henk-janssen

Huissen, april 2020

De huidige crisis verklaard in Jip en Janneke taal. 
Dit document heeft geen wetenschappelijke basis, geloof niets, het zijn mijn eigen inzichten die ik wil delen.

Deze crisis gaat helemaal niet over de Corona-crisis, het gaat over héél véél meer!

Wat ons als mensheid nu treft is volgens mij een Kosmisch energetische schokgolf, een Shock Wave. Het komt als het ware letterlijk uit de lucht vallen. Ze zeggen wel eens dat alles in de sterren staat. Dit was dus te voorzien en zat eraan te komen, echter niet precies het hoe wat en wanneer. 

alles is energie klein

Mijn stelling is dat toeval niet bestaat, ik geloof meer in hoe ze het in België verwoorden: “het valt je toe”.  

Alles heeft een betekenis, maar kom daar maar eens achter. Ik zeg wel eens dat het leven net als een Escaperoom is, je begint aan een enorme zoektocht met steeds weer een stukje van de oplossing.

Geen enkele ziel is toevallig hier op aarde, alle zielen hebben er voor gekozen om in, welke rol dan ook, in deze bijzondere tijd hun bijdrage te leveren.

Het Vissentijdperk

We hebben gedurende duizenden jaren als zielen de aarde bewoond vanuit de energie van het Vissentijdperk, wij zijn daar als het ware door gevormd. Het is de energie waarbij vooral het derde chakra geactiveerd is. Het derde chakra gaat o.a. over het mannelijke masculiene aspect: individualiteit, ego, afgescheidenheid, ratio, hoofd, wetenschap, macht, etc. en is daarbij leidend, het meest bepalend en belangrijkste.

De mannelijke (masculiene) eigenschappen:

 • Competitie
 • Het materiele aspect, spullen verzamelen
 • Expansie
 • Eigenbelang staat voorop
 • Gericht op de buitenwereld

Ooit was het anders. Zo was bijvoorbeeld de Olympische gedachte van de Grieken dat meedoen belangrijker is dan winnen. Waar staan we nu?

De Romeinen hebben de Grieken letterlijk verslagen en sindsdien hadden de keizers hadden als motto: geef ze brood en spelen, dan blijft het volk rustig.

 In het Vissentijdperk zijn die waardes van de Romeinen en het vissentijdperk verworden tot extremen.

Niet meedoen, maar winnen van de ander heeft extreme proporties aangenomen in alle delen van de maatschappij en dus ook goed zichtbaar bij vrijwel iedere vorm van topsport. 

 • Voetbal met zijn extreme uitwassen in zowel verdiensten als sportiviteit. Er zijn trainers die uitriepen dat voetbal oorlog is. En dat was het ook.
 • Auto en motorsport zoals Formule 1 en Le Mans met geweldige budgetten en dito verdiensten en vooral onderlinge competitie. Wij zijn beter! 
 • Tennis, Darten,…
 • Olympische spelen waar de competitie ook sterk aanwezig is
 • Wielrennen en noem maar op, vul maar in. De lijst is eindeloos aan te vullen als je erover nadenkt.

Ieder dierenriemteken duurt ca. 2400 jaar, alle tekens samen ongeveer 26.000 jaar en volgens mij zitten we nu zelfs aan het einde van deze grote cyclus. Deze overgangen zijn een kosmisch en universeel krachtenspel waarvan wij uit onze moderne geschiedenis en uitsluitend gericht op materie, geen beeld en geen ervaring hebben. 

We weten vaag iets van de hoogtijdagen van Atlantis, Egypte, de Maya’s en ook vaag van nog andere oude culturen die in zeker opzicht verder waren dan wij nu. Zij waren vooral ook verbonden met de spirituele wereld. 

Wij zijn arrogant en denken dat we aan de top van de ontwikkeling / evolutie staan. Wij dachten boven op de apenrots te zitten, Heer en Meester over alles. 

En ja, je kunt er ook vanaf vallen blijkt nu.

Wij zijn “los van God”, los van de natuur, zien ons zelf als dé Scheppers. Geen idee hebbend van onze aardse nietigheid. En tegelijkertijd heeft niemand schuld.

