henk-janssen

De geschiedenis van de ANKH

De tweebenige Ankh, ook wel de Ankh van genezing genoemd, is een oud genezingssymbool. Dit symbool werd al gebruikt in Lemurië, Atlantis en Egypte. In Lemurië werd dit symbool energetisch gebruikt, het had nog geen fysieke vorm. Later, in Atlantis, kreeg het symbool de fysieke vorm.
De Ankh was in eerste instantie een antenne voor de koningen en hogepriesters op aarde.
Na de val van Atlantis werd de kennis over het symbool en de piramide overgebracht naar Egypte. Toen de Piramide van Cheops werd gebouwd, werd in de top een Ankh geplaatst. Deze stak met de lus en de armen boven de piramide uit en de benen bevonden zich in de piramide en diende als antenne. Deze antenne was nodig voor de communicatie van de koningen en hogepriesters met de kosmische dimensies. Op deze manier kon men vanuit de kosmische wereld wijsheid en inzichten krijgen. Men kon raad vragen, bijvoorbeeld wanneer er politieke problemen speelden. 

Wat is er gebeurd met de mens* in de periode vanaf de val van Atlantis
*Als mens zijn we veel meer dan alleen een lichaam. Ons lichaam bestaat uit een lichtlichaam, een energetisch systeem met een vast en zichtbaar gedeelte (het grofstoffelijke lichaam) en een aantal niet zichtbare energetische lichamen. (de fijnstoffelijke lichamen) Verder heeft iedereen een onsterfelijke ziel en een Goddelijke Vonk en is verbonden met de Bron.

Na de val van Atlantis is de mensheid grotendeels afgescheiden van zijn / haar eigen Licht, liefde en scheppingskracht. De mens - vooral afgescheiden van de Bron - ging zijn scheppende kwaliteiten grotendeels deels bewust, deels onbewust inzetten. Gedurende eonen zijn er daardoor vele pijnen, emoties in en van de mensheid geactiveerd. Vele hebben we in de loop der tijden al geheeld. Toch vele pijnen en emoties zijn ook nog met ons meegegaan naar dit leven. 
In de loop van de evolutie zijn door het bovenstaande de verbindingen tussen lichaam, ziel, Goddelijke vonk en Bron niet meer volledig intact gebleven, en zijn er “niet lichtvolle” krachten aan het werk die deze verbindingen aanvallen. 
Onze fysieke en energetische lichamen zijn dus niet alleen vervuild door de omgevingsfactoren als een vervuilde lucht, vervuilde voeding, lege voeding, toch voornamelijk door de oude emoties en de daaraan gekoppelde gedachtes die wij nog met ons meedragen.

Het is nu of nooit
Wij leven in een heel bijzondere tijd, het einde van een periode van 26.000 jaar en de overgang naar een nieuwe fase van 26.000 jaar. Bovendien de overgang van Vissen- naar Aquarius-tijdperk. Wij krijgen nu de kans om die oude vervuilingen ontstaan vanuit oude emoties, mentale processen, gedachten, overtuigingen, om die eerst je bewust te zijn en je lichaam ervan te zuiveren.
Daarbij komen oude trauma’s (zeker ook uit vorige levens naar boven komen) om ze te beleven en ze te kunnen verwerken. 

Het is nu of nooit om al die pijnen en emoties allemaal onder ogen te zien. (Dat verklaard de chaos nu op aarde) We krijgen de kans om ons op te schonen tot aan de val van Atlantis toe en daarvoor.
Toch is dit niet iets dat in een keer kan, omdat het fysieke lichaam en onze energetische lichamen - dus niet de pure kern, je pure Goddelijke Vonk - maar al die lichamen die zich hebben opgebouwd in de loop der levens en het fysieke lichaam dat daaruit voortvloeit in je huidige incarnatie - al deze lichamen zijn vervuild. 

Therapieën
Er zijn vele therapieën op aarde, technieken, energetische healings-technieken die de afgelopen tientallen jaren vanuit de mens zijn ontstaan. Deels werken ze, deels doen ze wat ze zouden moeten doen en wat ze pretenderen te doen. Maar op het moment dat een mens heelt zonder bewustzijn te verkrijgen vervalt deze alweer snel in oude gewoonten, in oud gedrag, in hetzelfde stuk en wordt een afgeworpen jas als vanzelf weer aangetrokken. 

Alleen bewustzijn brengt al veel maar de combinatie met energetische emotionele heling met bewustzijn is daadwerkelijk diep helend transformerend.

Angst voor de invloed van de vaccinatie
We leven in  een tijd waarbij de verbindingen tussen lichaam, ziel, Goddelijke vonk en Bron voortdurend worden aangevallen. Er komt nu nog bij dat velen bang zijn dat de vaccinatie deze verbinding nog eens extra verbreekt. Deze vaccinatie draagt daar inderdaad zeer zeker niet positief aan bij, in tegendeel. 
Wat de vaccinatie o.a.  doet is het tegenhouden van de coderingen (die in deze tijd vrij zijn gekomen), zodat de mensheid niet in het Licht komt. Deze coderingen zijn nodig om onze 12 DNA strengen weer in trilling te verhogen.

Het is mogelijk om de negatieve uitwerking van de van de vaccinaties te beperken, mogelijk zelfs teniet te doen. Het gaat daarbij niet over eventuele fysieke bijwerkingen, hoewel de behandeling ook daar een positief effect kan hebben. 

Ankh-healing voor volwassenen 
De Ankh maakt het mogelijk om de verbinding tussen hemel en aarde tot stand te brengen. Wat ik doe met de behulp van de Ankh is je helpen de verbindingen  tussen lichaam, ziel, Goddelijke vonk en Bron te optimaliseren. Voorwaarde is dat een volwassen iemand en ook zijn ziel daar ja tegen zegt. 

Voor de ankh-healing zijn kinderen een uitzondering 
Zij hebben eenvoudigweg nog niet het bewustzijn, nog niet het volgroeide brein om hier vanuit vrije wil ja of nee tegen te kunnen zeggen. Kinderen mogen zonder hun bewuste toestemming behandeld worden indien hun ziel ja zegt. 

