henk-janssen-huisreiniging

Deze onderstaande informatie is op basis van vragen die ik had. Antoinette Dettingmeijer heeft op 12 mei samen met mij gezeten om de informatie te ontvangen vanuit hogere bewustzijnsvelden.
 
We hebben de channel-sessie gedaan omdat ik een aantal vragen had, o.a. over de veranderende hoeveelheid en de aard van aardstralen in woningen. Verder was ik ook heel benieuwd naar informatie over “Atlantis” en de betekenis daarvan voor onze tijd.
 
De gechannelde informatie:
De aardstralen waarover je spreekt zijn een direct gevolg van de verstoring vanuit de aarde die naar de oppervlakte komt. De aarde die haar schil aan het afwerpen is omdat ze los wil breken uit de dimensie waarin ze zich bevindt en dan bedoelen we niet dat ze op een dag openbreekt en dat jullie massaal naar een 5edimensie verhuizen. En tegelijkertijd op en ander vlak wel. Maar niet naar die dimensie waar jullie met elkaar zo naar toe willen. De 5e dimensie als het grote koninkrijk, het grote beloofde land, "daar is alles goed". Want dat is dat stukje waar we eerder al over spraken, de vlucht van vele lichtwerkers om zich te richten op een gebied wat zo groots en mooi klinkt, vol eenheid licht en liefde. Maar niet meer verbonden is aan een fysieke planeet. Er wordt dan een aspect overgeslagen, namelijk de diepe angsten, pijn, woede, verdriet die er nog in jullie eigen systeem aanwezig. Die er in oude onopgeloste emoties zijn blijven hangen, waar nog steeds een heel leger (van de broeders van het duister) zich aan kan voeden. 
Toch is dit tegelijkertijd wel wat er op de aarde gebeurd. Van binnenuit laat jullie prachtige planeet weten dat ze op de oude wijze niet meer verder kan en dat ze door wil groeien. Ze is het gevecht zat, ze is de plunderingen zat, maar ook de uitbuiting van haar. Haar grondstoffen raken letterlijk op en zoals ook bij jullie gebeurt als je je niet energetisch oplaadt, je uitgeput raakt. 
Zo ook is moeder aarde, Gaya, Pacha Mama, hoe jullie haar ook willen noemen, aan het uitputten. Uitgeput aan het raken en is ze noodgedwongen alles wat ze wat ze van jullie al die tijd geabsorbeerd heeft naar buiten aan het brengen. Geholpen daarbij door grote stralen vanuit jullie zon die weer wordt geactiveerd door andere zonnen in jullie universum. Meest eenvoudig te stellen die haar frequenties vanuit de grote centrale zon krijgt en zo via jullie zon de aarde opwaardeert met hoogfrequent licht. Om letterlijk de frequentie hier te verhogen. Wat er dan gebeurt is dat alle oude lage trillende energie wordt losgemaakt en naar de oppervlakte komt. Dat is wat je ziet als je al deze stralingen meet, maar zoals je precies weet ontstaan deze niet zo maar toevallig op plekken want de bewoners gaan dan ook merken dat er in hen iets wringt. En in het meest ideale geval keren ze naar binnen en worden ze zich bewust dat ze niet volledig in harmonie leven met  wie ze werkelijk zijn. Dat er nog delen in hen naar de oppervlakte willen komen, maar ook op veel grotere schaal worden ze zich bewust dat ze op een levend wezen leven. En niet zomaar ergens en dat ze dit levende wezen mogen eren en danken, eenvoudigweg danken dat ze op haar mogen leven. Haar mogen voelen, met haar mogen spreken en weer bewust worden van het feit dat in een ideale harmonieuze wereld de mens samenleeft met de planeet. En dat weer gevoeld wordt; waar mogen wij wonen. Waar mogen wij een huis bouwen, waar mogen wij een school bouwen, waar mogen wij wat dan ook bouwen. Welke plek heb jij nodig om jezelf op te laden? 
En nu bevinden jullie je soms eenvoudigweg op plekken waar deze planeet zich mee oplaadt. En zoals een mens een afgesloten chakra kan hebben, kan ook de aarde een afgesloten chakra hebben. Nu zijn haar hoofdchakra’s gelukkig zo groot en krachtig dat daar van nature nooit iemand op gaat leven. Toch net als de mens heeft zij vele, vele, vele kleine nevenchakra’s die ook dienen om op te laden, om contacten met andere dimensie te onderhouden en vaak hebben jullie daar plomp je gebouwen en huizen op geplaatst. 
 
