henk-janssen

Huissen, april 2020

De huidige crisis verklaard in Jip en Janneke taal. 
Dit document heeft geen wetenschappelijke basis, geloof niets, het zijn mijn eigen inzichten die ik wil delen.

Deze crisis gaat helemaal niet over de Corona-crisis, het gaat over héél véél meer!

Wat ons als mensheid nu treft is volgens mij een Kosmisch energetische schokgolf, een Shock Wave. Het komt als het ware letterlijk uit de lucht vallen. Ze zeggen wel eens dat alles in de sterren staat. Dit was dus te voorzien en zat eraan te komen, echter niet precies het hoe wat en wanneer. 

alles is energie klein

Mijn stelling is dat toeval niet bestaat, ik geloof meer in hoe ze het in België verwoorden: “het valt je toe”.  

Alles heeft een betekenis, maar kom daar maar eens achter. Ik zeg wel eens dat het leven net als een Escaperoom is, je begint aan een enorme zoektocht met steeds weer een stukje van de oplossing.

Geen enkele ziel is toevallig hier op aarde, alle zielen hebben er voor gekozen om in, welke rol dan ook, in deze bijzondere tijd hun bijdrage te leveren.

Het Vissentijdperk

We hebben gedurende duizenden jaren als zielen de aarde bewoond vanuit de energie van het Vissentijdperk, wij zijn daar als het ware door gevormd. Het is de energie waarbij vooral het derde chakra geactiveerd is. Het derde chakra gaat o.a. over het mannelijke masculiene aspect: individualiteit, ego, afgescheidenheid, ratio, hoofd, wetenschap, macht, etc. en is daarbij leidend, het meest bepalend en belangrijkste.

De mannelijke (masculiene) eigenschappen:

  • Competitie
  • Het materiele aspect, spullen verzamelen
  • Expansie
  • Eigenbelang staat voorop
  • Gericht op de buitenwereld

Ooit was het anders. Zo was bijvoorbeeld de Olympische gedachte van de Grieken dat meedoen belangrijker is dan winnen. Waar staan we nu?

De Romeinen hebben de Grieken letterlijk verslagen en sindsdien hadden de keizers hadden als motto: geef ze brood en spelen, dan blijft het volk rustig.

 In het Vissentijdperk zijn die waardes van de Romeinen en het vissentijdperk verworden tot extremen.

Niet meedoen, maar winnen van de ander heeft extreme proporties aangenomen in alle delen van de maatschappij en dus ook goed zichtbaar bij vrijwel iedere vorm van topsport. 

  • Voetbal met zijn extreme uitwassen in zowel verdiensten als sportiviteit. Er zijn trainers die uitriepen dat voetbal oorlog is. En dat was het ook.
  • Auto en motorsport zoals Formule 1 en Le Mans met geweldige budgetten en dito verdiensten en vooral onderlinge competitie. Wij zijn beter! 
  • Tennis, Darten,…
  • Olympische spelen waar de competitie ook sterk aanwezig is
  • Wielrennen en noem maar op, vul maar in. De lijst is eindeloos aan te vullen als je erover nadenkt.

Ieder dierenriemteken duurt ca. 2400 jaar, alle tekens samen ongeveer 26.000 jaar en volgens mij zitten we nu zelfs aan het einde van deze grote cyclus. Deze overgangen zijn een kosmisch en universeel krachtenspel waarvan wij uit onze moderne geschiedenis en uitsluitend gericht op materie, geen beeld en geen ervaring hebben. 

We weten vaag iets van de hoogtijdagen van Atlantis, Egypte, de Maya’s en ook vaag van nog andere oude culturen die in zeker opzicht verder waren dan wij nu. Zij waren vooral ook verbonden met de spirituele wereld. 

Wij zijn arrogant en denken dat we aan de top van de ontwikkeling / evolutie staan. Wij dachten boven op de apenrots te zitten, Heer en Meester over alles. 

En ja, je kunt er ook vanaf vallen blijkt nu.

Wij zijn “los van God”, los van de natuur, zien ons zelf als dé Scheppers. Geen idee hebbend van onze aardse nietigheid. En tegelijkertijd heeft niemand schuld.

Deze energie van het Vissentijdperk hebben we gedurende al die duizenden jaren dus ten volle uitgeleefd en iedereen heeft op zijn manier meegedaan. Het is ook de tijd waarin de kerk gecreëerd is als een keizerlijk Romeins machtssysteem en - met de kennis van nu - ook onderdrukkend was. Het instituut kerk was zogenaamd spiritueel, maar wel volgens hun eigen gecreëerde visie. En eigenlijk zijn zij geen uitzondering, ieder systeem, dat zegt dat zij de waarheid zijn en vertegenwoordigen, zijn onderdrukkend aan het individu. 


