henk-janssen

Spiritueel ontwaken met 5G.

Dit schrijven is voornamelijk gebaseerd en geïnspireerd op het Duitstalige boek Christina deel 3 “bewustzijn schept vrede” ISBN 978-3-905831-67-2. Soms heb ik geinterpreteerd en een kleine aanvulling gedaan.
De Nederlandstalige versie zal waarschijnlijk begin mei 2020 uitkomen (ISBN 978 94 6015 187 3)

De problematiek rondom 5G netwerken
De komst van 5G netwerken biedt meer nadelen dan voordelen.

Het eerste probleem is dat 5G niet alleen voor ons fysieke systeem - ons lichaam -  in niet geringe mate schadelijk is. Het is ook voor onze fijnstoffelijke energielichamen die voor onze spirituele ontwikkeling van belang zijn. Deze worden geblokkeerd en beschadigd.

Dit is zelfs waarschijnlijk de reden waarom men überhaupt besloten heeft om 5G wereldwijd in te voeren; om de spirituele ontwikkeling van de mensen af te zwakken.

Op dit moment ervaren we een grote golf van spirituele ontwikkeling die overal op aarde plaatsvindt. Er zijn echter mensen die niet blij zijn met het spiritueel ontwaken en dat mensen vanuit het hart gaan leven en dan bijvoorbeeld niet meer bereid zijn om voor de machthebbers de oorlog in trekken.

Het is dus logisch dat zij proberen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Het probleem is dat de frequenties van het 5G netwerk onze energielichamen blokkeren en daarmee ook onze spirituele ontwikkeling. Door de invloed van deze frequenties kunnen mensen zich minder goed met het Licht verbinden wat weer tot gevolg heeft dat de spirituele ontwikkeling stagneert of zelfs helemaal verdwijnt.

 

Het tweede probleem is dat het 5G kan worden gebruikt om mensen, maar ook dieren te manipuleren. Dit kan zowel op het niveau van ons denken en onze emoties, maar ook op het niveau van ons handelen en de lichaamsfuncties.

Met behulp van deze frequenties kunnen ze gedachten en emoties implanteren die niet van hen zijn. Zodoende kan men ook hun gedrag dusdanig beïnvloeden dat ze datgene doen wat de machthebbers en diegene die aan de touwtjes trekken willen.

Op de derde plaats hebben de frequenties ook schadelijke uitwerking op ons fysieke lichaam. Het kan zorgen voor hoofdpijn, slaapproblemen, duizeligheid maar ook voor psychische aandoeningen.

Het is al langer bekend dat de frequenties van magnetron de werking van de cellen in ons lichaam beïnvloeden, bij 5G wordt dit nog eens versterkt.

Niet alleen de mensen worden bedreigd, ook de dieren en de planten. Als voorbeeld valt de 5G straling het immuunsysteem van bomen aan.

5G hoeft er helemaal niet te komen, er zijn voldoende alternatieven. Deze alternatieven maken mogelijk wat door 5G beloofd wordt, echter zonder onherstelbare schade aan de biologische systemen te veroorzaken.

Het wezenlijke verschil is dat de alternatieven veel gunstiger zijn en de industrie geen megawinsten kan maken.

Op de vierde plaats zijn de 5G masten ook prima in staat om mensen nog intensiever in de gaten te houden. Vandaag de dag leven we al in een wereld vol met bewakingscamera’s met gezichtsherkenning op bijna elke hoek van de straat. Een wereld waarin ook telefoongesprekken worden opgenomen en vastgelegd. Door 5G-technologie kan dit systeem van totale controle nog verder uitgebouwd worden.

In de officiële berichten over 5G die voor de bevolking bestemd zijn worden over het algemeen uitsluitend de positieven effecten benadrukt, over de negatieve aspecten wordt nauwelijks iets gezegd.

Wij kunnen slechts zinvolle beslissingen nemen als we voldoende geïnformeerd zijn. Er wordt publiekelijk niet niets gezegd over dat we door 5G gemanipuleerd kunnen worden en dat de frequenties onze spirituele ontwikkeling in de weg staat.
Het lijkt zo logisch dat men de bevolking om toestemming dient te vragen en of ze überhaupt ermee instemmen om zich door deze frequenties zoals een magnetronoven te laten grillen.

Bescherming voor de 5G straling

Stel dat we de invoering van 5G niet kunnen verhinderen, is het dan mogelijk dat we ons individueel voor de invloed van de straling kunnen beschermen?Dat kan het beste als we onze eigen frequenties verhogen.
We hebben allemaal een individuele standaard frequentie, dat wil zeggen een basisfrequentie die er is als we neutraal zijn, als we zowel niet echt verdrietig en ook niet heel erg blij zijn. Onze standaard frequentie is die frequentie die we van nature hebben als we ’s morgens opstaan. 