 

Wat maakt dat een woning energetisch ongezond is? 
Er zijn grofweg een drietal oorzaken aan te wijzen waarom een woning energetisch ongezond is.

 1. De ondergrond, de plek waar de woning staat
  • 1.De historie van de plek. 
  • 2.De aanwezigheid van aardstralen, leylijnen, vortexen, krachtplekken, etc.
  • 3.Industrie- en oude ziekenhuisterreinen die een woonbestemming hebben gekregen zonder de energetische bestemming te veranderen. 
 1. De geschiedenis van de woning zelf en het totaal van zijn bewoners.
  • 1.Hebben er veel gezinnen / mensen gewoond en wat zijn hun emotionele ervaringen.
 1. De inventaris van een woning.

Ad. 1.1. (De geschiedenis van de plek)
Als er op plekken waar in het verleden heftige gebeurtenissen zoals oorlogen hebben plaatsgevonden dan levert dit voor veel - steeds gevoeliger wordende - mensen op den duur gegarandeerd emotionele of fysieke gezondheidsproblemen op. Het kunnen recente oorlogen zijn maar ook kleinschaliger gebeurtenissen uit een verder verleden 

 • Zo heb ik meegemaakt dat mensen in bepaalde wijken in Arnhem die gebouwd zijn op oorlogsgebied van de 2ewereldoorlog (bijv. de Schuytgraaf) bij wijze van spreken de soldaten nog door de kamer zien lopen.
 • Ik heb wel eens huisreinigingen gedaan in Oudewater, een strategisch gelegen gebied waar veel strijd is gevoerd tussen diverse graafschappen. In deze plaats staan bovendien nog veel historische panden en staat er de Heksenwaag als bewijs van de heksenvervolging in de 16een 17e eeuw. Al deze gebeurtenissen zijn terug te vinden in het energetisch geheugen van woningen en dus hebben mensen daar - vaak onbewust - last van. 
 • Een andere ervaring met een bijzondere ervaring was in de buurt van Eersel waar ooit een kampement van Napoleon was. Enig onderzoek in de stadsarchieven leerde dat in deze omgeving veel strijd is gevoerd.
 • Ook heb ik bijzondere herinneringen aan een huisreiniging in Breda. Van oudsher is Breda een garnizoens- en vestingstad. Tijdens de reiniging kreeg de bewoonster beelden van de soldaten die daar ooit door de stad marcheerden. 
 • Iets dat ik niet zelf heb vastgesteld maar van een collega hoorde gaat over prachtige landschappen in Engeland waar koeien graasden. Het ging mis met de energie van de grond toen de koeien de “gekke koeienziekte” kregen als gevolg van het feit dat ze slachtafval te eten kregen. Naderhand bleek dat de landschappen de trauma’s van de zieke en dode koeien hadden geabsorbeerd. De energie van de grond was zwaar aangetast. Eigenlijk hetzelfde als in oorlogsgebieden. 

Ad. 1.2. (Aardstralen etc.)
Overal in het landschap lopen diverse van nature aanwezige energielijnen die de wereld letterlijk als een raster omvatten. 

 • Er zijn wateraders, aardstralen, leylijnen, kruisingen van aardstralen, krachtplekken, vortexenen nog veel meer.

Vroeger toen de mensen nog meer met de natuur verbonden waren wist men waar je moest bouwen en waar niet. Pendelen en wichelroedelopen waren “normale” activiteiten. Vooral boeren gebruikten pendel en wichelroede om te bepalen waar gebouwd kon worden en om waterputten te vinden.

Later is deze kennis voor een groot deel verloren gegaan en werd men minder kieskeurig en bouwde men zonder enige kennis van de energie van de plek. Regelmatig kom ik in woningen en paarden- en koeienstallen waar een of meerdere aardstralen of andere negatieve energie uitstralende banen in de grond zitten. Langdurig contact met zulke banen is ziekmakend, ons lichaam en ook dat van dieren kan daar niet tegen. Allerlei processen in het lichaam worden verstoord. 

 • Vortexenzijn onzichtbare energiewervelingen die kunnen ontstaan op de kruising van bijvoorbeeld aardstralen. Het zijn ook verbindingen tussen diverse bewustzijnslagen waar langs astrale wezens voor onrust in huis kunnen zorgen.
 • Krachtplekkenzijn van nature aanwezige plekken in het landschap met een zeer krachtige energie. Je kunt over het algemeen niet lang met deze energie in contact zijn.

Oude culturen wisten precies waar ze op krachtplekken of langs Leylijnen hun heiligdommen moesten maken. Kerken zijn vaak op die plekken gebouwd, zelfs vaak op plekken waar eerst “heidense” heiligdommen waren. Er werd soms gewoon over heen gebouwd.

Ook in de natuur komen veel krachtplekken voor vooral op plekken waar veel kristallen in de grond of het gesteente zitten. 

Krachtplekken werken verticaal en zijn communicatielijnen tussen kosmos en aarde.

Ad. 1.3. (Woningen op een energetisch verkeerde locatie)
Ik heb huisreinigingen gedaan waarbij mensen dachten een nieuwe woning zonder “energetisch beladen” geschiedenis gekocht te hebben. In twee gevallen waren ze gebouwd op een voormalig ziekenhuisterrein. In beide gevallen zag men in dromen emotionele ziekenhuistaferelen zoals operaties en overlijden.

Een ander voorbeeld is dat er op voormalige industrieterreinen woningbouw gerealiseerd is. De grond was weliswaar gecontroleerd op afvalstoffen en gereinigd, maar energetisch had die plek daarmee nog geen woonbestemming. Je kunt een dergelijke plek wel gebruiken maar niet voordat men de woonbestemming energetisch gewijzigd heeft. Maar dat zijn technieken waar vrijwel niemand aan denkt en die nog maar weinig mensen beheersen. 

