henk-janssen

Onlangs heb ik (Henk Janssen) Peter Saarloos van uitgeverij van spirituele boeken Hajefa en tevens astroloog gevraagd of hij kort en kernachtig iets op papier kan zetten over de invloed van de planeten op het leven hier op aarde. De invloed van de volle maan kennen veel mensen wel. De rest van de hemellichamen en planeten is voor ons westerlingen de ver van mijn bed show.

2020 een stap op weg naar het Watermantijdperk

Astrologen (maar ook oude culturen als bijv. de Maya’s) zeggen al jaren dat we in 2020 nog een crisis krijgen op basis van de planeetstanden dit jaar. 

Hoe dit echter vorm zou krijgen en uit zou werken is echter veel lastiger aan te geven! Je kunt als astroloog soms niet bedenken hoe de planeetstanden op aarde in de materie vorm kunnen krijgen. 

Op 12 januari 2020 stonden Saturnus en Pluto samen in het teken Steenbok. 

Sinds Pluto in 2008 de Steenbok in is gegaan zijn er diverse crisissen geweest. Verder komt de planeet Jupiter dit jaar ook bij Saturnus en Pluto te staan en uiteindelijk eindigt dit op 21 december met de samenstand van Jupiter en Saturnus op 0 graden Waterman.

Er zijn dus diverse astrologische cycli die in deze tijd tot een einde komen en aan een nieuwe cyclus beginnen en volgens mij zijn dit de stappen op weg naar het Watermantijdperk: het tijdperk van broederschap, individualiteit, vrijheid, maar ook gemeenschapszin en sociale contacten.

Wellicht dat we uiteindelijk ook uitkomen dat we allemaal wereldburgers zijn, maar dat zal nog wel enige tijd duren? 

Eerst was er het Vissentijdperk

Een astrologisch tijdperk duurt iets meer dan 2000 jaar en de afgelopen 2000 jaar leefden we in het Vissentijdperk, wat geassocieerd wordt met onder andere het christendom, opoffering, overgave en de kwaliteiten van het tegenover Vissen liggende teken Maagd: dienstbaarheid, kuisheid, reinheid en hard werken. 

We gaan nu het Watermantijdperk in

Nu gaan we dus naar het Watermantijdperk en dan zien we ook de kwaliteiten van het tegenoverliggende teken Leeuw tevoorschijn komen en dat zijn: je hart volgen, zelfexpressie en uniciteit en in combinatie met Waterman krijg je dus je eigen uniciteit die een bijdrage levert aan het grote geheel of de gemeenschap. Dus bij jezelf blijven en leven vanuit je hart en daarmee draag je bij aan het grote geheel.

De huidige samenstand van Saturnus en Pluto werpt ons terug op onze eigen verantwoordelijkheid en innerlijke autoriteit (Steenbok) en transformeert (Pluto) maatschappelijke structuren en patronen (Steenbok).

Bij deze samenstand van januari stond ook Ceres, een dwergplaneet, die in de Griekse mythologie Demeter is. Demeter is Moeder Aarde en Moeder Aarde geeft nu een correctie en de wereld zal na deze crisis niet meer hetzelfde zijn! 

Dit jaar komt ook de planeet Jupiter een aantal keren samen met Pluto, deze samenstand was er trouwens ook in 1918! De samenstand van deze drie planeten confronteert ons ook met de eindigheid van het aardse bestaan en vraagt van ons om onze eigen sterfelijkheid te onderzoeken en te accepteren.

Daarmee het leven te accepteren en voluit (als schepper) te leven. Uiteindelijk is liefde het enige waar het over gaat en dat overblijft.

De samenstand van Jupiter en Saturnus op 21 december 2020 op 0 graden Waterman is ook een interessante: 
deze samenstanden komen om de 20 jaar voor en vinden ongeveer 200 jaar plaats in de tekens van hetzelfde element. 
De afgelopen 200 jaar vond deze samenstand plaats in de aardetekens en vanaf 2020 zal de samenstand van deze twee planeten plaats vinden in de luchttekens en nu dus te beginnen met het teken Waterman

Dat symboliseert dat we afgelopen 200 jaar de uitwerking hebben gezien op het element aarde, dus materie en geld. 

De komende 200 jaar zal het dus uitwerken in het element lucht en dat symboliseert verbinding, focus op sociale contacten, communities en de gemeenschap, maar lucht is natuurlijk ook internet en letterlijk de Cloud!

Uranus loopt sinds vorig jaar door het teken Stier en doet dit voor ongeveer zeven jaar. Stier gaat over onder andere geld, het bankensysteem, natuur, landbouw en duurzaamheid. Uranus staat voor nieuwe technologie, maar ook voor vernieuwing en zelfs revolutie. 

Samen met de huidige standen van Saturnus en Pluto door de Steenbok en daarna beide planeten door Waterman, zal er de komende zes/zeven jaar een grote verandering (Uranus) plaatsvinden in het geld- en banksysteem, maar ook hoe we met de natuur en landbouw om zullen gaan. Er zullen meer nieuwe technieken in komen, zoals cryptocurrency’s in het geldsysteem en meer duurzaamheid ten aanzien van de landbouw.

Voor mijn gevoel is het Watermantijdperk in de jaren zestig van de vorige eeuw begonnen met de samenstand van Pluto en Uranus.

 Nu Pluto sinds 2008 door Steenbok heenloopt worden bestaande maatschappelijke structuren getransformeerd en dat is het proces dat nodig is als opstap naar het Watermantijdperk.

Nu gaat Saturnus de Waterman in en loopt daar nog ongeveer 3 jaar doorheen, als Saturnus Waterman uitgaat komt Pluto in de Waterman tot 2043. 

Durf je innerlijke liefde van je hart (Waterman te verbinden met je innerlijke intuïtie en wijsheid (Waterman) en durf je eigen uniciteit (Leeuw) te leven en daarmee dienstbaar te zijn aan het grote geheel (Waterman).

Gemaakt door: Peter Saarloos 
www.ishtar.nl en www.hajefa.nl

Op verzoek van: Henk Janssen

www.henk-janssen.nl