Als onze alledaagse frequentie boven een bepaald niveau komt dan hebben we minder last van de 5G straling of we hebben er zelfs helemaal geen last meer van.
Van belang daarbij is dat we zowel de frequentie van ons bewustzijn verhogen en tegelijkertijd de frequentie van ons lichaam verhogen. Het is noodzakelijk dat er geen disharmonie tussen deze twee systemen bestaat.
Zodra het ons lukt om de frequentie van zowel ons bewustzijn als ons lichaam op een bepaald verhoogd niveau te brengen dan is de 5G-straling voor ons dus niet meer schadelijk.

Ken je het gevoel dat als je in de kern van je hart zit en dan met een dikke glimlach zit? Dat is een toestand waarbij je zonder uiterlijke omstandigheden op wolken zweeft en je gelukkig voelt. Normaal gesproken veroorzaken uiterlijke omstandigheden dat er emoties opgeroepen worden. Als we echter in de kern van ons hart zitten dan is er geen situatie van buitenaf nodig om ons op wolken te laten zweven. 

Als we deze hogere frequenties hebben dan hebben we automatisch zoiets als een lichtcirkel of een bol van licht om ons heen. In deze bewustzijnstoestand bewegen wij ons eenvoudig en als vanzelf uit het 5G netwerk.
Het probleem is echter dat zodra je je weer met aardse dingen bezig houdt je je systeem weer in een lagere trilling moet brengen. Want in een situatie van op wolken zweven is men niet in staat om in de fysieke wereld te reageren en te werken.
Dat betekent dat we ons weliswaar tegen de 5G straling kunnen beschermen als we in de kern van ons hart zitten en ons bewustzijn verhogen, maar zodra we in ons dagelijks leven iets willen bewerken wordt het gecompliceerd.

Gelukkig kunnen we echter oefenen, we kunnen oefenen dat we ook dan in de hogere bewustzijnsfrequentie blijven. Het is eigenlijk hetzelfde als met leren lopen, fietsen of zwemmen. In het begin werkt het helemaal niet, dan maakt men vorderingen en als je het geleerd hebt dan werkt het automatisch. Daarvoor hebben we een zekere mate van doorzettingsvermogen en tijd nodig. 

Dat het oefening, doorzettingsvermogen en bewustzijn vraagt, heeft te maken met het feit dat we:

  • op de eerste plaats ervaringen en indrukken uit dit leven met ons meedragen, 
  • op de tweede plaats ervaringen en indrukken uit vorige levens,
  • en op de derde plaats ook nog van onze voorouders talrijke verouderde programma’s en gewoontes met ons meesjouwen.

Deze nu verouderde programma’s waren destijds helemaal prima. Anders hadden wij of onze voorouders ze helemaal niet ontwikkeld. Echter veel van deze programma’s zijn niet meer actueel en wij hebben vandaag de dag deze programma’s en patronen niet meer nodig. Integendeel, ze belemmeren en verhinderen ons zelfs om een hoger bewustzijn te ontwikkelen. 
Dat is de reden waarom we deze programma’s en patronen langzamerhand dienen op te ruimen.

Geweldloze weerstand en het innemen van heldere standpunten.

Als je iets tegenkomt waar je het niet mee eens bent, dan is het zaak om dat duidelijk te maken, echter zonder geweld te gebruiken. We kunnen wel door petities en andere democratische middelen onze mening verkondigen. Of dit echt iets oplost is nog maar de vraag, zeker als de politiek een gesloten front vormt,
Maar zelfs voor het geval het politiek niets oplost heeft het op fijnstoffelijk niveau wel degelijk een uitwerking (de kracht van gedachten). Als we op fijnstoffelijke niveau duidelijk hebben gemaakt dat we iets niet willen heeft dat energetische een volstrekt andere uitwerking dan dat we zeggen: ach jammer, we kunnen er toch niets tegen doen. Pech gehad.

Dat is de reden waarom het belangrijk is je menig tot uitdrukking te brengen. Alleen al door het feit dat er op fijnstoffelijk niveau stelling ingenomen wordt verandert er iets. Dit los van het feit of er op het fysieke, direct waarneembare niveau wel of niet iets gebeurd. Als we stelling nemen en helder tot uitdrukking brengt wat we wel of niet willen, helpt dit ook onze beschermengel beter zijn taak te kunnen laten vervullen.

De mensheid is bezig te ontwaken.

Het is van belang dat we de mogelijkheid om onze frequentie te veranderen benutten, dat wij als mensheid onze frequentie en daarmee tegelijkertijd de uitwerking op de wereld kunnen veranderen. 
Als we nieuwe frequenties waaraan we nog niet gewend zijn willen uitzenden dat vergt dat logischerwijze enige tijd en inspanning voordat we ze geïntegreerd hebben in ons dagelijks leven. Dat komt door de oude programma’s en patronen uit vroegere tijden die het integreren van nieuwe hogere frequenties en het erkennen van onze ware essentie blokkeren.