De vrouwen en het vrouwelijke aspect (ook in de man) werd niet geaccepteerd en gewaardeerd.
Vooral het vrouwelijke aspect, de vrouwen met hun over het algemeen meer intuïtieve kwaliteiten en anders denkenden werden niet getolereerd en op zijn zachts gezegd uitgerangeerd als bedreigend voor het masculiene, de zittende macht.

Er zijn of in naam van de kerk of in opdracht van andere gezagsdragers continenten leeggeroofd, volkeren uitgemoord en gedecimeerd. 

Ook de financiële, politieke en andere machtssystemen die daar uit ontstaan zijn, inclusief de koloniale geschiedenis met onze VOC en slavenhandel was uit dit vissentijdperk afkomstig. Het ging om uitbuiting en uitbreiding van macht.

Ook andere oude culturen zoals in Zuid en Noord Amerika, Australië en vul maar in hebben we ook “bekeerd” tot ons “geloof”.

Vooral in de westelijke wereld hebben we in het vissentijdperk steeds meer afstand genomen van de spirituele wereld die we ingeruild hebben voor onze rationele en materiële wereld. 

Read more ...

Onlangs heb ik (Henk Janssen) Peter Saarloos van uitgeverij van spirituele boeken Hajefa en tevens astroloog gevraagd of hij kort en kernachtig iets op papier kan zetten over de invloed van de planeten op het leven hier op aarde. De invloed van de volle maan kennen veel mensen wel. De rest van de hemellichamen en planeten is voor ons westerlingen de ver van mijn bed show.

2020 een stap op weg naar het Watermantijdperk

Astrologen (maar ook oude culturen als bijv. de Maya’s) zeggen al jaren dat we in 2020 nog een crisis krijgen op basis van de planeetstanden dit jaar. 

Hoe dit echter vorm zou krijgen en uit zou werken is echter veel lastiger aan te geven! Je kunt als astroloog soms niet bedenken hoe de planeetstanden op aarde in de materie vorm kunnen krijgen. 

Op 12 januari 2020 stonden Saturnus en Pluto samen in het teken Steenbok. 

Sinds Pluto in 2008 de Steenbok in is gegaan zijn er diverse crisissen geweest. Verder komt de planeet Jupiter dit jaar ook bij Saturnus en Pluto te staan en uiteindelijk eindigt dit op 21 december met de samenstand van Jupiter en Saturnus op 0 graden Waterman.

Er zijn dus diverse astrologische cycli die in deze tijd tot een einde komen en aan een nieuwe cyclus beginnen en volgens mij zijn dit de stappen op weg naar het Watermantijdperk: het tijdperk van broederschap, individualiteit, vrijheid, maar ook gemeenschapszin en sociale contacten.

Wellicht dat we uiteindelijk ook uitkomen dat we allemaal wereldburgers zijn, maar dat zal nog wel enige tijd duren? 

Eerst was er het Vissentijdperk

Een astrologisch tijdperk duurt iets meer dan 2000 jaar en de afgelopen 2000 jaar leefden we in het Vissentijdperk, wat geassocieerd wordt met onder andere het christendom, opoffering, overgave en de kwaliteiten van het tegenover Vissen liggende teken Maagd: dienstbaarheid, kuisheid, reinheid en hard werken. 

We gaan nu het Watermantijdperk in

Nu gaan we dus naar het Watermantijdperk en dan zien we ook de kwaliteiten van het tegenoverliggende teken Leeuw tevoorschijn komen en dat zijn: je hart volgen, zelfexpressie en uniciteit en in combinatie met Waterman krijg je dus je eigen uniciteit die een bijdrage levert aan het grote geheel of de gemeenschap. Dus bij jezelf blijven en leven vanuit je hart en daarmee draag je bij aan het grote geheel.

De huidige samenstand van Saturnus en Pluto werpt ons terug op onze eigen verantwoordelijkheid en innerlijke autoriteit (Steenbok) en transformeert (Pluto) maatschappelijke structuren en patronen (Steenbok).

Read more ...

Ooit gehoord over een duurzaam passief inkomen?

De mensheid begint te zien dat dat waarop ze zo vertrouwden, onder andere de banken, in volledigheid lijken in te storten, de economie wankelt. 

De mensheid is bang, de mensheid is bang dat alles wat ze hadden weg zal vallen. Juist diegene die al die jaren zo hard hebben gespaard, die dachten dat ze het goed voor elkaar hadden kunnen momenten gaan tegenkomen waarin alles anders wordt. 

