henk-janssen

De geschiedenis van de ANKH

De tweebenige Ankh, ook wel de Ankh van genezing genoemd, is een oud genezingssymbool. Dit symbool werd al gebruikt in Lemurië, Atlantis en Egypte. In Lemurië werd dit symbool energetisch gebruikt, het had nog geen fysieke vorm. Later, in Atlantis, kreeg het symbool de fysieke vorm.
De Ankh was in eerste instantie een antenne voor de koningen en hogepriesters op aarde.
Na de val van Atlantis werd de kennis over het symbool en de piramide overgebracht naar Egypte. Toen de Piramide van Cheops werd gebouwd, werd in de top een Ankh geplaatst. Deze stak met de lus en de armen boven de piramide uit en de benen bevonden zich in de piramide en diende als antenne. Deze antenne was nodig voor de communicatie van de koningen en hogepriesters met de kosmische dimensies. Op deze manier kon men vanuit de kosmische wereld wijsheid en inzichten krijgen. Men kon raad vragen, bijvoorbeeld wanneer er politieke problemen speelden. 

Wat is er gebeurd met de mens* in de periode vanaf de val van Atlantis
*Als mens zijn we veel meer dan alleen een lichaam. Ons lichaam bestaat uit een lichtlichaam, een energetisch systeem met een vast en zichtbaar gedeelte (het grofstoffelijke lichaam) en een aantal niet zichtbare energetische lichamen. (de fijnstoffelijke lichamen) Verder heeft iedereen een onsterfelijke ziel en een Goddelijke Vonk en is verbonden met de Bron.

Na de val van Atlantis is de mensheid grotendeels afgescheiden van zijn / haar eigen Licht, liefde en scheppingskracht. De mens - vooral afgescheiden van de Bron - ging zijn scheppende kwaliteiten grotendeels deels bewust, deels onbewust inzetten. Gedurende eonen zijn er daardoor vele pijnen, emoties in en van de mensheid geactiveerd. Vele hebben we in de loop der tijden al geheeld. Toch vele pijnen en emoties zijn ook nog met ons meegegaan naar dit leven. 
In de loop van de evolutie zijn door het bovenstaande de verbindingen tussen lichaam, ziel, Goddelijke vonk en Bron niet meer volledig intact gebleven, en zijn er “niet lichtvolle” krachten aan het werk die deze verbindingen aanvallen. 
Onze fysieke en energetische lichamen zijn dus niet alleen vervuild door de omgevingsfactoren als een vervuilde lucht, vervuilde voeding, lege voeding, toch voornamelijk door de oude emoties en de daaraan gekoppelde gedachtes die wij nog met ons meedragen.

Het is nu of nooit
Wij leven in een heel bijzondere tijd, het einde van een periode van 26.000 jaar en de overgang naar een nieuwe fase van 26.000 jaar. Bovendien de overgang van Vissen- naar Aquarius-tijdperk. Wij krijgen nu de kans om die oude vervuilingen ontstaan vanuit oude emoties, mentale processen, gedachten, overtuigingen, om die eerst je bewust te zijn en je lichaam ervan te zuiveren.
Daarbij komen oude trauma’s (zeker ook uit vorige levens naar boven komen) om ze te beleven en ze te kunnen verwerken. 

Het is nu of nooit om al die pijnen en emoties allemaal onder ogen te zien. (Dat verklaard de chaos nu op aarde) We krijgen de kans om ons op te schonen tot aan de val van Atlantis toe en daarvoor.
Toch is dit niet iets dat in een keer kan, omdat het fysieke lichaam en onze energetische lichamen - dus niet de pure kern, je pure Goddelijke Vonk - maar al die lichamen die zich hebben opgebouwd in de loop der levens en het fysieke lichaam dat daaruit voortvloeit in je huidige incarnatie - al deze lichamen zijn vervuild. 

Therapieën
Er zijn vele therapieën op aarde, technieken, energetische healings-technieken die de afgelopen tientallen jaren vanuit de mens zijn ontstaan. Deels werken ze, deels doen ze wat ze zouden moeten doen en wat ze pretenderen te doen. Maar op het moment dat een mens heelt zonder bewustzijn te verkrijgen vervalt deze alweer snel in oude gewoonten, in oud gedrag, in hetzelfde stuk en wordt een afgeworpen jas als vanzelf weer aangetrokken. 

Alleen bewustzijn brengt al veel maar de combinatie met energetische emotionele heling met bewustzijn is daadwerkelijk diep helend transformerend.

Angst voor de invloed van de vaccinatie
We leven in  een tijd waarbij de verbindingen tussen lichaam, ziel, Goddelijke vonk en Bron voortdurend worden aangevallen. Er komt nu nog bij dat velen bang zijn dat de vaccinatie deze verbinding nog eens extra verbreekt. Deze vaccinatie draagt daar inderdaad zeer zeker niet positief aan bij, in tegendeel. 
Wat de vaccinatie o.a.  doet is het tegenhouden van de coderingen (die in deze tijd vrij zijn gekomen), zodat de mensheid niet in het Licht komt. Deze coderingen zijn nodig om onze 12 DNA strengen weer in trilling te verhogen.

Het is mogelijk om de negatieve uitwerking van de van de vaccinaties te beperken, mogelijk zelfs teniet te doen. Het gaat daarbij niet over eventuele fysieke bijwerkingen, hoewel de behandeling ook daar een positief effect kan hebben. 

Ankh-healing voor volwassenen 
De Ankh maakt het mogelijk om de verbinding tussen hemel en aarde tot stand te brengen. Wat ik doe met de behulp van de Ankh is je helpen de verbindingen  tussen lichaam, ziel, Goddelijke vonk en Bron te optimaliseren. Voorwaarde is dat een volwassen iemand en ook zijn ziel daar ja tegen zegt. 

Voor de ankh-healing zijn kinderen een uitzondering 
Zij hebben eenvoudigweg nog niet het bewustzijn, nog niet het volgroeide brein om hier vanuit vrije wil ja of nee tegen te kunnen zeggen. Kinderen mogen zonder hun bewuste toestemming behandeld worden indien hun ziel ja zegt.