henk-janssen

Ooit gehoord over een duurzaam passief inkomen?

De mensheid begint te zien dat dat waarop ze zo vertrouwden, onder andere de banken, in volledigheid lijken in te storten, de economie wankelt. 

De mensheid is bang, de mensheid is bang dat alles wat ze hadden weg zal vallen. Juist diegene die al die jaren zo hard hebben gespaard, die dachten dat ze het goed voor elkaar hadden kunnen momenten gaan tegenkomen waarin alles anders wordt. 

Read more ...

Spiritueel ontwaken met 5G.

Dit schrijven is voornamelijk gebaseerd en geïnspireerd op het Duitstalige boek Christina deel 3 “bewustzijn schept vrede” ISBN 978-3-905831-67-2. Soms heb ik geinterpreteerd en een kleine aanvulling gedaan.
De Nederlandstalige versie zal waarschijnlijk begin mei 2020 uitkomen (ISBN 978 94 6015 187 3)

De problematiek rondom 5G netwerken
De komst van 5G netwerken biedt meer nadelen dan voordelen.

Het eerste probleem is dat 5G niet alleen voor ons fysieke systeem - ons lichaam -  in niet geringe mate schadelijk is. Het is ook voor onze fijnstoffelijke energielichamen die voor onze spirituele ontwikkeling van belang zijn. Deze worden geblokkeerd en beschadigd.

Dit is zelfs waarschijnlijk de reden waarom men überhaupt besloten heeft om 5G wereldwijd in te voeren; om de spirituele ontwikkeling van de mensen af te zwakken.

Op dit moment ervaren we een grote golf van spirituele ontwikkeling die overal op aarde plaatsvindt. Er zijn echter mensen die niet blij zijn met het spiritueel ontwaken en dat mensen vanuit het hart gaan leven en dan bijvoorbeeld niet meer bereid zijn om voor de machthebbers de oorlog in trekken.

Het is dus logisch dat zij proberen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Het probleem is dat de frequenties van het 5G netwerk onze energielichamen blokkeren en daarmee ook onze spirituele ontwikkeling. Door de invloed van deze frequenties kunnen mensen zich minder goed met het Licht verbinden wat weer tot gevolg heeft dat de spirituele ontwikkeling stagneert of zelfs helemaal verdwijnt.

Read more ...

Mijn kijk op orgaandonatie. *

Er wordt heel wat gediscussieerd over orgaandonatie en orgaantransplantatie. Om voor mezelf mijn waarheid helder te krijgen heb ik heel wat afgelezen. Zo was er het boek van Pim van Lommel met zijn BDE (bijna dood ervaringen)
De informatie komt uit het 2e boek van Bernadette von Dreien over haar dochter Christina "het visioen van het goede"

Graag wil ik dit met jullie delen om je eigen beeld te verruimen.

Volgens dat artikel zijn er 4 aspecten die te onderscheiden zijn: 

Cel-geheugen: 
Dit is het eerste belangrijke aspect om over na te denken in geval van orgaantransplantatie.

Alles wat in onze ziel is opgeslagen – en nog veel meer – is ook in iedere cel van ons lichaam opgeslagen. Ons karakter, onze manier van gedragen die we door ervaringen van onze vroege levens en in de loop van ons huidige leven opgebouwd hebben. Onze voorkeuren en waar we een afkeer van hebben. Al deze informatie is energetisch opgeslagen in onze lichaamscellen. Dit noemen we het cel-geheugen waarin het volledige verzamelde karma van een mens is opgeslagen. 

Read more ...

Hooggevoeligheid
Bij mijn werkzaamheden, die voor een belangrijk deel bestaan uit het energetisch reinigen van woningen en bedrijven, kom ik veel hooggevoelige mensen tegen. Ik begin me zelfs af te vragen of er nog wel mensen zijn die niet hooggevoelig zijn? Misschien zijn er alleen nog maar hooggevoeligen en super-hooggegevoeligen?
Op basis van al deze ervaringen wil ik je graag wat extra informatie aanbieden. Informatie die je kan helpen beter te begrijpen waarom je bepaalde ervaringen hebt en hoe je ermee kunt om gaan.
Als er in deze tekst het woord “hsp’er” gebruikt wordt, dan staat dat voor High Sensitive People (hooggevoelige mensen).

Ben je ook een HSP'er?
Beantwoord iedere vraag al naargelang je gevoel je ingeeft. Antwoord met ‘ja’ als het in ieder geval enigszins voor jou opgaat. Antwoord met ‘neen’ als het niet speciaal of helemaal niet voor jou geldt.

Read more ...

Mensen komen in je leven om een bepaalde reden,
Een seizoen of een heel leven.
Als je weet om welke reden het is, weet je wat je voor persoon kunt doen.
Als iemand in je leven is om een reden, is het gewoonlijk omdat je een behoefte hebt
geuit.
Ze zijn gekomen om je te helpen door een moeilijkheid heen, je te begeleiden met
ondersteuning en je fysiek, emotioneel of spiritueel te helpen.
Ze lijken door God gestuurd en dat zijn ze ook.
Ze zijn er om een reden waarvan het nodig vind dat ze er zijn.
Dan, zonder dat jij iets verkeerd doet, of op zomaar een moment, zegt of doet deze
persoon iets om de relatie te beëindigen.
Soms gaan ze dood, soms lopen ze weg.
Soms keren ze zich tegen jou en dwingen je tot een standpunt.
Wat we ons dan moeten realiseren, is dat aan onze behoefte is voldaan, onze wens is
vervuld, hun werk is gedaan. Het gebed dat je opzond is beantwoord en nu is het tijd om
verder te gaan.

Read more ...

Een goede gronding houd je in het hier en nu en maakt dat je je steviger in je schoenen voelt staan. Probeer de volgende oefening maar eens uit. Op een speelse manier....:)
Ga stevig op een stoel zitten; billen goed op de zitting, rug tegen de leuning en de voeten op de grond. (Benen niet over elkaar slaan of kruisen) Adem rustig in en uit en ga dan met je aandacht naar jouw linkerbeen en voet. Stel je voor of visualiseer dat er vanuit jouw voetzool een wortel groeit, diep diep de aarde in. Maak daar zijscheuten aan en laat de wortel zo diep mogelijk de grond in gaan. Tot het “midden van de aarde”. Daar aangekomen slingert jouw wortel zich om een groot rotsblok en ligt zo als een anker in moeder aarde. Nu ga je met jouw aandacht
naar jouw rechtervoet en laat je op dezelfde wijze de wortel groeien en verankeren.
Tenslotte laat je vanuit jouw stuit een wortel groeien, of, als je dat moeilijk vind, laat je een lift de grond in zakken. Ook weer diep de aarde in. Laat alles dat je niet meer nodig hebt door de wortels de grond in vloeien.

Adem nogmaals uit en voel eens hoeveel steviger je staat dan voor deze oefening.

Ons uitgangspunt is dat energie (dus informatie) nooit verloren gaat! Een huis en/of werkomgeving, zelfs een stad of land is een min of meer gesloten informatiesysteem waarin alles wat er ooit gezegd en gedaan is,  in frequenties opgeslagen blijft.
 Deze opgeslagen energie is zowel van alle vorige bewoners/gebruikers, maar ook van de huidige bewoners/gebruikers. Dit noemen we de “menselijke en/of emotionele belasting” in het geheugen van een ruimte.

Read more ...