henk-janssen

Op 21 januari 2019 heb ik me samen met Antoinette afgestemd op onze gidsen en helpers. Het was naar aanleiding van ervaringen die ik de in de jaren dat ik dit werk doe bij energetische huisreinigingen. 
Ik kwam samen met de bewoners vaak veel en zware emotionele verstoringen tegen in het geheugen van de woning, tevens kwam ik het laatste half jaar steeds meer “verstoorde” krachtplekken tegen. 

We kregen van onze gidsen en helpers een heldere boodschap die aansloot bij de ervaring en vermoedens die we zelf al hadden en nu bevestigd en aangescherpt werd. Onderstaand de belangrijkste inzichten.

Er kan sprake zijn van een krachtplaats die vanuit diverse oorzaken ontstaan kan zijn, het komt er grofweg op neer dat er verschillende oorzaken voor verstoorde energie (op een krachtplaats) zijn;

  • Er kan sprake zijn van echte, nog intact zijnde krachtplaatsen.
  • Er kan sprake zijn van verstorende energie vanuit de aarde. 
  • Er kan sprake zijn van verstorende energie vanuit de kosmos. 
  • Er kan sprake zijn van technische straling door apparatuur en vanuit de kosmos.
  • Er kan sprake zijn van oude, soms zeer heftige gebeurtenissen in en om de woning of het gebied.

Er zijn plaatsen waarbij de energie versterkt wordt door kruispunten van de lijnen die rond of in de aarde lopen

De energiebanen, het meridianensysteem van moeder aarde, daar waar deze zich kruisen, net - als in het menselijke systeem waar de vortexen, de wielen, de chakra’s zijn - zijn ook op de aarde aanwezig. 
Dit zijn plaatsen waar in vroegere tijden de mens nog zoveel meer in verbinding was met de natuur, haar tempels, haar offerplaatsen, haar gebedsplaatsen, haar meditatieruimtes, etc. bouwden. 

Er zijn echter ook andere bronnen en andere oorzaken voor het bestaan van een krachtplaats. 
Er worden op dit moment door de verschuivingen die onder andere in het aardmagnetisch veld en in het universum plaatsvinden nieuwe lijnen gecreëerd. Hierbij vervallen oude krachtplaatsen ofwel worden ze getransformeerd. Het is een tussenfase waarin we ons bevinden waarin alle oude systemen niet meer volledig van toepassing zijn, doch de nieuwe zijn ook nog niet volledig in manifestatie aanwezig. 

De overgang van het oude naar het nieuwe is deels een schemergebied, nieuwe krachtplaatsen worden geactiveerd en/of geopend.Vanuit deze krachtplaatsen - door er positief mee om te gaan - kunnen bewuste helende energieën en krachtige vibraties vanuit de scheppende energieën, waaronder de Elohim en de schare Engelen daarop aansluiten. Deze kunnen dan naar moeder aarde worden gezonden om haar te voeden, te ondersteunen. 
Deze plaatsen zijn vergelijkbaar met plaatsen die ik recent samen met Antoinette heb bezocht in Engeland en Noord Australië en die ik veel vaker in mijn leven op mijn reizen ben tegengekomen, o.a. op Bali, in Egypte, in Ladakh en bij de Maya’s in Zuid Amerika. Op deze plaatsen kunnen krachten vanuit andere oorden een eenvoudigere toegang hebben naar de kern van moeder aarde en kunnen haar van binnenuit ondersteunen, kunnen haar frequentie aanwakkeren, waardoor zij op haar beurt naar buiten kan stralen. 
Het zijn oplaadpunten waar ook de mens gebruik van kan maken. 

Wat opvalt is dat na een Huisreiniging de oude Bovisschaal bij lange na niet meer toereikend is om de energie te meten. Het is duidelijk een instrument uit het vissentijdperk. Boviswaardes van een “gereinigde plek” zijn heel veel hoger en lopen vaak in de miljoenen.

De eerder benoemde krachtplaatsen kunnen wel verward worden met plaatsen waar ooit een enorm krachtige, grootse boom heeft geleefd
Een boom die diep verbonden was met het rijk der Deva’s, en die vandaaruit op sommige plaatsen een blauwdruk van haar energie heeft achtergelaten. Dit doordat zij op onnatuurlijke wijze haar bestaan moest eindigen en nog niet klaar was met dat waarmee zij bezig was. 
Op sommige momenten is de boom de verbinding geweest tussen de kosmos en de aarde, vergelijkbaar met een kruispunt van Leylijnen, waarbij op deze kruispunten poorten tussen de dimensies ontstaan. Deze energie is een stuk zachter voor de mens dan de andere poorten die gevoed worden door de Elohim direct. 