Deze energie van het Vissentijdperk hebben we gedurende al die duizenden jaren dus ten volle uitgeleefd en iedereen heeft op zijn manier meegedaan. Het is ook de tijd waarin de kerk gecreëerd is als een keizerlijk Romeins machtssysteem en - met de kennis van nu - ook onderdrukkend was. Het instituut kerk was zogenaamd spiritueel, maar wel volgens hun eigen gecreëerde visie. En eigenlijk zijn zij geen uitzondering, ieder systeem, dat zegt dat zij de waarheid zijn en vertegenwoordigen, zijn onderdrukkend aan het individu. 


De vrouwen en het vrouwelijke aspect (ook in de man) werd niet geaccepteerd en gewaardeerd.
Vooral het vrouwelijke aspect, de vrouwen met hun over het algemeen meer intuïtieve kwaliteiten en anders denkenden werden niet getolereerd en op zijn zachts gezegd uitgerangeerd als bedreigend voor het masculiene, de zittende macht.

Er zijn of in naam van de kerk of in opdracht van andere gezagsdragers continenten leeggeroofd, volkeren uitgemoord en gedecimeerd. 

Ook de financiële, politieke en andere machtssystemen die daar uit ontstaan zijn, inclusief de koloniale geschiedenis met onze VOC en slavenhandel was uit dit vissentijdperk afkomstig. Het ging om uitbuiting en uitbreiding van macht.

Ook andere oude culturen zoals in Zuid en Noord Amerika, Australië en vul maar in hebben we ook “bekeerd” tot ons “geloof”.

Vooral in de westelijke wereld hebben we in het vissentijdperk steeds meer afstand genomen van de spirituele wereld die we ingeruild hebben voor onze rationele en materiële wereld. 

Er zullen correcties blijven om de balans te herstellen
Zolang mensen nog hun zoveelste meest luxe auto als verzamelobject in de garage zetten en kicken op steeds duurdere en geavanceerde modellen. Topsporters onwaarschijnlijke bedragen verdienen en er vluchtelingenkampen met mensonterende omstandigheden in Griekenland en Italië bestaan, er kinderen omkomen in landen die wij eerst leeggeplunderd, van hun eer beroofd en desolaat achtergelaten hebben, wij de aarde toetakelen met onze mijnbouw voor onze luxe, oerwouden gekapt worden, zolang zullen er nog “natuurlijke” correcties plaatsvinden om alles weer in balans te brengen.

Velen zagen het aankomen
Vele voorspellingen zijn gedaan en we zijn toch met z’n allen met hoge snelheid tegen een muur gereden. Zonder te weten hoe zagen velen het aankomen dat het zo niet langer kon, maar niemand kon de rem vinden. 

Recent las ik een publicatie van Herman Wijffels. Hij zegt het wat genuanceerder maar in de kern komt het op hetzelfde neer.

Herman Wijffels is bekend als ‘de beste premier die Nederland nooit heeft gehad’. Hij was econoom, CDA-politicus, bestuurder (van de Wereldbank, de SER) en bankier: achttien jaar zat hij in het bestuur van de Rabobank, waarvan dertien jaar als president-directeur. Al die tijd hield hij zich intensief bezig met de grote vraag van deze tijd: de toekomst van de aarde. Het is het belangrijkste onderwerp dat er te bedenken valt: als de aarde is uitgeput, houdt alles op. 

“Hoe zorgen we dat de aarde leefbaar blijft? Moet er meer Europese samenwerking komen? Wat te doen tegen oprukkend populisme? Heeft Nederland niet veel te veel politieke partijen? In De gulden snede ontvouwt Wijffels in gesprek met Wilma de Rek zijn verrassende en fascinerende visie op de toekomst op het gebied van ecologie, economie en politiek. 

In die visie hebben tot nu, en vooral sinds de industriële revoluties, de ‘masculiene’, veroverende krachten de overhand gehad. Dat heeft geleid tot een gigantische stijging van de materiële welvaart, maar ook tot verwoesting van de aarde. De mensheid is toe aan een nieuwe fase in haar ontwikkeling, waarin de ‘feminiene’, conserverende en verzorgende krachten ruim baan moeten krijgen. Zonder strijd zal het niet gaan, vertelt Wijffels in dit even inzichtrijke als boeiende boek, maar hoopvol is hij ook: in tegenstelling tot wat velen misschien denken, ligt de betere samenleving voor het grijpen.”