Het goede nieuws is dat we wereldwijd aan het wakker worden zijn, dat we stap voor stap weer aandacht hebben voor wat en wie we daadwerkelijk zijn. In dit stapsgewijze proces van ontwaken worden automatisch die zaken opgelost die we niet meer nodig hebben. Op deze wijze kunnen we nu de uitdaging van het 5G als oefenmateriaal gebruiken. Los van het feit wat het resultaat is. Wij kunnen het nu gebruiken om onze frequentie te verhogen.

Als er in een land veel mensen zijn die hun standaard frequentie verhogen, dan komt deze informatie in het daar aanwezige collectieve bewustzijn en dat maakt het weer voor andere mensen, die nog niet bewust hiermee bezig zijn, gemakkelijker om mee te gaan doen.
Als we dus iets voor onze eigen ontwikkeling doen, dan helpen we altijd ook anderen daarmee.

We hoeven niet per definitie tegen techniek te zijn, het is bijvoorbeeld geweldig dat we internet hebben. Het probleem ontstaat pas als technologie misbruikt wordt. Je hoeft het maar over terrorisme te hebben of regeringen denken zich daardoor alles te kunnen permitteren. Dat is slechts een excuus, eigenlijk gaat het erom over om van zoveel mogelijk mensen data te verzamelen en controle uit te oefen. 


Het probleem is niet de techniek, het probleem zijn de mensen, die de technologie gebruiken, hun netwerk bouwen en aan de touwtjes trekken.

In feite is alles wat er nu op aarde gebeurt onderdeel van een grote strijd tussen licht en donker waarbij het uiteindelijk om trillingsfrequenties gaat. Wat er ook gebeurt, waar de massamedia ook over berichten, voor de donkere machten gaat het uiteindelijk erom om mensen bang te maken.
Want angst heeft een zeer lage frequentie en door deze lage angst-frequentie kan de frequentie van de totale mensheid laag gehouden worden. 

De allesbeslissende vraag is dus; waardoor verhoogt de frequentie van de mensheid en waardoor gaat ze omlaag?

Bij het verhogen van de frequentie van het lichaam gaat het om voeding. Steeds de vraag stellen welke voeding nemen we tot ons en welke frequentie heeft die voeding? De documentaire “the Game Changers” op Netflix is hierbij heel verhelderend. In grote lijnen gaat het daarin over de overstap van dierlijke voedingsmiddelen naar een volledige plantaardige voedingsstijl. De resultaten die dit voor het menselijk lichaam heeft zijn zeer indrukwekkend.

Maar ook de beslissing welke frequenties we in ons lichaam willen behouden en welke niet meer. Dat betekent dat we oude patronen die in ons cel-geheugen zijn opgeslagen en ons blokkeren dienen op te ruimen. Een en ander betekent ook het uitzuiveren van die zaken die we sinds vele generaties in onze cellen met ons meedragen. Het kan goed zijn dat we in dit leven bepaalde informatie en patronen met ons meesjouwen die helemaal niet bij onze ziel passen.

(Toevoeging van Henk: ook in onze woning dienen we oude frequenties op te ruimen. Daarin is alles opgeslagen van vorige bewoners en gebeurtenissen. Zelfs al van voor de tijd dat deze woning daar gebouwd is. Een huisreiniging is het opschonen van het cel-geheugen van je woning.)

Ook globale thema’s worden dan belangrijk zoals bijvoorbeeld het industrieel slachten van miljoenen dieren. Het omhakken van regenwoud, het vervuilen van zeeën en dergelijke. Want dit alles zorgt voor een lage frequentie en deze frequentie doordringt dan de hele omgeving en beïnvloedt zowel de mensen als moeder aarde.

Voor een dergelijke verandering van ons bewustzijn en ons handelen is het nooit te laat. Als je dus denkt dat je te oud bent of wat dan ook, dan is dat gewoon een smoesje.

De reden voor het individueel verhogen van onze frequentie zou dus niet moeten zijn om ons te beschermen tegen het 5G netwerk, maar veel meer omdat we ons zelf spiritueel willen ontwikkelen en uit ons “grote vergeten” willen ontwaken.

Kort samengevat:

  • Werk aan je spirituele ontwikkeling en verhoog de frequenties door enerzijds je bewust af te stemmen op je hart tegelijkertijd het opruimen van de emotionele blokkades die er nog zitten. Heb je vragen hierover neem dan contact met ons op. 
  • Bekijk je voeding; 
  • Vraag een (gratis analyse) aan van de energie van je woning om te checken hoe het met de frequenties op de plek is waar je heel veel verblijft. Overweeg een huisreiniging