henk-janssen

Maak van je woning een krachtplek!

Laat je woning niet langer een energie-zuigende plek zijn. 

Zelf wonen wij op een mooie plek aan de rand van Huissen met een "mooie" grote natuurlijke eeuwenoude - door een dijkdoorbraak ontstane - waterplas, een wiel of kolk, de "Diepe Bloem" die pal naast het huis ligt. Zie de foto.grote bloem
Als je de plek ziet met het uitzicht denk je waauw, wat prachtig.


Echter schijn bedriegt. Er eenmaal wonend kwamen we er door ervaringen achter dat er van alles energetisch mis was met deze woning en de naastliggende "mooie plek". De kinderen van Antoinette hadden vroeger ook vaak nachtmerries en zagen enge wezens.

De energetische meting voorafgaand aan de Huisreiniging die ik eind 2016 gedaan heb wees uit dat er destijds een aardstraal liep aan de binnenkant van de buitenmuur, pal onder de slaapkamer en de praktijk. Die buitenmuur lag ook pal langs de vijver.

Een Huisreiniging met de bijbehorende nazorg leverde grote verbeteringen op. Toch ontdekten we in de loop van de tijd nog meer verstorende factoren. Achteraf bleek dat meerdere vorige bewoners van dit huis ook allerlei problemen ondervonden.

Uit nader historisch onderzoek van dit gebied en boodschappen die we doorkregen werd duidelijk dat deze plek van oudsher energetisch misbruikt was. Ook ontdekten we in de woning nog een "verstoorde" krachtplek die negativiteit uitzond. Goed om in dat kader te weten is dat Huissen ontstaan is vanuit bewoning vanuit de Romeinse tijd en altijd in gevecht is geweest met het water van de rivier. Ook is er veel strijd geweest tussen allerlei partijen die deze gunstig gelegen hoge plek aan de rivier wilden beheersen.

De mooie plas water naast het huis bleek uiteindelijk een bron van grote negativiteit te zijn. Zoals het nu lijkt is de oorzaak hiervan door energetische misbruik, de vele stijd en allerlei rituelen uit vroegere tijden. Er schijnt bovendien ooit ook een kerkje met kerkhof geweest te zijn.

Uit onderzoeken in 1973 bleek de kolkbodem op een diepte van zeven meter bedekt te zijn met een dikke laag zwarte modder. In juli 2005 deed de kolk zijn naam bepaald geen eer aan; op de plas was noch waterlelie, noch gele plomp te bekennen. De Diepe Bloem maakte een verwelkte, doodse indruk.

Volgens een legende klinkt onder die omstandigheden gebeier op in de zwarte diepten. Het zou de bronzen stem zijn van een verzwolgen kerkje. De legende moet een relatie hebben met de ondergang van een woonkern met begraafplaats, godshuis en boerderijen.

Wat het nog extremer maakte is dat na de oorlog nogal wat oorlogspuin van Huissen in deze vijver is gedumpt (Huissen heeft in de vuurlinie van Market Garden gelegen en is zwaar gebombardeerd geweest met veel slachtoffers). De energie van dat oorlogspuin en de bijbehorende emotionele pijn van al die slachtoffers is gedumpt in deze kolk. 
Wie zich wel eens heeft beziggehouden met de water-onderzoeken van Emoto weet wat dit betekent.
Wat we ons recent realiseerden is dat onze supergevoelige Bordercollie 's avons niet langs de vijver wilde lopen. Toeval bestaat niet en alles is op z'n plek aan het vallen.

Eind december hebben wij, Antoinette en Henk, een channeling gedaan en een vraag gesteld over de Diepe Bloem naast het huis. Hieronder de informatie die we doorkregen.

"De andere vraag met betrekking tot de Diepe Bloem het water naast het huis, is deze een plek waar van oudsher veel donkerte in is ondergebracht. Vandaar uit is er veel pijnenergie in geactiveerd en zoals water dat doet neemt dit deze de frequentie over van datgene waar het in is ondergedompeld.

Er is al veel getransformeerd, doch gaat dit nu nog op een dieper niveau. We zoden kunnen zeggen dat er een poort door het water is om – we willen zeer duidelijk niet in de angst geraken - doch er is wel een poort in het water om negativiteit aan te trekken, om donkere energie gekoppeld aan een donkere periode op aarde, gekoppeld aan oude donkere periodes, lang, lang, lang geleden op aarde.

Deze energie kan getransformeerd worden, de transformatie is zelfs al gaande en gekoppeld aan de transformatie in jullie zelf. Hoe meer licht jullie in je zelf kunt activeren, hoe meer licht jullie kunnen activeren in dit water. Hoe meer jullie zelf de diverse aspecten van de Bron, de diverse uitingsvormen van het licht weer kunnen erkennen, hoe meer jullie deze kunnen herkennen in deze Bron hiernaast.

Alles is al aanwezig, het is niet een bron van duisternis, het is slechts een aspect van bewustzijn dat nu vol met negatieve trillende energie zit. En negatief is slechts de uiting daarvan in de menselijke vorm. Je zou kunnen zeggen laag trillende energie, veel afwezigheid van licht. Door te zien dat dit slechts een geprogrammeerd bewustzijn van het water is door dat wat er ooit in is gestopt en je dit water eenvoudigweg kunt herprogrammeren omdat er namelijk nooit afwezigheid van licht is geweest, dit slechts een illusie is. Zo kun je ook zien dat je je eigen angsten, onzekerheden kunt herprogrammeren omdat ze nooit een waarheid zijn geweest, slechts een illusie die in jullie geprogrammeerd is en weer geherprogrammeerd kan worden.

Het is een goed idee om in een vorm van ritueel alle stralen van het licht in het water te activeren zodat dit bewustzijn van het water zelf weer wakker kan worden". 

Een paar maanden geleden hebben we de kolk in een mooi ritueel met behulp van de energie van de 12 scheppingsstralen gereinigd. Met deze 12 scheppingsstralen hebben we voor het eerst in April 2018 in Australië gewerkt. 

Na deze heling van het water van de kolk voelt het zo anders. Antoinette kan weer zonder rillingen langs dit water lopen. Ee ook Bodhi, onze Bordercollie loopt weer in het donker vrolijk een rondje mee. Ook in huis is de sfeer veel meer ontspannen.

Door deze ervaringen heb ik nog meer ontzag gekregen voor ogenschijnlijk mooie plekken. Vaak blijken mooie vijverpartijen met de kennis van nu niet zo "mooi" te zijn. Een dergelijke ervaring hadden we in het najaar op een bungalowpark waar een aangelegde vijver vlak naast ons huisje aanwezig was. Achteraf bleek ook deze vijver, om welke reden dan ook, energetische vervuild te zijn. Mogelijk omdat het stilstaand water was? De week vakantie in dat huisje heeft ons destijds veel onrust gebracht. 
Natuurlijk heeft niet iedereen in dezelfde mate last van verstoorde energie, gevoelige mensen des te meer.