En toch heeft niemand schuld!
Niemand niet, ook politici niet, die zitten net als iedereen in het zelfde bewustzijnsveld van het Vissentijdperk. 

zwerm vogelsAlles bestaat uit Yin en Yang, licht en donker. 

Er zijn zowel onzichtbare donkere, als lichtvolle krachten aan het werk die ons mensen bij wijze van spreken aansturen. Er wordt letterlijk een strijd uitgevochten. Het donker komt in de knel omdat het kosmisch lichter wordt, de frequenties op een natuurlijke wijze met grote snelheid omhoog schieten en dus ook in ons. Het donker in de vorm van oude angsten, emoties, boosheid, onmacht, verdriet in ons allen wordt losgetrild en komt dus te voorschijn om op te kunnen ruimen. Bij de een meer dan bij de ander. Dat is ook de reden waarom er zo verschillend tegen de huidige crisis wordt aangekeken. De een ziet het als een bevestiging en geschenk, de ander gaat schuldigen aanwijzen. 

De slager kan zijn eigen vlees niet keuren
Tenzij er wonderen gebeuren is het niet logisch dat de huidige problemen door dezelfde mensen die het mede gecreëerd hebben opgelost kunnen worden. Alleen als er een grote shift in bewustzijn gemaakt wordt (en niets is onmogelijk). Anders zullen zij met man en macht hun inzichten blijven verdedigen. 

 De processie is omgedraaid

processie

We zijn met z’n allen en de “leiders” voorop, op alle fronten een doodlopende weg ingeslagen en het merendeel van het volk is er in onwetendheid achteraan gelopen, wij hebben het laten gebeuren en dat kon ook niet anders in de tijd van het beperkte bewustzijn dat achter ons ligt. 

Nu worden / zijn de rollen omgedraaid, de processie gaat rechtsomkeer de andere kant uit, weg uit de doodlopende weg. Het volk loopt opeens voorop, de leiders achteraan en niemand weet nog wat te doen. Ieder individu wordt uitgedaagd om naar binnen te gaan, zich te ontdoen van tal van “verslavingen” en onbewuste patronen en gewoontes. Weg van de buitenwereld om te ontdekken wie je zelf bent en wat er nog meer is tussen hemel en aarde. 

 

 

Geen consultants en belastingadviseurs nodig.
Voor de nieuwe tijd die aangebroken is hebben we hebben geen “old skool” consultants en adviseurs meer nodig die geholpen hebben om de wereld te vormen zoals die nu geworden is. Geen “slimme” mannen, vrouwen en organisaties die geholpen hebben de belastingparadijzen, brievenbusfirma’s etc. te creëren met als enige doel; zelfverrijking ten koste van de gemeenschap.

We hebben een nieuw soort leiders nodig en i.p.v. consultants spirituele coaches.

Klassieke wetenschappers en pure “ratio-mensen” lijken “analfabeten” te worden vergeleken met wat voor moois er op ons afkomt. 

De plaats van de scholen: Het waren “opvoedingskampen” om het economische systeem te voorzien van “slaven”
Als je kijkt naar de schooluitval dan zie je dat er, ondanks alle maatregelen steeds meer schooluitval is. Leerlingen treken het niet meer. Net als veel systemen zijn ook de scholen ontstaan in een tijd dat mensen klaargemaakt dienden te worden als toekomstig werknemers of leidinggevenden. Uitzonderingen daargelaten was de focus zeker niet gericht op de ontwikkeling van de talenten die ieder kind van nature bij zich draagt. 

De corona crisis; het gaat om veel meer dan een virus, het is slechts de trigger die het oude systeem opblaast
Volgens mij is het geen toeval dat de harde reset door het Coronavirus, de wisseling van Vissen- naar Aquarius-tijdperk de Kosmische Shock Wave is die ons wakker schudt. 
Nogmaals, ik geloof stellig dat het geen zin heeft schuldigen aan te wijzen. Donker is slechts het ontbreken van licht. 

Ga je in de angst of het vertrouwen?
Aandacht geven aan het donker maakt dat je eigen licht omlaag gaat. Alles dat je aandacht geeft wordt groter!! Dus weet waar je je aandacht op richt. Kijk je alle “fake” nieuws of richt je op de positieve kant?

