Boviswaarde

De kwaliteit van energieën is te meten met de Bovis schaal. Deze schaal is oorspronkelijk ontwikkeld door twee Franse wetenschappers: Bovis en Simonéton. Boviswaardes kunnen worden gemeten met een pendel of met een Bio-Tensor.
Een plek, een woning, maar ook mensen en producten zoals levensmiddelen, zijn energie en hebben een Boviswaarde, vergelijkbaar met een trillingsgetal. Wanneer een plek of een woning een hogere trilling heeft dan verschaft deze ons energie en zorgt voor een perfect evenwicht. Een plek met een lagere trilling zal ons langzaam maar zeker verzwakken.
Een lage Boviswaarde geeft bij mijn metingen aan dat er een hoge mate aan verstorende energie aanwezig is.

alfred-antoine-bovisJacques Bovis
De Fransman Jacques Bovis ging ervan uit dat alle materie straling uitzendt. De frequentie/golflengte van deze straling meende hij te kunnen meten. Daartoe maakte hij een schaalverdeling en kon hij, door een pendel over de schaalverdeling te bewegen, de energie-waarde van het product aflezen. Bovis noemde zijn instrument de ‘biometer’.

Na de tweede wereldoorlog werd de methode van Bovis door natuurkundige Simonéton verder uitgewerkt en de gemeten waarde op de schaalverdeling wordt voortaan ‘Boviswaarde’ genoemd. Al snel werd ontdekt dat niet alleen voedingsmiddelen een Boviswaarde hebben. Alles (organismen, voorwerpen, ruimtes, plekken, boeken, symbolen, etc.) heeft zijn eigen Boviswaarde. Op deze manier kan je dus ook de vitaliteit van mensen en woningen meten. Daarmee is de Boviswaarde geen directe maat voor de vitaliteit van iets of iemand, maar eerder een voorwaarde voor gezondheid en vitaliteit.

De Boviswaarde meet de heelheid van een systeem (lichaam, voorwerp, plek, etc.). Je meet dan in hoeverre er verbinding is tussen de kosmische bron/goddelijke kern, en het systeem.
De waarde geeft aan in welke mate aardse en kosmische krachten, materie en geest elkaar doordringen: hoe meer heelheid, des te hoger de waarde. Het is bekend dat ‘iets’ met een hoge Boviswaarde de energie van iets of iemand met een lagere waarde aanvult naar hogere waarden. Echter het omgekeerde geldt ook: een systeem met een lage Boviswaarde kan de energetische waarde van iets of iemand met een hoge(re) waarde laten dalen!

Bij een lage Boviswaarde zijn de levensprocessen gering. Bij de mens is de ondergrens 6500 Bovis: lager betekent vatbaarheid voor ziekten. We spreken van een maximale Boviswaarde, wanneer het organisme ‘heel’ is; bij de meeste mensen is dat op 9.000 Bovis. De òptimale waarde wordt bereikt indien er een optimale harmonie bestaat tussen materie en geest: ca. 11.000-12.000 Bovis. Een systeem ontwikkelt zich van een lage naar een maximale en tenslotte een optimale Boviswaarde.
Boviswaarden worden vandaag de dag ernstig aangetast grote hoeveelheden aardstralen, verstoorde krachtplekken en technische straling. Deze verstoringen kunnen relatief eenvoudig door mijn energetische huisreiniging geneutraliseerd worden en door jezelf en je woning op peil te houden met een eenvoudige dagelijkse oefening.

Er zijn twee soorten Boviswaarden
1. Aardse Boviswaarden voor de meting van het fysieke lichaam
(Lineaire schaal van 1.000 tot 12.000)
2. Kosmische Boviswaarden voor de meting van de geest
(Logaritmische schaal van 32.000 tot oneindig)

 

Wil je weten wat de boviswaarde en hoe de energie in jouw woning is?