Door deze aarde weer te erkennen en weer ruimte te geven kan zij zich weer opladen, kan zij zich weer verbinden. Toch de verspringende aardstralen hebben ook te maken met alle opgekroptheid, alle negativiteit, alle vervuiling die zich van binnen is gaan bevinden en die ze niet langer met zich mee wilt dragen en naar buiten begint te stromen. Tegelijkertijd een transformatie waar ze zich in bevindt. 
Door deze aardstralen te, we willen niet de term neutraliseren gebruiken, maar door ze te helen met liefde en licht kan de diepe pijn, de vervuiling die zich in deze planeet bevindt, in de bodem, alleen al op fysiek niveau in de bodem bevindt naar de oppervlakte komen en eruit wegstromen. Hierdoor biedt je de mogelijkheid doordat ze kan doen afstromen, net als een mens die vervuild kan raken van energieën van anderen en deze mag afvloeien, kun je ook Gaya helpen om af te vloeien en zij barst als het ware van binnenuit open en stroomt af. 
Op het moment dat een straal door een woning loopt, is zij zich dit niet zo bewust, het is immers niet haar taak om rekening te houden met wie waar een huis heeft gebouwd. Je kunt dan energetisch met haar in overleg gaan en deze opening net iets buiten het huis plaatsen en als het een rij huizen betreft niet iets buiten de rij huizen plaatsen. Zodat er wel een opening blijft om energie af te vloeien maar dit niet meer dwars door een woonkamer, een bed, een studeerkamer of waar dan ook gaat. Tegelijkertijd kan een mens zich bewust worden wat er gaande is, wat er speelt op zo’n moment.
 
Zijn daar vragen over.
Henk: Ja, aardstralen, wateraders of wat dan ook helen met licht is een mogelijkheid, de andere mogelijkheid als ik het goed begrijp is het om ze te leiden buiten de woonomgeving om. Aan de ander kant zijn er huizen waar aardstralen zijn en waar ik niet kom. En ik had altijd de indruk dat ik daar niets aan mocht doen omdat mensen ook zelf wakker moeten worden dat er iets aan de hand is.
Het is een combinatie, helen met licht om af te voeren wat er aan emoties zit, toch de wond niet te dichten zolang er nog - je zou dit kunnen vergelijken met een wond in een mensenlichaam die ontstoken is van binnenuit, waar een grote hoop rotzooi, etter, afvalstoffen uit naar buiten wil komen. De arts zal het advies geven de wond open te houden zolang het lichaam deze afvalstoffen nog produceert zodat het eruit kan stromen. Toch weet je dat door er licht op te schijnen, zoals je al met op aards niveau een laser kunt doen. Door de licht intensiteit te verhogen, dit proces sneller kan verlopen. 
Nu is “tijd” daarin een begrip waar jullie mensen last van hebben, toch voor een planeet als deze een “tijd” een heel andere factor. Zij heeft weliswaar enerzijds niet oneindig tijd, maar nog steeds meer tijd dan jullie met je relatief korte mensenlevens. En daarom kun je en de lichtintensiteit verhogen en tegelijkertijd deze een beetje ombuigen en verleggen zodat ze nog steeds kan afvloeien, maar met een kleine buiging naar buiten de woning. 
Is het dan nodig de aardstralen over de hele wereld te veranderen? Nee, slecht diegene die je waarneemt, die je tegenkomt, waarbij je je ook bewust mag zijn dat de mens altijd een eigen verantwoordelijkheid heeft. De mens daardoor wakker geschud kan worden en in beweging kan komen en dat het voor de ene mens de oplossing is om een fysiek apparaat aan te schaffen en de aardstraal niet meer te voelen, voor de ander mens het een diep bewustwordingsproces is en er een spiritueel ontwaken mee gepaard gaat. In beide gevallen is datgene wat er gebeurd exact het juiste voor deze persoon op dat moment. 
Het stuk waarbij je denkt moet ik dan de aarde meer helpen? Mag worden omgedraaid, het best wat je kunt doen om de aarde en letterlijk alleen al de planeet te helpen, is weer blij worden dat je hier leeft, is weer plezier in het aardse te krijgen, plezier in het voelen van de elementen, plezier in een fysiek lichaam zijn. Plezier in het aanraken van deze aarde, haar voelen, je eigen lichaam voelen. Plezier in het fysieke bestaan. 
Henk:
Nog een vraagje over de specifieke situatie hier in huis dat we die krachtplek of die vortex midden in de kamer hebben herontdekt, ontdekt, open gemaakt. Is daar nog iets over te melden?

diepe bloem

Het is een plek waar de aarde zich mee kan opladen. Het is een plek die er al van oudsher is. En nu pas als zodanig kon worden erkend en herkend door jullie, hoewel er ook andere momenten zijn geweest dat je op iets andere plekken in huis iets hebt gemeten. De plek feitelijk gezien is groter dan dat punt. Feitelijk bevat de plek het hele huis en groter en is het het menselijke deel in je dat een begin en een einde wil weten en in een kern denkt. 