Een woning bouwen op de fundamenten van een oude boerderij en stallen levert meestal energetisch ook geen goed resultaat op. 

Ad. 2.1. (De energetische geschiedenis van een woning gemaakt door het totaal van vorige en huidige bewoners)
Veel woningen hebben gedurende hun bestaan meerdere generaties bewoners gehad. Sommigen woningen zijn heel oud, anderen iets minder maar in iedere woning hebben gegarandeerd emotionele gebeurtenissen plaatsgevonden. 

Iedere emotie is een pakketje “donkere” energie.
Waar de meeste mensen zich niet bewust van zijn is dat de energie van alles wat mensen ervaren en hebben ervaren of direct bij betrokken zijn geweest. Denk aan bijvoorbeeld voortdurende spanning en ruzie, ernstige ziekte, overlijden, moord, zelfmoord, depressies, angsten. Al deze energie blijft in de ruimte hangen. De energetische imprints dus van al onze emoties, wordt als energie, een soort digitale afdruk opgeslagen in de ruimte waar die emoties ervaren, geproduceerd en geleefd zijn. Het hangt als het ware in de “cloud” en is niet te verwijderen door goed te luchten of te poetsen.

En laten we eerlijk zijn, iedereen, niemand uitgezonderd, krijgt in zijn leven met veel of weinig emoties te maken. Iedereen die negatieve emoties leeft “vervuild” dus daarmee voortdurend maar vooral ook onbewust zijn omgeving. 

De energie van vorige bewoners.
Veel mensen wonen bovendien in een woning waar al eerder mensen hebben gewoond. Ook deze vorige bewoners hebben met al hun emoties, de woning “vervuild”. 

Maar zoals ik eerder schreef bij 1.3 (voormalig ziekenhuisterrein) is ook een nieuwbouwwoning geen garantie voor een fijne sfeer.

Woningen die niet of moeilijk verkocht worden.
Hoewel dat door de schaarste op de woningmarkt nu niet meer direct speelt heb ik het de afgelopen jaren een aantal keren meegemaakt dat woningen niet gemakkelijk verkocht werden. Aspirant kopers haken af omdat ze onbewust voelen dat de energie van de woning waar ze interesse in hebben niet klopt. Het komt ook voor dat men na de woning gekocht te hebben voelt dat er iets mis is met de energie. (Gelukkig kan dat vrij eenvoudig opgelost worden door een huisreiniging)

Toen deze onverkoopbare woningen een energetische huisreiniging hadden gehad, werden ze wel verkocht. Andersom heb ik meegemaakt dat bewoners hun woning niet meer wilden verkopen omdat de energie het na de huisreiniging wel goed voelde.

Een bijzondere ervaring die ik ooit had was dat een woning die niet goed voelde volgestouwd werd met luxe designmeubelen. Het hielp echter niet om de slechte energie beter te maken. De woning bleef slecht voelen tot dat er een huisreiniging had plaatsgevonden. 

Mensen worden - ongemerkt- steeds gevoeliger. 
Er zijn steeds meer mensen die gevoelig zijn en energieën kunnen voelen, alleen zijn ze er zich niet of nauwelijks bewust van. Zodra de klachten van deze mensen of hun kinderen erger worden of lang genoeg geduurd hebben gaan ze op internet zoeken of krijgen een tip van een kennis. Ze zijn dan blij dat ze ontdekken dat er iets aan te doen is.  

Als je mensen ernaar vraagt dan kunnen ze de zware of donkere energie van iemand, die bijvoorbeeld depressief is, letterlijk voelen. Ze zien het niet alleen aan het uiterlijk, ze voelen het ook. Deze mensen voelen ook (vaak onbewust) zonder dat de veroorzakers van de energie nog in de ruimte aanwezig zijn, de energie van heftige dingen die in die ruimte plaatsgevonden hebben. De sfeer is dan geladen.

Ad 3. (De inventaris van een woning)
Tijdens de huisreiniging - die in een ontspannen sfeer verloopt - hou ik van spelen met de energie en praktische voorbeelden en ervaringen. Als het zo uitkomt laat ik de bewoners ervaren hoe de verschillende zitplekken in huis een andere energie hebben. Deze verschillen in de energie worden veroorzaakt doordat mensen vaak een vaste plek hebben. Ze laten dan iedere keer, dag in dag uit, ongemerkt hun energetische afdruk achter. Het wordt energetisch hun plek.

De oude stoel van opa
Soms zijn mensen gehecht aan inventaris stukken van een overleden opa of oma. Als ze zich dan bewust worden van de energie doordat ik ze die laat voelen en met mijn pendel aantoon, dan gaan ze begrijpen hoe energie werkt.

Een voorbeeld.
Laatst was ik bij een vrouw die zowel geschiedenis als kunst had gestudeerd en die boekenkasten vol had met een grote hoeveelheid boeken. De kunstboeken en de vele geschiedenisboeken die vaak over oorlogen en strijd gingen waren verdeeld over twee kasten. Toen ze zich afstemde op de afzonderlijke boekenkasten was ze onder de indruk van wat ze met haar lichaamsbewustzijn waar kon nemen. Er is echter vrijwel niemand die daar ooit bij stil staat. 

Wat door dit soort oefeningen duidelijk wordt is dat zelfs ieder boek een eigen energie heeft. 

Spullen van de kringloop e.d.
Net zoals de spullen van opa of oma heeft ieder artikel of meubelstuk een eigen energieveld. Dat geldt natuurlijk ook voor spullen die van de kringloop komen. 

Je mag ze best aanschaffen maar als je niet weet hoe je ze energetische moet reinigen dan weet je niet wat je in huis haalt. Hetzelfde geldt voor Afrikaanse of andere vreemde kunstvoorwerpen. 

 

Je hoeft geen spullen weg te doen.
Vaak schrikken mensen als ze energetische vervuilde meubels of ander zaken in huis hebben, ze vragen dan ze me wat ze ermee moeten doen. Ik maakt dan wel eens een grapje en zeg: ik neem ze wel mee. 

