwerkelijk in een graf te liggen toch het symbool kun je ervoor gebruiken. Het is voor velen ook een manier om op die wijze in een ritueel dit daadwerkelijk uit te voeren. Je bewust te worden dat je zo vol zat met verhalen van wie je bent en wie je niet bent. Dat je zo vol zat met gevoelens van pijn, verdriet, boosheid, omdat je omgeving je niet gezien heeft, je niet begrepen heeft. Omdat je ouders je niet precies gaven wat je nodig had. Omdat je opa of oma je ooit iets hebben aangedaan, omdat… ga zo maar door.
 
Henk Graf
<<<<<<<Henk in de transformatiegrot
Ook alle verhalen die je mee hebt genomen vanuit je voorouders, je ouders, hun ouders, hun ouders, al die generaties vol trauma, vol verdriet, zo diep, diep, diep in de afgescheidenheid levend. Zo verwikkeld in dader-slachtoffer, licht-duister. Al die verhalen zijn doorgegeven in jullie systeem, maar het zijn slechts verhalen. Al die andere levens die jouw ziel, delen van jouw ziel ooit hebben geleefd. Iedere overtuiging, iedere gedachte die vandaaruit nog is blijven hangen, die zegt dat je niet goed genoeg bent, dat je niet een goddelijk wezen bent, die zegt dat je minder bent, of dat je meer bent, ze zijn allemaal slechts verhalen en niet waar. Al die verhalen die je je zelf zo vaak verteld hebt, die anderen je verteld hebben en die je intern bent gaan herhalen. 
Is het daadwerkelijk de schuld van de ander dat jij dat verhaal bent gaan geloven? Of hoe zou het zijn als de wereld alles tegen je kan zeggen, maar dat je zo een weten hebt, zo een diep weten dat je puur bent. Dat je die Godsvonk in je hebt, dat je die Godsvonk bent. En dat alles daaromheen,  inclusief je ziel, niet de pure Bron zelf is. Het zijn lagen om ervaringen op te kunnen doen. Maar de ervaring zelf is slechts een ervaring. Het zijn toneelstukken die gespeeld worden, spellen die gespeeld worden. En het kan zoveel plezier en zoveel vreugde geven mits je bereid bent om je over te geven aan het verhaal, aan het spel, de spelregels - en daarmee bedoelen we de wetten van dit universum - je eigen maakt. Zodat je niet meer als het ware blind door het spel loopt maar weer volledig hier het spel van de creator kunt spelen, want dat is wat je op deze planeet mag doen. Je mag creëren in verbinding met de Bron. Wetend dat alles dat je doet dat een ander schaadt per definitie ook jezelf schaadt. Immers jullie zijn allen diezelfde Bron.
Er is slechts de eenheid, er is geen afgescheidenheid. Er is slechte de Bron, de wet van één, zoals door velen genoemd. Zolang je je bewust bent dat jullie hier allemaal afzonderlijke spelers zijn vanuit dezelfde Bron, jullie nooit zonder elkaar kunnen bestaan, dat jullie per definitie altijd verbonden zijn. Als je dat echt weet, dan kun je een ander nooit, maar dan ook nooit iets aandoen. 
Maar een stap verder is - en dit is voor al die Lichtwerkers die zichzelf voortdurend opofferen en die teveel geven en ook al die andere gekwetste zielen die zoveel geven, zich uitputten - dan kun je ook jezelf nooit iets aandoen. Want als je echt jezelf iets aandoet, weet je dat je ook een ander iets aandoet.
Dan is een terechte vraag: wat maakt dat Gaia zichzelf zoveel aandoet, dat ze zich zo laat leegplunderen? Dat is omdat jullie zo met elkaar verbonden zijn; mensheid, Gaia, en dat het plan is dat jullie samen ascenderen, dat jullie samen naar een hoger bewustzijn gaan. En dat bedoelen we ook met ascenderen. Niet het opstijgen en dan voor eeuwig in een hemels veld zitten, doch wel naar een hoger bewustzijn en van daaruit mogen functioneren.
Er is een afspraak gemaakt tussen mensheid en Gaia dat jullie samen deze poort door zullen gaan. 
Toch als je om je heen kijkt dan zie je dat ze ook het noodzakelijke doet om zich staande te houden. En dat dat soms wel degelijk mensenlevens kost. 
Zijn er tot nu toe vragen die je voor ons hebt?