Het echte middelpunt verschuift nog wel eens omdat het middelpunt eigenlijk een veel grotere plek is. Een hoeder van de ze plek mag je zijn, een hoeder van deze plek en daarbij zorgen dat deze weer in balans komt, in harmonie komt. Er voor zorgen dat deze weer een veld van liefde wordt en niet van chaos die het ooit geweest is. Het is tegelijkertijd een plek die vol chaos is omdat er ooit veel pijn is geweest, veel leed is geweest, angst is geweest. 

Het is voor jullie een plek en daar komen we op de vraag die je eigenlijk zo bezig houdt. Die de oude trauma’s van de ondergang van Atlantis weer activeerde. Het is een plek waar de energieën tussen verschillende dimensies minder dicht zijn en zeker als deze in een zuivere staat is, is het makkelijker om met hoogfrequente energieën hier te werken. Toch omdat er zoveel pijn en leed en al vele bewoners hiervoor en om je heen verdriet hebben ervaren, angsten hebben ervaren, is het ook een plek geweest die een donkere energie heeft aangetrokken. En was er ook een vortex naar de minder lichte werelden. 

Een plek als dit versterkt wat er is en maakt dat je meer dan gemiddeld gelukkig kunt zijn maar ook minder dan gemiddeld gelukkig kunt zijn. Wil vooral weer worden gezien zoals ze eigenlijk bedoeld is. Een heilige plek waarbij ooit vele overstromingen hebben plaatsgevonden, die nog alle hier in haar geheugen gegrift staan. Van deze plek, van mensen die er hebben geleefd, van dieren die er hebben geleefd, van natuur die is weggevaagd. Door krachtige woedende wateren, wat met een immense stroming en een immense kracht alles wat er was in luttele seconden wegmaaide. *

*(wij hebben - ondanks alle healingwerk dat we aan de woning gedaan hebben - de energie van deze woning steeds wel als heftig ervaren, ook meerdere vorige bewoners en ook van de buren weten we dat het pittig was. Terugkijkend beseffen we dat hier heel oude stukken in en van ons zelf aangeraakt zijn en daardoor geheeld konden worden.)

 

bloem diep

De foto hiernaast is een zogenaamd wiel, een diepe plas ooit onstaan na heftige overstromingen. Na de oorlog hebben ze hier - niet wetend - veel oorlogspuin in gestort van het door bombaderdementen getroffen Huissen. Energetisch een heel slecht zaak. Het heeft veel moeite gekost deze "diep bloem" zoals hij heet te reinigen in combinatie met de vervuilde krachtplek waar deze woning op staat.
De tijd waarin jullie leven en letterlijk het proces waarin je je nu bevindt is om die oude trauma’s die er nog zitten te helen, omdat deze trauma’s uiteindelijk hetgene zijn die voorkomen dat jullie weer je ware kracht willen gaan erkennen, uit angst dat dit ooit nog weer gebeurd. De frequentie die wat dat betreft heerst is een perfecte om die oude pijn weer naar boven te halen. Om naar een donker gat* (foto) water te kunnen kijken, maar dan vervolgens weer de schoonheid van het water te gaan voelen, weer te kunnen gaan genieten van water. Weer te voelen hoe lekker water kan zijn. En hoe water slechts water is en de gedachten van een mens alles bepalend zijn. 
*(naast ons huis is een heel oude diepe kolk als overblijfsel van de vele overstromingen)

 

Over Atlantis.

Henk: Sinds eind december kwamen er steeds boeken over Atlantis en attributen (o.a. de dubbelbenig Ankh) op mijn pad en ik wilde ze allemaal lezen.

Alle informatie die de laatste tijd tot je is gekomen en tot je zal komen over Atlantis is grotendeels waar. Er zijn delen geromantiseerd, er zijn delen bij verzonnen, en zijn delen die niet helemaal kloppen toch als je van alle boeken die je leest, en daarom is het zo belangrijk willen we niet zeggen, maar is het behulpzaam om meerdere informatiebronnen tot je te nemen. Verschillende boeken te lezen omdat de overkoepelende informatie bij je binnenkomt. Er zijn valse bronnen tussen, er zijn wat afwijkende bronnen tussen. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat jullie je realiseren dat hoe mooi deze periode ook leek, jullie als ziel, ook al heb je nog zoveel trauma meegemaakt, zoveel strijd tussen licht en donker gevoerd, nu toch een groter bewustzijn hebt dan toen. Juist door alle elementen ervaren te hebben, alle aspecten in dat duale veld ervaren te hebben, alle rollen gespeeld te hebben, kun je bewust gaan kiezen voor het licht, richting het licht. Kun je het stukje macht achter je laten. De mensheid heeft het nodig gehad dit machtsaspect volledig uit te leven. Om onderdrukt te zijn als slaaf, vele generaties lang, maar ook daarbinnen verschillende rollen te hebben aangenomen. Ook rollen van de onderdrukking hebben aangenomen, ook hebben geproefd om verbonden te zijn geweest aan het duister. En dat is niet hetzelfde als dat jullie het duister geworden of echt hebben aangesloten bij het duister. Toch daarbinnen ben je zowel slaaf als slavendrijver geweest. En alles wat daartussen zit. Dader, slachtoffer, gevochten, geleden, rijk, arm jong, oud, man, vrouw, alles. Zodat je nu alle ervaringen met je mee kunt nemen als ziel en vervolgens bewust voor het licht kunt kiezen. 