Je hoeft die spullen met een emotioneel geheugen van anderen niet weg te doen. Alle inventaris en spullen in iedere kamer en in het hele huis worden tijdens een huisreiniging automatisch mee gereinigd. 

Een huisreiniging bij je thuis is als een mini-workshop; je leert de verschillende energieën in de woning waarnemen.
Als ik voor een huisreiniging naar de mensen toe ga, dan neem ik rustig de tijd om zaken uit te leggen.  Als we starten met de huisreiniging dan laat ik ze iedere keer eerst de energie van de ruimte waar we aan het werk gaan voelen en beschrijven. Zodra ze zich bewust met de energie van de ruimte verbinden kunnen ze in de meeste gevallen een indicatie geven in de zin van: “somber”,  “donker”, “onrustig” of iets vergelijkbaars. 

Tijdens het werken aan de energie in iedere afzonderlijke ruimte van de woning voelen de mensen in vrijwel alle gevallen letterlijk de energie in de ruimte en in zichzelf veranderen. Ze melden dan over het algemeen dat het veel lichter voelt, ze zien ook letterlijk met hun ogen dat het lichter is. 

Hoe komt dat? Met emoties vervuilde energie ziet er letterlijk donkerder uit. Wie zien het alleen niet omdat we eraan gewend zijn. Schoongemaakte energie ziet er letterlijk lichter uit. 

Geïnteresseerd in een huisreiniging?
Mensen die geïnteresseerd zijn in een huisreiniging en bij mij terechtkomen krijgen altijd vooraf een “gratis analyse” van de energetische situatie van hun woning en zijn bewoners.

Deze gratis en vrijblijvende analyse kun je aanvragen via mijn website

Wetenschappelijke onderbouwing van de werking van energie.
Masaru Emoto heeft met zijn experimenten met watermoleculen de invloed van lichte en donkere energie wetenschappelijk aangetoond.

We zijn ons alleen niet zo bewust van wat energie met ons doet. 

De tijd waarin we leven.
We leven met z’n allen in de tijd dat we de overgang maken van Vissen-naar het Aquarius tijdperk. Dat is niet een moment maar een periode van tientallen en mogelijk honderden jaren. Gevolg van deze verschuiving is dat de energie van de aarde en alles dat daarop leeft een hogere frequentie / trilling krijgt. Letterlijk alles wordt daardoor langzaam maar zeker beïnvloed.

Lees het blog “de huidige crisis in Jip en Janneke taal”

Augustus 2021

Wat is de geschiedenis van de grond waarop je woning gebouwd is?

Onlangs kreeg ik van een jong gezin een aanvraag voor een huisreiniging. Naar aanleiding van de gratis meting had ik een eerste oriënterend telefoontje met de aanvraagster waarin ik vroeg wat de aanleiding was voor een huisreiniging. Ze bleek ziek thuis te zitten en had een slecht gevoel bij de woning en zat het liefst op zolder. 

Na wat doorvragen bleek dat ze destijds met haar partner en een kleine van 2 jaar bewust in een nieuwbouw woning zijn gaan wonen. Dat was voor haar geruststellend omdat er dan geen geschiedenis van vorige bewoners in het huis zou zitten. Vragend naar haar beroepsmatige werkzaamheden bleek dat ze verpleegkundige was en dat het huis gebouwd is op een voormalig ziekenhuisterrein.

Toen ik haar naar aanleiding van het laatste vertelde over mijn eerdere ervaringen met huizen die op “verkeerde” plekken zijn gebouwd, in dit geval ook op een voormalig ziekenhuis terrein ergens in Twente, bleek ze dat ze regelmatig dromen over operaties had. 

Toen was voor mij duidelijk wat de oorzaak was van de klachten bij dit gezin.

Waar gaat het om?
Een stuk grond waar huizen op gebouwd worden heeft van oudsher vaak een heel andere bestemming gehad.

Soms is het landbouwgrond geweest, soms ook echter een voormalig ziekenhuis terrein of een plek waar een industrieel complex is geweest zoals ik laatst tegenkwam in Zwolle. Hier was een nieuwe woonwijk gebouwd op vervuilde grond van het voormalig Wavin complex. 

Verder ben ik regelmatig in huizen geweest zoals bijvoorbeeld in de wijk Schuytgraaf. Een deel van Arnhem waar in de oorlog heftig is gevochten. In dit voormalig oorlogsgebied is nu de wijk Schuytgraaf met honderden woningen ontwikkeld. Wat ik hier hoorde is dat de bewoners als het ware de soldaten door hun huis “zagen” marcheren. 

Een andere ervaring die me nog helder voor de ogen staat is een huisreiniging in Eersel die prachtige woning was gebouwd was op een plek waar ooit een kampement van Napoleon was geweest. Uit historische documenten over de streek bleek dat er ook hier heftig was gevochten.

Een stuk grond is dus niet een stuk grond waar je zomaar van alles mee kunt doen. Dat doen we wel! Een perceel of groter gebied heeft een “geheugen’ waarin alle voorgaande ervaringen van dat gebied zijn opgeslagen. 

Een woning is niet zomaar een woning. In het geheugen van een woningen zijn alle ervaringen van vorige bewoners opgeslagen. Het kost niet veel fantasie om hier wat beelden bij te krijgen. Het kan een woning zijn waar veel ruzie is geweest, waarin iemand na een langdurig ziekbed is overleden, iemand ooit zelfmoord heeft gepleegd. 


Laatst was ik in Belgie voor een huisreiniging. Lang geleden was een de bewoonster van de toenmalige boerderij door een noodlottig ongeval om het leven gekomen en liet een gezin met 6 kinderen achter. Vervolgens meer recent hebben twee mensen in hetzelfde pand, inmiddels tot woning omgevouwd, zelfmoord gepleegd. De huidige bewoonster, moeder van een van de slachtoffers, kampt met ernstig psychische klachten. Het is dan haast voorspelbaar dat volgende bewoners op een dergelijke plek voor hen onverklaarbaar klachten krijgen.   