Een veranderend bewustzijn: van de derde naar de vijfde dimensie. zwerm vogels 2
De energie van Aquarius nu echt zijn intrede doet en de frequenties hoger worden, dan kan het niet anders dan dat de oude systemen - definitief - worden afgebroken. Niet omdat ik of iemand dat wil, het zit gewoon in de veranderende kosmische energie, een veranderend bewustzijn en de zwerm, de processie is gedraaid en de mensheid gaat een andere kant uit. Het lijkt een beetje op het einde van Atlantis, dat is ten onder gegaan aan machtsmisbruik en verkeerd gebruik van energie.

Ontstaat er een nieuwe mensensoort, de “homo energeticus”?
Onder onze ogen ontstaat, vooral of mede door kosmische invloeden een nieuwe mensensoort met een hoger bewustzijn en met o.a. meer DNA-strengen die geactiveerd zijn of worden.

Onze fysieke en energetische systemen krijgen een update. 
Het is vooral ook de jeugd van tegenwoordig die eigenlijk hun tijd ver vooruit zijn maar afgedaan worden als ADHD, autistisch, etc. en vaak volgestopt met Ritalin. Hun tijd komt nog als de oude garde de planeet verlaat. Er wachten massa’s jonge zielen die de wereld op een Nieuwetijdse manier gaan opbouwen

Het begin van het Aquarius tijdperk zat er na dik 2400 jaar al lang aan te komen, de voorzichtige lente was al veel langer waarneembaar. Rond begin 2020, met name, of vooral door kosmische en astrologische aspecten doet zijn energie in alle hevigheid zijn werk. En als ik de Astrologen moet geloven zijn we er nog niet.

Voor de lezers die erin geïnteresseerd zijn heb ik een door Peter Saarloos, astroloog, gemaakte beschrijving voor 2020 en later toegevoegd 

Als alles dat we met z’n allen onder invloed van de energie van het vissentijdperk gecreëerd hebben nu ten onder gaat, dan kan het niet anders dan dat we op basis van de hartsenergie van het Aquariustijdperk iets moois gaan bouwen op de puinhopen van het vissentijdperk. 

Een passage uit een channeling van 19 april vanuit de Witte Broederschap. (Gechanneld door Antoinette Dettingmeijer)
“Er is ooit een periode geweest dat vrouwen deze leidende rol vervulden, en de man dienstbaar was aan de vrouwen. De man wilde echter gelijk zijn en ging vandaar uit de vrouw overheersen. Toch is onze conclusie geworden dat uiteindelijk de vrouw degene is die deze transformatie draagt. Gesteund door de man, gedragen door de man, beschermd door de man, doch wel naar voren wordt geschoven door de man.

En dit voelt voor velen vaak nog onwennig. Er wordt in jullie wereld nog zoveel meer kracht aan de man toebedeeld. Terwijl de vrouw degene is die nieuw leven kan laten groeien, daadwerkelijk kan materialiseren. En nu zijn de vrouwen en het vrouwelijke aspect in de mens noodzakelijk om de geboorte van de planeet en de mensheid in de volgende dimensie mogelijk te maken. 

De mannen hebben het zaad geplant, de vrouwen dragen het en in de regel zijn het ook de vrouwen die de barensweeën dragen en ondergaan. En daar zit een grote valkuil, want velen die hun licht op aarde brengen, die als vrouw hun rol op zich hebben genomen en zich bewust zijn geworden: Ik heb een functie op mij genomen en ik neem mijn functie aan en ik stap in mijn rol voelen de last en de pijn dusdanig dat deze ondragelijk lijkt te worden. 

En hierin kunnen de mannen de vrouw liefdevol ondersteunen en ook het vrouwelijke aspect in zich zelf steunen door voortdurend het bewustzijn aan te wakkeren dat Licht brengen ook Licht brengen betekent in tijden van duisternis.”

Vrouwelijke eigenschappen van het Aquariustijdperk

 • Verbondenheid
 • Intuïtie / Innerlijk weten / spiritualiteit
 • De binnenwereld, naar binnen gericht
 • Duurzaamheid
 • In het belang van iedereen

Door deze crisis komen we er als vanzelf steeds meer achter dat er meer is tussen hemel en aarde, dat we in de kern niet fysieke en heel krachtige spirituele wezens zijn. Iets dat in de achter ons liggende eeuwen door machthebbers, waaronder niet op zijn minst de katholieke kerk, te vuur en te zwaard bestreden is. Dat paste niet in de energie van de tijd. Het zou immers een bedreiging van de macht zijn. Mensen dienden vooral niet hun “eigen wijsheid” te gebruiken.

