henk-janssen-huisreiniging

De verhouding tussen Yang en Yin 

yin Yang symboolIn een normale werkzame omgeving is de optimale verhouding tussen de Yang en Yin energie niet 50 / 50 maar 60% - 40 %. Iets meer Yang voor de actie. De Yang is de actieve energie, de Yin de passieve energie. 

Te veel verstoringen zoals aardstralen, emotionele trauma's, portalen, aardstralen en electrosmog verstoren deze optimale balans, de Yang-energie verdwijnt en alles lijkt tot stilstand te komen.

 

 

De Boviswaarde

 bovis klein

Een manier waarop we kwaliteit van energieën kunnen meten is met de Bovis schaal. Deze schaal is ontwikkeld door twee Franse wetenschappers, Bovis en Simoneton. Boviswaardes kunnen worden gemeten met een pendel of Bio-Tensor.  

Een plek, een woning, maar ook mensen en producten zoals levensmiddelen hebben een Boviswaarde. Dit is vergelijkbaar met het trillingsgetal van materie of van kleuren. 

Zoals elk product of voorwerp een kleur heeft, zo heeft het ook een trillingsgetal. Wanneer een plek of een woning een hogere trilling heeft dan verschaft deze ons energie en zorgt voor een perfect evenwicht. Een plek die lager trilt zal ons langzaam maar zeker verzwakken.
De hoge waardes van de verstoringen zoals ik ze hierboven heb gemeten maken dat de Boviswaarde veel te laag is. Maximaal haalbaar is 18.000

-------------------------

Als mens hebben we vier “lichamen’, of niveaus.

logo boek 4 sides

De kunst van het leven is om ze alle vier zoveel mogelijk met elkaar in balans te brengen. 

Alle in de analyse genoemde energetische verstoringen, zowel de emotionele blokkades in het geheugen, de aardstralen, portalen, de technische straling en de energie van een eventueel verstoorde krachtplek hebben een negatieve invloed op alle afgebeelde niveaus van ons bestaan. Ze zuigen energie weg.

 

In de gratis analyse die ik van je woning kan maken staan al deze waardes, zowel de verhouding Yang / Yin, de Boviswaarde en de vier energetiche lichamen

button gratis analyse

 

 

Boviswaarde in relatie tot Huisreiniging 

bovis kleinBoviswaarde is een maat waarmee energie kan worden gemeten. De bedenker was de Franse wetenschapper Bovis die een tabel had gemaakt om de energie van levende wezens maar ook van ieder denkbaar voorwerp te duiden. De Bovis-schaal loopt oorspronkelijk van 0 tot 18.000. Er werd vanuit gegaan dat de ideale hoeveelheid Bovis voor een gezond mens ca. 6500 was. Krachtplekken hadden een energiewaarde van rond de de 15.000 Bovis. Voor het meten van de energie wordt een pendel, biotensor of wichelroede gebruikt. Ik ga hier niet verder in op hoe je dat meten kunt doen.  Wat ik wel wil uitleggen is dat de tabel die destijds door Bovis gemaakt is, niet meer een maximum heeft van 18.000. De energieën zijn tegenwoordig veel hoger.bovisschaalrond

Gaandeweg mijn werkzaamheden als Huizenreiniger merkte ik dat de energie na een huisreiniging steeds hoger wordt. Steeds opnieuw moest ik het maximum van de tabel verhogen en een nieuwe tabel maken. Dat was best verwarrend maar inmiddels weet ik dat de steeds hoger wordende Boviswaarden alles te maken heeft met het verhogen van de energie in het universum en dus ook hier op aarde. Hoe dat werkt leg ik uit in mijn video huisreiniging. Ik gebruik vaker de metafoor van het oude kodak fotorolletje met 12 of maximaal 36 opnames. Tegenwoordig kunnen er met gemak vele duizenden foto's op een computer of zelfs telefoon bewaard worden. Anders dan in het Vissentijdperk waarin we gericht waren op wetenschap, macht en materie, zijn we nu in het Aquariustijdperk meer gericht op het leven vanuit het hart. We ontdekken dat alles uit energie/frequenties bestaat. Zelfs de hardste rots en mooie kristallen. De wereld ziet er nu echt anders uit.

Read more ...

Boviswaarde 
Een manier waarop we kwaliteit van energieën kunnen meten is met de Bovis schaal. Deze schaal is ontwikkeld door twee Franse wetenschappers, Bovis en Simoneton. Boviswaardes kunnen worden gemeten met een pendel of Bio-Tensor. bovis klein
Een plek, een woning hebben een Boviswaarde maar een product ook. Dit is vergelijkbaar met het trillingsgetal van een materie of van kleuren. Zoals elk product of voorwerp een kleur heeft, zo heeft het ook een trillingsgetal. 
Wanneer een plaats een hogere trilling heeft dan verschaft deze ons energie en zorgt voor een perfect evenwicht. Een plaats die lager trilt zal ons langzaam verzwakken. 
 
 
André Bovis 
De Fransman André Bovis heeft de bovisschaal ontwikkeld om de vitaliteit van mensen en voedingsmiddelen te bepalen. Maar ook die van je woning. Hij ging ervan uit dat alle materie straling uitzendt. De frequentie/golflengte van deze straling meende hij te kunnen meten. Hij maakte een schaalverdeling en kon, door een pendel over deze schaalverdeling te bewegen, de waarde van het gemeten product aflezen. 
 
Bovis noemde zijn instrument de 'biometer'. Na de tweede wereldoorlog werd de methode van Bovis door de natuurkundige Simonéton verder uitgewerkt en de uitslag van de schaalverdeling wordt vanaf die tijd 'Boviswaarde' genoemd. Gezonde mensen  en woningen hebben een waarde van 6500 tot 8000 op de Bovisschaal. 
Door het werk van Simonéton werd de biometer en de Boviswaarde bekend. Al snel werd ontdekt dat niet alleen voedingsmiddelen een Boviswaarde hebben. Alles (organismen, voorwerpen, ruimtes, plekken, boeken, symbolen, etc.) heeft zijn eigen Boviswaarde. Daarmee is de Boviswaarde geen directe maat voor de vitaliteit van iets of iemand, maar eerder een voorwaarde voor gezondheid en vitaliteit. 
De Boviswaarde is een maat voor de heelheid (= in verbinding met zijn kosmische bron / goddelijke kern) van een systeem (lichaam, voorwerp, plek, etc.). 

Read more ...