In deze blog heb ik het nog niet over aardstralen gehad, lees daarvoor het volgende blog.

Wil je weten wat de energetische conditie van een gebied of woning is, vraag dan een gratis meting aan.

24 maart 2020

Een Huisreiniging is heel veel meer dan een huisreiniging. Het kan het begin van een nieuw leven zijn.

De kracht van emoties.

Peter is inmiddels een goede vriend die ik in 2009 via een huisreiniging heb leren kennen. Destijds zat hij in zak en as na een echtscheiding die hem emotioneel gesloopt had.  Bij zijn vertrek moest hij in de economische crisis van die tijd niet alleen op stel en sprong plek vinden voor zichzelf maar ook voor 4 Friese paarden: het werd een zwaar onderkomen boerderij met gelukkig wel voldoende ruimte voor de dieren.

Dat was wel even wennen: elke avond alleen thuiskomen in een stil huis, om de 2 weken met 2 jonge meisjes een weekend lang een thuis maken in een oud, koud huis en doen of dat normaal is.

De paarden waren er wel maar ze waren er ook niet. In de stal maar ook in het huis hing een aparte sfeer. Was dit het bekende verwaarloosde huis van een boer die het al jaren net niet meer kan volhouden of was er toch meer aan de hand? 

Daar kwam nog bij dat je in de emotionele rollercoaster van een echtscheiding voortdurend aan jezelf twijfelt en zoekt naar antwoorden

Op de een of andere manier dook op internet de term huisreiniging op: was dat misschien iets? Huis laten meten? Als je na de middelbare school, de universiteit en een nuchtere chirurgenopleiding de hele dag zieke mensen ziet die na een operatie geweldig opknappen wat moet je dan met een energiemeting? Dat is toch een stokje dat beweegt of een rare pendel?? 

Toch de stoute schoenen aangetrokken en Henk gebeld voor een huisreiniging en wat bleek dat nodig!! 

Niet alleen de boerderij had een verstoorde energie, ook Peter was een beetje de weg kwijt. Wat bleek was dat hij, ondanks een zeer succesvolle carrière als chirurg, hij zijn hele leven op zoek was geweest naar erkenning en liefde. Die zoektocht was een gevoel dat hem zijn hele leven al onbewust vergezelde. De scheiding van de moeder van zijn kinderen heeft het onderliggende trauma behoorlijk geactiveerd. In de kern had en heeft hij een hart van goud, en wat in de loop der jaren duidelijk is geworden is dat hij altijd al anders is geweest. Ik weet maar al te goed zelf hoe het is om anders te zijn en te trachten ergens bij te horen.

Read more ...

Wat emotionele verstoringen in je woning met je lichaam kunnen doen. 

Laatst werd ik gebeld door een oude vriend uit Sittard. We zijn in den beginne min of meer samen opgegroeid waarna we beiden een andere richting hebben genomen. Het begin van onze geschiedenis lijkt wel op elkaar en toch was de uitwerking totaal een andere.

Door mijn jeugdervaringen (te lezen in mijn boek Onderweg naar Meesterschap) besef ik nu steeds meer dat mijn jeugdervaringen er voor gezorgd hebben dat ik mijn “voelen” had afgesloten, ik had me teruggetrokken, uit contact gegaan om niet meer gekwetst te worden.

Mijn vriend heeft het tegenovergesteld gedaan, hij is met vergelijkbare ervaringen zeer naar buiten getreden. Hij is in Limburg blijven wonen en heeft een groot sociaal en actief netwerk opgebouwd. Hij is nog steeds een gezien persoon. In zijn beroepsmatige leven heeft hij meerdere stressvolle banen gehad. Nu is hij gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson en loopt tegen zijn beperkingen aan.

Door de Parkinson moest hij het rustig aan doen en had hij vooral ’s ochtend veel last van spierverkrampingen.

Een paar weken terug is hij met een camper naar Frankrijk op vakantie geweest. Thuisgekomen voelde hij meteen weer de verkramping, op dat moment besefte hij dat hij daar tijdens de campervakantie totaal geen last van had gehad. 

Read more ...

De Huisreiniging in Oirschot, een echte beleving

Een energetische huisreiniging die ik samen met de bewoners doe is niet zomaar een huisreiniging. Het is een ervarings-workshop, een echte beleving met iedere keer opnieuw een verrassende wending. Dat geldt voor zowel de huisreiniging aan de hand van foto’s waarbij we uitsluitend telefonisch contact hebben. Maar heel zeker ook voor de huisreiniging bij mensen thuis. 

Het enige dat ik aan het begin van een huisreiniging weet zijn de uitkomsten van de meting die ik vooraf gedaan heb aan de hand van de gratis meting + rapportage. Als er uit zo’n rapportage met daarin de energetische stand van zaken van de woning en zijn bewoners een afspraak volgt weet ik over het algemeen nauwelijks vooraf waar ik terecht kom. Is het een groot huis, een bovenetage, modern of een beetje vervuild? Soms is er even een telefonisch contact vooraf om de afspraak te maken maar daarbij ga ik zelden in op de vraag waarom mensen een huisreiniging willen.

Energetische huisreinigingen zijn cadeautjes om te doen en te geven.
Onlangs was er weer zo’n cadeautje en niet alleen voor de bewoners maar zeker ook voor mij zelf. Ik was op een zondagmorgen in Oirschot bij een prachtig stel van eind vijftig en als je daar bent dan begint het natuurlijk met koffie op z’n Brabants met een stukje vla erbij. Hij, zelfstandig ondernemer in de bouw maar tegelijkertijd ook energetisch therapeut. Hij was ook de initiatiefnemer. Zij ook zeer bewust maar meer ingetogen op de achtergrond en minder naar buitenkomend.

Wat is er makkelijker dan om bij gelijke interesses tijdens zo’n rondje koffie kennis met elkaar te maken, aansluiting te vinden en informatie uit te wisselen.