De grote transformatie is begonnen.
De groep mensen die wel degelijk weet dat er meer aan de hand is dan een kortstondige crisis is groeit exponentieel. Er zijn steeds meer zielen op aarde die gaan meehelpen om de transformatie gestalte te geven. 

Wij zijn niet een lichaam! We zijn een ziel met een lichaam. Het lichaam is slechts het voertuig van de ziel
Belangrijk is dat mensen gaan zien en ervaren dat ze niet alleen een lichaam zijn, het zijn zielen die een lichaam hebben en daarmee ervaringen opkomen doen, hun taak komen doen, hun zielenplan willen leven. Goed en slecht bestaat daarbij niet. Het zijn slechts ervaringen die we als zielen als een soort toneelstuk met ca. 7 miljard spelers met elkaar aan het uitwerken zijn. Jij bent niet je prachtige sexy lichaam, die Adonis, de gehandicapte lichaam of welk lichaam dan ook. Je bent een ziel met een fysiek lichaam en dat laat je ooit achter en je ziel leeft verder.

Passage uit een channeling van 19 april vanuit de Witte Broederschap. (gechanneld door Antoinette Dettingmeijer)
“De mens is een uniek soort, de mens heeft de potentie om heel snel te groeien. Om daadwerkelijk een grote schepper te zijn, doch is de mens vergeten hoe dit te doen en deze sleutel ligt nog steeds in jullie hart. In jullie hart ligt jullie, ligt de schat. In jullie hart ben je verbonden met je Creator, met je Schepper en met de Schepper van het hele universum en deze potentie hebben jullie diep weggestopt in jezelf, een verkorte route en juist omdat deze zo diep weggestopt is doen jullie er langer over. De reis naar binnen, de reis naar je hart en de liefde opbrengen voor Al DAT IS. Voor alle verschillen, voor alle andersdenkenden, de liefde, de liefde en nog een keer de liefde. En we zouden zeggen daarna volgt de rest. Leef de liefde, vier de liefde en vier het leven.”

We gaan nu als vanzelf, nu de mistbanken van het Vissentijdperk aan het oplossen zijn, weer veel meer beseffen en ervaren dat we een ziel zijn met een lichaam, we gaan weer meer voelen wat ons zielenplan is en dat er een immense spirituele wereld is waar we contact mee kunnen maken en die staan te trappelen om ons te helpen. 

Niet de God buiten ons, maar de God in ons Zelf. 
In tijden van crisis hebben mensen in het westen geleerd om tot God te bidden, alleen was dat de God van de kerken. De God die buiten ons was. Nu leren we dat we zelf een Goddelijk wezen zijn met een Godsvonk in ons zelf aanwezig. Als we dat gaan erkennen kunnen we een nieuwe wereld creëren door ons creatievermogen dat we van nature hebben. Maar dan niet uitsluitend met het verstand, de ratio. Dat was “vroeger”.

Onze waarnemingen zullen veranderen.
Wat wij nu waarnemen doen we, uitzonderingen daargelaten, puur met onze fysieke zintuigen ervaren, dat is onze zeer beperkte werkelijkheid geworden. Dat is in onze hersenen opgeslagen als een film. Omdat we los zijn van alles wat we (nog) niet (kunnen) zien, niet zien dat alles in feite energie is, zijn we eigenlijk heel primitief. 

“Buckminster Fuller”
 “99,9999% van hetgeen onze realiteit beïnvloed zal niet waargenomen kunnen worden door onze zintuigen.
De mens moet voor zich zelf gaan denken, in plaats van blind achterna te lopen hetgeen hem onderwezen is.”
Wij zien dus slechts 0,0001 van wat er is. Wel gaan we steeds meer waarnemen maar dan op een andere manier.

Nogmaals het kon niet anders, dat was de energie van het Vissentijdperk.