Vervolgens deze fase kunt afronden en daadwerkelijk op een dieper niveau de verbinding met je afkomst weer kunt voelen, je Goddelijke afkomst. Nu is een punt dat vele zielen voelen dat ze klaar zijn voor die stap. En dat jullie nu een andere keuze kunnen gaan maken. Er zijn er ook die deze stap nog niet kunnen maken. Die nog niet genoeg al die aspecten van licht en donker in zichzelf hebben ervaren om echt te kunnen zeggen ja; ik weet welke kant ik op wil. Dat stuk brengt velen in paniek omdat ze bang zijn dat daarmee alleen al wederom een ondergang van de aarde zou komen. Toch op het moment dat er genoeg bewust zielen zijn, dat er genoeg mensen zijn die bereid zijn om zichzelf in de ogen te kijken, hun oude pijnen en angsten te transformeren en te helen en vandaaruit ook een mildheid kunnen voelen voor de donkere kant in zich zelf. Dan kunnen jullie voor de aarde een minder lijdzame transformatie creëren. 

Daar waar velen zeggen weer terug te willen naar de mooie tijd die het was in Atlantis, is dat  toch iets waar we voor zouden willen waarschuwen. Ja, je mag je oude kennis die je had terughalen, maar wel integreren met je huidige bewustzijn. Want nu ben je, ook al lijkt het niet zo, verder. En als je echt verlangd naar toen weet dan wat de consequenties waren en hoe jullie geëindigd zijn. Terug verlangen naar het oude paradijs of een heel nieuw paradijs creëren, daadwerkelijk vanuit gelijkheid, daadwerkelijk elkaar in de ogen kijkend en weten jij bent net zo’n Goddelijk Wezen als ik. Wat fijn dat we hier allebei zijn. 

Cruciaal op dit moment in de ontwikkeling van de mensheid is dat de mens zijn eigen diepte, donkerte, - die delen waar hij of zij zich het meest van wil afkeren in zichzelf, het meest buikpijn van krijgt, het meest voor schaamt, het meest niet wil zien, ik wilde dat het nooit gebeurd was - die onder ogen kijken en zeggen uiteindelijk ja, dat heb ik gedaan en daar mee met zichzelf  in het reine komt, dan ben je een vrij mens, een bewust mens en met een beetje geluk zelfs een wijs mens. 

Zijn er nog andere vragen die je voor ons hebt?

Henk: Nee, dank je wel.

Dan willen we afsluiten om nogmaals bewust te maken dat jullie hier niet een mens zijn maar nog steeds een ziel geboren uit een Goddelijke Bron, een ziel waar daadwerkelijk de Heilige Geest in is neergedaald, het Christusbewustzijn en deze weer te openen, te erkennen in jezelf. En om je heen te kijken en te zien dat alles op deze wereld dat groeit, dus leeft. En dat dat allemaal uiteindelijk voortkomt uit een en dezelfde bron en dat daarmee alles een heilig, magisch, levend vibrerend veld is, alles met elkaar verbonden, alles uiteindelijk lichtcodes zijn. je weer te verwonderen over de vele, vele vormen die uiteindelijk die ene zelfde bron kan aannemen. En je afvragen welke vorm je zelf nog zou willen creëren. Waar je je nog in zou willen onderdompelen, welke ervaringen je nog wil opdoen en vooral welke ervaringen je nog wil helen. En gewoon te genieten van de creatie die deze planeet al is.

Jezelf, de ander, de wereld als een Goddelijk Wezen zien.

De liefde die dat in je losmaakt, de liefde die vandaaruit naar buiten kan stromen, die je kan delen met anderen is helend voor jezelf, de planeet, voor de mensheid. En daarmee, zelfs voor ons.

Weet, zoals altijd, dat wij er altijd zijn. 

Dank je wel.

(Zit je zelf met thema’s die je sterk bezighouden dan kun je contact opnemen met Antoinette Dettingmeijer, zij kan je op vele manieren helpen om je leven op orde te brengen. Een Channeling zoals dit is er een van.