Henk: Ik heb de stellige indruk dat er op hele grote schaal overal aardstralen, zichtbaar, voelbaar worden. Ik meet ze in hele grote getale in heel veel huizen. Is daar een verklaring voor of heb ik ze gewoon eerder niet gemeten of gezien?
IMG 7208
<< foto links.
"Teruglopend door het bos bij de Externsteine kwamen we deze gedraaide en vermolmde boom tegen.
Ik kon het niet laten om te kijken of hij niet toevallig op een kruising van aardstralen stond en ja hoor, dat was zeker het geval. 
Aardstralen tasten gezond weefsel aan, ook in woningen"
Deze verklaring is dezelfde als die we je de vorige keer gaven (tijdens een andere channeling) en in lijn met wat we net zeiden; Gaia is zich aan het klaarmaken voor haar bevrijding, voor haar expansie in bewustzijn, voor haar intrede in een hogere dimensie.
Gaia opent zich energetisch en als je van een afstand zou kijken en niet alleen haar fysieke korst ziet, doch ook de auralagen van Gaia, dan zie je dat daar scheuren en breuken ontstaan. Enerzijds doordat zij alle negativiteit die al die tijd zich in haar heeft bevonden eruit aan het werken is. Dit het gedeelte dat we je eerder hebben verteld en in de kern komt het daar ook op neer. Ze is zich aan het bevrijden en maakt openingen als in een etterende wond die wordt geopend, of een intern gezwel waarbij een opening wordt gemaakt om het wondvocht, het pus en alles wat er zit eruit te laten stromen. Op deze wijze kan ze vooralsnog voorkomen dat er groots natuurgeweld nodig is om zich te bevrijden, energetisch afstromen zou je het kunnen noemen. 
Jullie als mensheid geven ook steeds massaler al je negatieve emoties aan Gaia. Je laat ze naar haar afstromen en ze neemt ze graag, geen zorg. Ze transformeert, maar moet ook een deel kwijt. 
Maar er is ook nog een ander aspect, twee andere aspecten die op deze plek zo voelbaar zijn en waar we nog iets over willen zeggen: 
draak 3 kopie
 <<<< een mooie houten draak bij toegang naar de Externsteine  
De kracht van de draken de steeds meer en meer in haar ontwaakt. De afgelopen tientallen jaren, zijn er al vele draken geweest die als het ware uit hun ei zijn gekropen en die uit hun diepe, laten we zeggen winterslaap zijn ontwaakt. Zij maken openingen om los te breken, om Gaia te helpen, om haar energie te herstellen en ook om het voor jullie in de transformatie van Gaia leefbaar te houden. Want een deel, een groot deel is niet alleen dat wat de mensheid haar heeft aangedaan, het zijn ook de overtuigingen die Gaia zelf heeft. Net als jullie is zij een levend wezen. Met iets minder vrije wil dan jullie en dat is ook een reden waarom zij zich kan uitputten en niet in één keer jullie allen van zich afwerpt. Slechts op het moment dat haar ondergang op het spel staat zal ze grootsere maatregelen gaan nemen. 
Toch ook Gaia zit in haar transformatie en een systeem in transformatie is soms instabiel, van waaruit scheuren her en der steeds ontstaan. 
Een ander aspect is veroorzaakt door de mens zelf en dat verklaart waarom op het moment dat je een aardstraal heelt, neutraliseert, de technische straling niet meer meetbaar is. Een deel van deze aardstralen wordt direct veroorzaakt door alle apparatuur van de mensheid. Door alle frequenties waar jullie zo mee werken. Door steeds nieuwe velden daarin aan te boren zonder ook maar een tel stil te staan bij wat voor een effect dit op het hele ecosysteem van deze planeet heeft.
Dit proces is al gaande sinds jullie industriële revolutie en gaat naar een hoogtepunt toe. Jullie Wifi-netwerken, de zendmasten, toch ook alle satellieten waarmee voortdurend communicatie is. De 3G netwerken, 4G netwerken en de 5G netwerken die hun intrede hebben gedaan en die is zo direct gekoppeld aan de technische straling die je al dan niet meet. 
Ook hiervoor geldt dat uiteindelijk dit ervoor zorgt dat de mensheid weer gaat zien, weer gaat voelen, weer gaat weten, dat ze deze plek waarop ze leven met eerbied en respect mogen behandelen, moeten behandelen. De Moedergodin weer eren en ontdekken. Het is niet voor niets dat nu als je eens goed om je heen kijkt als het ware als paddenstoelen uit de grond, de Isis verering weer terugkomt. Het vrouwelijke Goddelijke weer wordt hervonden, er allerlei nieuwe opleidingsinstituten ontstaan om je weer te verbinden met de moedergodin. Wij bedoelen dit niet negatief, integendeel. Toch is het niet nodig om een volledige opleiding hierin te volgen, maar juist weer dit in jezelf te activeren. En er zijn er die dit vanuit de liefde doen, vanuit liefde voor Gaia. Toch ontstaan er ook wederom opleidingsinstituten, cursussen die veel meer gaan om de begeleider dan om het doel waar het voor dient.
