henk-janssen-huisreiniging

 
Boviswaarde 
Een manier waarop we kwaliteit van energieën kunnen meten is met de Bovis schaal. Deze schaal is ontwikkeld door twee Franse wetenschappers, Bovis en Simoneton. Boviswaardes kunnen worden gemeten met een pendel of Bio-Tensor. 
Een plek, een woning hebben een Boviswaarde maar een product ook. Dit is vergelijkbaar met het trillingsgetal van een materie of van kleuren. Zoals elk product of voorwerp een kleur heeft, zo heeft het ook een trillingsgetal.
Wanneer een plaats een hogere trilling heeft dan verschaft deze ons energie en zorgt voor een perfect evenwicht. Een plaats die lager trilt zal ons langzaam verzwakken. 
 
André Bovis 
De Fransman André Bovis heeft de bovisschaal ontwikkeld om de vitaliteit van mensen en voedingsmiddelen te bepalen. Maar ook die van je woning. Hij ging ervan uit dat alle materie straling uitzendt. De frequentie/golflengte van deze straling meende hij te kunnen meten. Hij maakte een schaalverdeling en kon, door een pendel over deze schaalverdeling te bewegen, de waarde van het gemeten product aflezen. 
 
Bovis noemde zijn instrument de 'biometer'. Na de tweede wereldoorlog werd de methode van Bovis door de natuurkundige Simonéton verder uitgewerkt en de uitslag van de schaalverdeling wordt vanaf die tijd 'Boviswaarde' genoemd. Gezonde mensen  en woningen hebben een waarde van 6500 tot 8000 op de Bovisschaal. 
Door het werk van Simonéton werd de biometer en de Boviswaarde bekend. Al snel werd ontdekt dat niet alleen voedingsmiddelen een Boviswaarde hebben. Alles (organismen, voorwerpen, ruimtes, plekken, boeken, symbolen, etc.) heeft zijn eigen Boviswaarde. Daarmee is de Boviswaarde geen directe maat voor de vitaliteit van iets of iemand, maar eerder een voorwaarde voor gezondheid en vitaliteit.
De Boviswaarde is een maat voor de heelheid (= in verbinding met zijn kosmische bron / goddelijke kern) van een systeem (lichaam, voorwerp, plek, etc.). 
De Boviswaarde geeft aan in welke mate aardse en kosmische krachten, materie en geest elkaar doordringen; hoe heler en hoe heiliger, des te hoger de Bovis. Het is bekend dat 'iets' met een hoge Bovis de energie van iets/iemand met een lage Bovis aanvult; terwijl het omgekeerde - een object met een lage Bovis kan de energetische waarde van iets/iemand met een hoge(re) Bovis laten dalen - eveneens geldt. 
 
Bij een lage Bovis zijn de levensprocessen gering. Bij de mens is de ondergrens 6500, bij een lagere Bovis wordt hij vatbaar voor ziekten. We spreken van een maximale Bovis, wanneer het organisme 'heel' is; bij de meeste mensen is dat een waarde van 9.000 Bovis. De optimale Bovis (bij de mens ca. 11.000-12.000) wordt bereikt indien er een optimale harmonie bestaat tussen materie en geest. Een systeem ontwikkelt zich van een lage naar een maximale en tenslotte een optimale Bovis.
 
bovis kleinDe waarde wordt vandaag de dag ernstig aangetast door de grote hoeveelheden aardstralen, verstoorde krachtplekken en technische straling.
Deze verstoringen kunnen relatief eenvoudig door een juiste energetische huisreiniging geneutraliseerd worden en door jezelf op peil gehouden worden met een eenvoudige dagelijkse oefening.

Er zijn twee soorten boviswaarden
1. Aardse Boviswaarden voor de meting van het fysieke lichaam (Lineaire schaal van 1.000 tot 12.000)
2. Kosmische Boviswaarden voor de meting van de geest (Logaritmische schaal van 32.000 tot oneindig)