Read more ...

Slaapproblemen, fysieke klachten en emotionele onbalans

Veel volwassenen en speciaal ook kinderen en baby’s slapen slecht.
Vaak krijg ik vragen die te maken hebben met kinderen en ook baby’s die slecht slapen. Belangrijk is om te beseffen dat vrijwel alle kinderen en baby’s een zekere mate van hoog gevoeligheid hebben en daardoor onbewust veel meer opnemen dan we in de gaten hebben. Het vervelende is dat ze niet kunnen praten en alleen met huilen duidelijk kunnen maken dat het niet goed gaat.

Read more ...

Egyptische olie van Sheik Abdull Gamal

We hebben exclusief voor Nederland de 14 oliën voor de (14) chakra's, voor zowel voor de zeven van ousher bekende en de zeven hogere chakra's op voorraad. Daarnaast hebben we ook nog enkele andere mooie oliën.

De in totaal 20 oliën die we nu op voorraad hebben en zijn belangrijkste kenmerken zijn:

De basis chakra's:
1e chakra: Red Amber - Helpt het aardse leven te accepteren

2e chakra: Musk - Helpt schuldgevoelens begrijpen en verwerken
3e chakra: Jasmijn - Individualiteit en "ik" bewustzijn
4e chakra: Rose - Helpt om via het hart op emotioneel niveau te communiceren. Reinigen van het Hartchakra
5 chakra: Amber Kashmir - Helpt om vrank en vrij je waarheid te verkondigen
6e chakra: Sandlewood - Ondersteunt het derde oog zich te openen en geschikt bij meditatie oefeningen
7e chakra: Blue Lotus - Reinigt en activeert 7e chakra en beschermt jouw energie

De hogere chakra's
8e chakra: Pappyrus- Brengt licht en luchtigheid
9e chakra: Mirrhe - Helpt om je te connecten met alle spirituele plekken ter wereld
10e chakra: Frankincense - Bij uitstek geschikt om je huis te reinigen

11e chakra: Nile Flower - Maakt je bewust van je plek in de lichtwereld
12e chakra: Golden Water - "Feel the support of the Universe"
13e chakra: Carnation- Heelt en integreert ervaringen uit eerdere incarnaties
14e chakra: Flower of Saccara - Contact maken met het universum

Overige oliën:
Sheikh Abdull 
- Voor mannen: geloof in je Zelf. voor vrouwen: om de mannelijke energie, indien te laag, te verhogen

Tut Ankh Amon - Kind in je zelf weer be-leven
Salladin -  oppakken van eigen verantwoordelijkheid
Orange Blossom -  Integratie van hogere energieën
Kamfer - Connectie met moeder aarde versterken en nieuwe denkpatronen openen
Maria Magdalena - Goed voor timide mensen

Je kunt je olie kiezen zelf kiezen, of door ons - met de pendel - op jou af te stemmen op jouw persoonlijke energie en situatie van dit moment. Ook zijn combinaties van olie mogelijk, soms zelfs aan te raden.

"De ervaring van Hentje Metz naar aanleiding van het gebruik van de Egyptische olie bij de energetische huisreiniging"

Hentje Metz is een therapeute die vrouwen met borstkanker begeleid. Bij Hentje heb ik in juni 2019 in Doesburg een energetische huisreiniging gedaan en zoals tegenwoordig gebruikelijk hebben ik een flesje Egyptische Amber-olie voor het eerste chakra gebruikt. De olie is om het proces tijdens en na de huisreiniging te ondersteunen. Afgelopen week kreeg ik het verzoek om te kijken welke olie ze nu het beste zou kunnen gebruiken.
De olie die ik nu voor haar heb uit gependeld was Blue Lotus voor het 7e chakra. Zoals uit onderstaande reactie blijkt was het weer een schot in de roos.
30e63cc7 9b3e 4d7a bc4d 5af369c2c72d
Hentje reageert als volgt op de beschrijving van de 7e chakra olie: 

“de eigen scheppende creativiteit op aards niveau te verwezenlijken en tegelijkertijd om het verblijf op andere bewustzijnsniveaus en andere werelden te beïnvloeden en te realiseren, in de beschrijving van de lotus olie kloppen zo met waar ik nu ben in dit leven”

Achtergrond
De hoogenergetische olie die wij gebruiken ben ik voor het eerst tegengekomen tijdens een rondreis die ik in 2006 maakte door Egypte. Na een lange tocht met een klein bootje naar het zuiden over de Nijl, onderweg allerlei tempels bezoekend, en terug met de trein richting Cairo, kwamen we in Gizeh op het station waar we werden opgewacht door Gamal. Hoe

Gizeh henk dat zo gebeurde weet ik nog steeds niet. Hij bracht ons naar zijn “olie-winkel” en liet ons vrijwel meteen door een van zijn bedienden naar de tweede etage van zijn pand brengen. Daar aangekomen hadden we een vrije blik op de grote piramides die op een paar honderd meter afstand lagen. Hier had ik een bijzondere spirituele ervaring die ik ook in mijn boek “Onderweg naar Meesterschap” beschrijf. Het was een indrukwekkende ontvangst en ervaring. Gamal is zeer deskundig op het gebied van oliën en tevens healer.
kaart egypteEind 2015 was ik na een bezoek aan de piramides weer even terug bij Gamal, ik wilde hem na tien jaar persé weer eens ontmoeten. Sinds die tijd gebruiken we de hoogenergetische olie (die we zelf meenemen bij ons bezoek aan Egypte) voor individuele consulten, bij huisreinigingen en bij binnenkort te organiseren workshops om de chakra’s op te ruimen en te activeren.

B23B7A7CC3F78EF7AB8B14ABC18462C74A655E71A6FB36646Dpimgpsh thumbnail win distr
Gamal Abd El Samie Zaki

Master of Aromatherapy, 
Alchemist and Therapist, 
Reiki Master
Master Sufi.