Uiteindelijk is een leraar niet nodig, uiteindelijk is een God-Godin-vereren zeer zeker niet nodig. Toch erkennen dat je op een levend wezen woont en met haar samenwerken, haar vragen of ze je oogst wil zegenen - het is immers haar levensenergie waarmee dit groeit en die je vervolgens tot je neemt - is niet zo raar. 
Een ander stuk dat hier zo voelbaar is, is de kracht van de draken. 
Het is de kracht van de draken geweest destijds die het mogelijk heeft gemaakt dat deze imposante massa naar de oppervlakte is gekomen. De draken die verbonden zijn met Gaia. Daarbij spreken we niet ons eerdere verhaal tegen dat het Gaia zelf is. Draken staan als dienaren tot jullie beschikkimage.jpeging en als jullie je eigen kracht erkennen, herkennen, waarderen en eren, kun je ook gebruik maken van deze drakenkracht. En ja, je hebt gelijk, uiteindelijk is dit een kracht die zich in jezelf bevindt.
<<<<< De persoonlijke draak van Antoinette (boomagaat) in een uitgeholde boom.
Uiteindelijk als je je helemaal naar binnentrekt, ben je slechts dat punt van bewustzijn. Toch op het moment dat je je ogen opent en naar je omgeving kijkt en die waarneemt zou je kunnen zeggen dat dit de creatie vanuit jouw punt van bewustzijn is. En dat één van je eigen creaties dan de drakenenergie is waarvan je gebruik mag maken. Die je mag inzetten, waarin je daadwerkelijk weer de meester over deze krachten kunt worden, zodat je weer de meester over de elementen kunt worden. 
Omdat dat is waar een mens toe in staat is. Dan kan de mens ook weer bewust, heel bewust het weer beïnvloeden. Kan de mens weer heel direct creëren, materialiseren. Toch is het belangrijk dat eerst het ontwaken in een multidimensionaal veld en als Goddelijk wezen, Bron wezen in een eenheidsbewustzijn daarvóór ontstaat, zodat weer vanuit een eenheidsveld gecreëerd kan worden. 
Henk: nog even terug naar die aardstralen en technische straling. Kan ik dan stellen dat huisreinigingen zoals ik die doe met licht toevoegen aan de aardstralen waardoor de technische straling minder schadelijk is, het meest optimale is wat de mensen kunnen krijgen en waardoor ze zelf ook nu groeien?
Dat is heel correct gesteld. Idealiter zou je zeggen dat allen hun mobiele telefoons onmiddellijke de deur uit doen, dat ze actief gaan worden om alle zendmasten die er nu zijn op aarde te verwijderen, echter is dat een stap die niet gemaakt kan worden, zo groot, omdat het bewustzijn er nu nog niet is. Dat is ook waarom er niet massaal wordt ingegrepen van buitenaf. Dat is in eerdere tijden wel gebeurd. Dan kreeg de mensheid beschikking over hoger ontwikkelde apparatuur, echter het bewustzijn was er niet en je ziet wat er gebeurt als de mensheid “per ongeluk” iets uitvindt als de atoomenergie en het bewustzijn nog niet zover is.  
Weet dat op het moment dat het te schadelijk wordt er hoe dan ook wordt ingegrepen. Bewustzijn kun je creëren, je mag bewustzijn meegeven. Toch ook niet meer dan een mens op dat moment kan handelen. Een stapje meer dan het bewustzijn dat ze al hebben, immers je wil ze een kans geven om te ontwaken. En als ze er niet aan toe zijn mag je het laten. Weet dat je een zaadje hebt geplant. 
Licht toevoegen, hogere frequenties toevoegen zorgen ervoor dat Gaia zich weer makkelijker staande kan houden. En dat de mensheid minder last heeft van de verstorende velden die dan zijn ontstaan. 
Weet dat wij er altijd zijn in al onze liefde. En heb een hele, een hele, een hele fijne dag vol plezier, vol levensvreugde en vol dankbaarheid naar alles wat deze plek zichtbaar heeft gemaakt.