Velen kennen de invloed van vooral de volle maan. We zien de maan heel dichtbij en de meesten weten van de getijdenwerking, velen voelen het ook. Verder zijn er met uitzondering van de astrologen nauwelijks of slechts een relatief beperkt aantal mensen die beseffen wat de invloed van hemellichamen, planeten is. 
Het zijn niet zo maar hemellichamen, ze zijn energie. Zij staan ver weg en doordat hun hun cycli anders zien weten we er niet veel van. En wat te denken van de invloed van de zon en zijn zonnevlammen?

Het universum dijt uit
De sluier wordt door alle ontwikkelingen dunner, onze eigen energiesystemen worden ge-update en we gaan meer waarnemen. We zitten in een periode waarin elke 12.960 jaar de zon in een lijn staat met het midden van ons melkwegstelsel
De veranderende kosmische energie is in staat om mensen zowel negatief als positief te beïnvloeden, alles , zowel licht als donker worden uitvergroot, dit afhankelijk van onze individuele energie. Als je verslaafd bent aan stress raakt je energie en bewustzijn uit balans en de energieverandering zal dit versterken en meer zichtbaar maken.

Het zijn "slechts" oude angsten die zichtbaar worden
Wat je nu ziet gebeuren is dat oude angsten van millennia die in ons genetisch materiaal en cel geheugen zijn opgeslagen losgetrild worden. Niet door iemand specifiek, in dit geval door het Corona-virus dat wereldwijd voor verwarring zorgt. Ieder land, mensen rijk of arm, niemand uitgezonderd wordt door de paniek erom heen geraakt.
Er zijn voor mij geen daders en geen slachtoffers. Het is een zeldzame kosmische gebeurtenis. Een bijzondere samenloop van energie.

 

We zijn allen “Onderweg naar Meesterschap”, een weg die nergens op lijkt. Wat kunnen wij zelf er aan doen?
Meesterschap is de baas zijn over je gedachten, emoties en gevoelens. Dat is vaak een levenslange weg.
Zolang we nog oordelen en veroordelen, onze grootste vijanden nog niet kunnen vergeven, hebben we zelf nog wat te doen en zijn we nog steeds onderweg naar Meesterschap.
Als je steeds meer in balans komt, meer Meester bent over je gevoelens, emoties en gedachten, je hoofd en hart coherent zijn, je regelmatig mediteert en je beperkende overtuigingen en attituden overwint, zul je de waarheid verder doorgronden en het inzicht vergroten wie je bent en wat je doel is.

Passage uit de channeling van 19 april vanuit de Witte Broederschap. (Gechanneld door Antoinette Dettingmeijer)
Er zijn enkelen die diep waarnemen vanuit hogere niveaus, diep vanuit zichzelf naar alle hogere zelven. Dit is een mogelijkheid voor de mens, er zijn mensen die dit daadwerkelijk vanuit verbinding doen. Toch er schuilt er een groot gevaar dat bij velen gebeurt, ze slaan een aantal belangrijke aspecten over waardoor er geen brede fundering is, geen diepe bodem is en als het ware hiaten in de kennis ontstaan. Omdat iets weten of iets leven twee verschillende dingen zijn.Jullie grootste uitdaging op dit moment als mensheid is om de liefde te voelen voor al dat is. 
En daarmee bedoelen we letterlijk Al DAT IS, het goede, het mooie, het blije, het vrolijke, het verdrietige, het boze, het donker, het kwade, het angstige. Liefde voelen voor AL DAT IS en nu in deze cruciale fase het Licht hoog te houden. 


Wat kun je zelf doen?
 

 • Kijk bijvoorbeeld helemaal niet naar negatieve berichtgeving, het wakkert je angst aan. Alles dat je aandacht geeft dat groeit. Geef je aandacht aan negativiteit, dan voedt je die. Geef je aandacht aan liefde, dan groeit die.
 • Naar binnen keren, de stilte opzoeken, mediteren.
 • Niet oordelen, maar liefde sturen en vergeven onder het mom van; ze weten niet wat ze doen
 • Geef je aandacht aan positiviteit dan wordt je krachtiger. Kijk bijvoorbeeld eens naar de boodschappen van:
  o Joe Dispenza op Youtube
  o Charles Eisenstein
 • Let op je voeding; dierlijke producten en geraffineerd voedsel en suikers verlagen je energie en immuun systeem en dus wordt je kwetsbaarder.

Wil je een goed beeld krijgen van de invloed van voeding op je totale gezondheid, kijk dan eens op Netflix naar:

 • o Forks over Knives
 • o The game changers