Gamal beschikt over oude kennis die destijds in de Heilige Egyptische Tempels gebruikt werd en die terug gaat tot ver voor de tijd van de geboorte van Christus.
Hij is opgegroeid aan de voet van de piramides van Gizeh en is daardoor in contact gekomen met de energie van die plekken en zich bewust geworden van de heiligheid om verbonden te zijn met het hele universum.
Na een initiatie op Mont Sinaï is hij, om zielen te helen, gestart met het werken met Heilige Oliën. 

Door het gebruik van het extract van planten en bloemen heeft hij ontdekt dat de mens de mogelijkheid heeft om veiligheid, vrijheid en liefde te herwinnen en zichzelf opnieuw te ontdekken en in contact te komen met en de Universele Liefde te ervaren. En daardoor als vanzelf de mentale illusies achter zich te laten (dat is wat ons ziek maakt) en de levensvreugde terug te krijgen. 

Gamal gebruikt de essences al meer dan 26 jaar en zijn familie heeft al gedurende 5 generaties de kennis van de Heilige Oliën bewaard om mensen te ondersteunen op zowel Fysiek, emotioneel, metaal als spiritueel niveau.

Werken met deze heilige Egyptische oliën, houdt in dat je werkt aan het beëindigen van leed en verdriet. Gelijktijdig activeer je het geven en ontvangen van liefde. Want deze oliën zijn een natuurlijke vorm van helende energie, een vorm van liefde. Dat kan je duidelijk ervaren zodra je met de oliën in contact komt. Bij het werken in groepen ontstaat met en door de olie een gemeenschappelijke energie; synergie. De deelnemers in de groep veranderen, voelen de liefde en delen die als vanzelf. 

Het bijzondere van de oliën in vergelijking tot andere oliën is, dat ze de vier niveaus van “Zijn” direct met elkaar verbinden; het fysieke met het emotionele, mentale en spirituele. Daardoor gaat de werking snel en effectief, sneller dan alle andere middelen die we kennen. De oliën geven ons namelijk datgene wat we nodig hebben én op het niveau waarop we het nodig hebben, want staan in direct verband met de chakra's.

Read more ...

Maak van je woning een krachtplek!

Laat je woning niet langer een energie-zuigende plek zijn. 

Zelf wonen wij op een mooie plek aan de rand van Huissen met een "mooie" grote natuurlijke eeuwenoude - door een dijkdoorbraak ontstane - waterplas, een wiel of kolk, de "Diepe Bloem" die pal naast het huis ligt. Zie de foto.grote bloem
Als je de plek ziet met het uitzicht denk je waauw, wat prachtig.


Echter schijn bedriegt. Er eenmaal wonend kwamen we er door ervaringen achter dat er van alles energetisch mis was met deze woning en de naastliggende "mooie plek". De kinderen van Antoinette hadden vroeger ook vaak nachtmerries en zagen enge wezens.

De energetische meting voorafgaand aan de Huisreiniging die ik eind 2016 gedaan heb wees uit dat er destijds een aardstraal liep aan de binnenkant van de buitenmuur, pal onder de slaapkamer en de praktijk. Die buitenmuur lag ook pal langs de vijver.

Een Huisreiniging met de bijbehorende nazorg leverde grote verbeteringen op. Toch ontdekten we in de loop van de tijd nog meer verstorende factoren. Achteraf bleek dat meerdere vorige bewoners van dit huis ook allerlei problemen ondervonden.

Read more ...

Op 21 januari 2019 heb ik me samen met Antoinette afgestemd op onze gidsen en helpers. Het was naar aanleiding van ervaringen die ik de in de jaren dat ik dit werk doe bij energetische huisreinigingen. 
Ik kwam samen met de bewoners vaak veel en zware emotionele verstoringen tegen in het geheugen van de woning, tevens kwam ik het laatste half jaar steeds meer “verstoorde” krachtplekken tegen. 

We kregen van onze gidsen en helpers een heldere boodschap die aansloot bij de ervaring en vermoedens die we zelf al hadden en nu bevestigd en aangescherpt werd. Onderstaand de belangrijkste inzichten.

Er kan sprake zijn van een krachtplaats die vanuit diverse oorzaken ontstaan kan zijn, het komt er grofweg op neer dat er verschillende oorzaken voor verstoorde energie (op een krachtplaats) zijn;

 • Er kan sprake zijn van echte, nog intact zijnde krachtplaatsen.
 • Er kan sprake zijn van verstorende energie vanuit de aarde. 
 • Er kan sprake zijn van verstorende energie vanuit de kosmos. 
 • Er kan sprake zijn van technische straling door apparatuur en vanuit de kosmos.
 • Er kan sprake zijn van oude, soms zeer heftige gebeurtenissen in en om de woning of het gebied.

Er zijn plaatsen waarbij de energie versterkt wordt door kruispunten van de lijnen die rond of in de aarde lopen

Read more ...

Boviswaarde in relatie tot Huisreiniging 

Boviswaarde is een maat waarmee energie kan worden gemeten. De bedenker was de franse wetenschapper Bovis die een tabel had gemaakt om de energie van levende wezens maar ook van ieder denkbaar voorwerp te duiden. De Bovis-schaal loopt oorspronkelijk van 0 tot 18.000. Er werd vanuit gegaan dat de ideale hoeveelheid Bovis voor een gezonde mens ca. 6500 was. Krachtplekken hadden een energiewaarde van rond de de 15.000 Bovis. Voor het meten van de energie wordt een pendel, biotensor of wichelroede gebruikt. Ik ga hier niet verder in op hoe je dat meten kunt doen.  Wat ik wel wil uitleggen is dat de tabel die destijds door Bovis gemaakt is niet meer een maximum heeft van 18.000.bovisschaalrond

Gaandeweg tijdens mijn werkzaamheden als Huizenreiniger ontdekte ik dat de energie na een huisreiniging steeds hoger werd. Steeds opnieuw moest ik het maximum van de tabel verhogen en voor mezelf een nieuwe tabel maken. Dat was best verwarrend maar via inmiddels weet ik dat dit de steeds hoger wordende Boviswaarden alles te maken heeft met het verhogen van de energie in het universum en dus ook hier op aarde. Hoe dat werkt leg ik uit in mijn video huisreiniging. Ik gebruik vaker de metafoor van het oude kodak fotorolletje met 12 of maximaal 36 opnames. Tegenwoordig kunnen er met gemak vele duizenden foto's op een computer of zelfs telefoon. Anders dan in het Vissentijdperk waar we gericht waren op materie, zijn we ons in het Aquariustijdperk leven we nu in het digitale tijdperk en feit dat alles uit energie bestaat. Zelfs de hardste rots. De wereld ziet er nu echt anders uit.
De veranderende energiewaardes zijn voor mij ook heel herkenbaar is de wereld om ons heen.