Er zijn echter ook plaatsen die als “verstoorde” krachtplaats worden waargenomen, die echter in eerste instantie niet zozeer krachtplaats zijn in de zin van versterking. Deze werken eerder “negatief”. Het zijn plaatsen waar in het verleden heftige emotionele gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, waar aspecten van een of meerdere zielen zijn achtergebleven. 
Daar is een opening in de tijd waarneembaar. Daar waar mensen spreken over ‘er zijn entiteiten in mijn huis’, maken deze mensen ongewild in feite een verbinding met een andere tijd-ruimte dimensie. 
Door deze gebeurtenissen blijft het trauma zich herhalen, dit omdat ze zo emotioneel zwaar belastend waren, nog zo in de herinnering staan, zo soms met vele meerdere achtergebleven zielenaspecten - die als het ware gevangen zitten in die tijd-ruimte en niet de volledige overstap naar het licht hebben gemaakt.
Vervolgens is het zo dat als deze ziel in dit leven weer incarneert, dan blijft hetzelfde trauma zich herhalen tot dat het oorspronkelijke zielendeel bevrijd is. Het bevrijden van deze zielendelen is een heel belangrijk aspect waardoor de mens weer bij zijn volledige potentie kan komen.

Op die bovengenoemde plaatsen wordt een poort gecreëerd of een opening tussen diverse tijd-ruimte dimensies. Deze poort, deze opening zit vol oude pijn en trekt volgens de wet van aantrekking of volgens de wet dat gelijke trillingen, gelijke trillingen aantrekken en gelijke vibraties, gelijke vibraties. Meer van hetzelfde trekt het aan. 
In bovenstaand geval wil het oude zielendeel, het oude trauma geheeld worden en bevrijd worden, losgekoppeld worden van de angst die het ooit heeft doorstaan, waarin het is vast blijven zitten. Het kan vervolgens zijn dat de poort of de plaats die er was gesloten word en er geen belastende energieën meer door kunnen. 

Echter kan het ook zijn dat het in de plaats daarvan een poort wordt om hoog frequente energie naar binnen te halen zodat de oude donkere delen nu volledig met licht worden vervuld. 

Je woont nooit ergens toevallig, het is dus niet voor niets dat de mens zich juist op deze plaatsen gaat vestigen en naar een woning wordt getrokken die deze energetische frequentie met zich meebrengt.
Enerzijds wil de plaats geheeld, gezuiverd worden, anderzijds biedt deze de mogelijkheden voor de mens om diepe transformatie te ondergaan. Onlangs was ik op een plek in Eersel, waar in de tijd van Napoleon veel gruwelijkheden op die plaats hebben plaatsgevonden, en dit is slechts een aspect wat bekend was bij de bewoners van dit perceel. Duidelijk is dat daar een grote vervuiling, een grote lading, een grote hoeveelheid angst, agressie een indruk heeft achtergelaten en een opening heeft achtergelaten. Na de Huisreiniging heeft er nu bevrijding van dit stuk plaatsgevonden. 
In eerste instantie ontstaat een vacuüm dat vervolgens door mijn verbinding en wat ik doe is opgevuld met de hoogst mogelijke frequentie van dat moment. 
Dan creëer ik zonder bewust dat te doen een nieuwe krachtplaats, dan creëer ik op dat moment het voor mij hoogst mogelijk haalbare verhoogde bewustzijn op deze plek en breidt dit veld van bewustzijn zich uit. 

Dit alles is onderdeel van het grote proces waarin de aarde naar haar volgende fase gaat, er steeds meer van deze plaatsen op aarde worden getransformeerd, waardoor haar frequentie toeneemt. 

Het resultaat van een deel van mijn werk is dat ik de mensen die mij gevraagd hebben voor een Huisreiniging, ondersteun in het verhogen van hun bewustzijn. Ik help ze in het ontwaken, het ontwaken uit de slaaptoestand waar de mensheid zich in bevindt. 
En met dat ontwaken ontwaak ik ook een aspect van de aarde op die plaats, kan er weer een punt worden geopend waar de nieuwe hogere vibraties kunnen doorstromen, voelbaar kunnen worden, wordt het nieuwe netwerk van de aarde verder uitgebreid en langzaam maar zeker de ware potentie voor de bewoners tot hun beschikking kan komen. 
Poorten in huizen, plaatsen op de aarde worden beschikbaar gemaakt, worden geopend zodat de nieuwe energie naar binnen kan stromen. 

Bij een Huisreiniging meet ik ter plekke nog een keer de energie en ga ik met de opdrachtgever de hele woning, kamer voor kamer door om iedere plek energetisch te reinigen. Is er sprake van een ‘vervuilde’ krachtplek, dan doen we die als eerste en zien we de energie onmiddellijk omhoog gaan. 

Vaak zie ik dat mensen tegen straling, aardstralen etc. allerlei spullen in huis hebben gehaald zoals koperen lussen, plastic onder de bedden, aard-apperatuur, pennen in de grond, buisjes in de muren etc. Soms gaat het om behoorlijke bedragen. Mijn ervaring is dat we na een huisreiniging al die spullen niet meer nodig hebben. We kunnen het met ons bewustzijn!

Note:

Henk Janssen is healer, coach en auteur. Een van zijn belangrijkste activiteiten op dit moment is het energetisch reinigen van huizen en plaatsen. Over zijn ervaringen en inzichten heeft hij een boek geschreven: “Onderweg naar Meesterschap, de weg die nergens op lijkt”

Antoinette Dettingmeijer is mijn huidige levenspartner en collega. Zij heeft de gave om contact te maken met hogere bewustzijnsvelden. Zij maakt daarbij over het algemeen contact met de Merlijn-energie. Soms ook met anderen vanuit de Witte Broederschap. 

Voor meer info over Huisreinigingen kijk op www.helendmediumschap.nl