Read more ...

foto video Een energetische Huisreiniging van mij richt zich enerzijds op het opschonen van de energie in de woning of bedrijf, of praktijk. Achtergebleven emotionele herinneringen van voorgaande bewoners, gebruikers  en / of gebeurtenissen worden opgeschoond. Vaak worden achtergebleven emotionele blokkades verward met entiteiten.

De huisreiniging bestaat in feite uit twee delen. De huisreiniging zelf en de nazorg waarbij er aansluitend op afstand gewerkt kan worden aan de effecten van de huisreiniging. Ook kunnen er vragen en inzichten ontstaan waar ik je graag bij help.

Read more ...

Beste Henk,
Ruim een halfjaar na de huisreiniging wil ik jullie nog eens laten weten hoe ik het een en ander heb ervaren.
Na een heftige periode in mijn leven ben ik me gaan afvragen waarom dingen gebeuren, waarom er zoveel tegen zit en niets lijkt te lukken.
Ik werd er door iemand op gewezen dat het wel eens vroorzaakt kon worden door energieën in je woning die niet goed zijn
Om die reden ben ik toen eens naar gaan zoeken op internet, ik kwam veel aanbieders tegen, maar een huisreiniging door Henk voelde voor mij op de een of andere manier het beste aan. Gelijk actie ondernomen, gebeld met ene Henk en een direct een afspraak gemaakt.
Even voorop gesteld; ik had werkelijk geen idee wie of wat ik kon verwachten, misschien wel een geitenwollen sokken man. Ik ben zelf een redelijk nuchter persoon niet echt een zwever of zo. Al geloof ik zeker dat er meer is tussen hemel en aarde, anders had ik er ook zeker niet aan begonnen.
Een paar dagen later stond Henk voor de deur, een vriendelijk uitziende kerel en bovendien zag hij er vlot uit, hupla weg vooroordeel.
Grappig het leek wel of er een oude bekende op bezoek was, dat voelde voor Henk ook.
Eerst even een gesprekje met veel humor en toen samen door het huis. Ik mocht op plekken gaan staan met een verstoorde energie, plekken waar ik inderdaad iets bij voelde. Voorheen had ik daar echt niets gevoeld, nu wel. Henk stond naast me met een pendel, die heen en weer ging omdat er op die plek een verstoorde energie / geheugen was. Steeds als de pendel rustiger bewoog gingen we naar een andere plek. Ook mijn hobbyruimte, de schuur en het weilandje kregen een bezoek.

Read more ...

Technische straling in relatie tot gezondheid

Er wordt veel gesproken over de gevolgen van technische straling. Met name door de toename van zendmasten, mobiele diensten, Wi-Fi etc.
Er zijn veel misverstanden hierover en met dit schrijven probeer ik mijn visie te delen en onder de aandacht te brengen.

Alleen maar bang zijn voor iets maakt de problemen alleen maar groter. Je afsluiten voor alle technische straling kan ook niet. Ja, je kunt je huis zodanig voorzien van allerlei hulpmiddelen waardoor de straling in huis vermindert wordt. Zodra je buiten komt werkt het echter niet meer, nergens niet. Er is geen plek op aarde waar je vrij bent van technische straling, zelfs niet in de bergen.

Een slecht functionerend immuunsysteem is de echte oorzaak
Zoals hieronlogo boek 4 sidesder uitgelegd wordt is het niet de technische straling die voor problemen zorgt. Het is een minder goed of slecht werkend immuunsysteem dat de oorzaak is van de vele klachten die er zijn. Klachten die op alle niveaus van ons leven kunnen optreden en zich uitren, zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel. Al deze lagen, zoals hiernaast mooi afgebeeld, staan in verbinding met elkaar.

 

 


De oplossing zit in ons zelf

Read more ...

DAGELIJKSE VISUALISATIE OM DE ENERGIE VAN JEZELF EN JE WONING OP EEN HOOG PEIL TE BRENGEN EN / OF TE HOUDEN.
“Visualiseer dat je thuis in je favoriete stoelof bank zit”. Je mag er natuurlijk ook echt in gaan zitten.
Visualiseer een goddelijke goudkleurige wervelwind. Zie het als een draaiend goud licht dat een enorme hoeveelheid liefde uitstraalt. Stel je dan voor dat deze energie steeds dichterbij je komt.

Read more ...

Energetische huis reinigen: is een diepgaande energetische reiniging voor woningen en zijn bewoners, gebouwen groot en klein, bedrijfsruimtes, praktijkruimten.

Huis reinigen

Bij het energetische huis reinigen worden geblokkeerde energiestromen veranderd en emotionele blokkades worden opgeruimd. Dit geldt ook voor aardstralen en technische straling. Als we met personen en woningen aan het werk zijn weten we, zonder dat het ons verteld is, waar de klachten zitten, vaak ook waar ze vandaan komen. Wij kunnen de oorzaken van klachten benoemen en ze in een beperkt aantal behandelingen oplossen. Vaak zelfs is een éénmalige behandeling voldoende, altijd is er sprake van nazorg.

Neem geheel vrijblijvend een Gratis energetische gezondheidsmeting op onze site. Het verplicht u tot niets...

gratis-huis-reinigen-meting