Read more ...

Spiritueel ontwaken met 5G.

Dit schrijven is voornamelijk gebaseerd en geïnspireerd op het Duitstalige boek Christina deel 3 “bewustzijn schept vrede” ISBN 978-3-905831-67-2. Soms heb ik geinterpreteerd en een kleine aanvulling gedaan.
De Nederlandstalige versie zal waarschijnlijk begin mei 2020 uitkomen (ISBN 978 94 6015 187 3)

De problematiek rondom 5G netwerken
De komst van 5G netwerken biedt meer nadelen dan voordelen.

Het eerste probleem is dat 5G niet alleen voor ons fysieke systeem - ons lichaam -  in niet geringe mate schadelijk is. Het is ook voor onze fijnstoffelijke energielichamen die voor onze spirituele ontwikkeling van belang zijn. Deze worden geblokkeerd en beschadigd.

Dit is zelfs waarschijnlijk de reden waarom men überhaupt besloten heeft om 5G wereldwijd in te voeren; om de spirituele ontwikkeling van de mensen af te zwakken.

Op dit moment ervaren we een grote golf van spirituele ontwikkeling die overal op aarde plaatsvindt. Er zijn echter mensen die niet blij zijn met het spiritueel ontwaken en dat mensen vanuit het hart gaan leven en dan bijvoorbeeld niet meer bereid zijn om voor de machthebbers de oorlog in trekken.

Het is dus logisch dat zij proberen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Het probleem is dat de frequenties van het 5G netwerk onze energielichamen blokkeren en daarmee ook onze spirituele ontwikkeling. Door de invloed van deze frequenties kunnen mensen zich minder goed met het Licht verbinden wat weer tot gevolg heeft dat de spirituele ontwikkeling stagneert of zelfs helemaal verdwijnt.

Read more ...

Mijn kijk op orgaandonatie. *

Er wordt heel wat gediscussieerd over orgaandonatie en orgaantransplantatie. Om voor mezelf mijn waarheid helder te krijgen heb ik heel wat afgelezen. Zo was er het boek van Pim van Lommel met zijn BDE (bijna dood ervaringen)
De informatie komt uit het 2e boek van Bernadette von Dreien over haar dochter Christina "het visioen van het goede"

Graag wil ik dit met jullie delen om je eigen beeld te verruimen.

Volgens dat artikel zijn er 4 aspecten die te onderscheiden zijn: 

Cel-geheugen: 
Dit is het eerste belangrijke aspect om over na te denken in geval van orgaantransplantatie.

Alles wat in onze ziel is opgeslagen – en nog veel meer – is ook in iedere cel van ons lichaam opgeslagen. Ons karakter, onze manier van gedragen die we door ervaringen van onze vroege levens en in de loop van ons huidige leven opgebouwd hebben. Onze voorkeuren en waar we een afkeer van hebben. Al deze informatie is energetisch opgeslagen in onze lichaamscellen. Dit noemen we het cel-geheugen waarin het volledige verzamelde karma van een mens is opgeslagen. 

Read more ...

Hooggevoeligheid
Bij mijn werkzaamheden, die voor een belangrijk deel bestaan uit het energetisch reinigen van woningen en bedrijven, kom ik veel hooggevoelige mensen tegen. Ik begin me zelfs af te vragen of er nog wel mensen zijn die niet hooggevoelig zijn? Misschien zijn er alleen nog maar hooggevoeligen en super-hooggegevoeligen?
Op basis van al deze ervaringen wil ik je graag wat extra informatie aanbieden. Informatie die je kan helpen beter te begrijpen waarom je bepaalde ervaringen hebt en hoe je ermee kunt om gaan.
Als er in deze tekst het woord “hsp’er” gebruikt wordt, dan staat dat voor High Sensitive People (hooggevoelige mensen).

Ben je ook een HSP'er?
Beantwoord iedere vraag al naargelang je gevoel je ingeeft. Antwoord met ‘ja’ als het in ieder geval enigszins voor jou opgaat. Antwoord met ‘neen’ als het niet speciaal of helemaal niet voor jou geldt.

Read more ...

Mensen komen in je leven om een bepaalde reden,
Een seizoen of een heel leven.
Als je weet om welke reden het is, weet je wat je voor persoon kunt doen.
Als iemand in je leven is om een reden, is het gewoonlijk omdat je een behoefte hebt
geuit.
Ze zijn gekomen om je te helpen door een moeilijkheid heen, je te begeleiden met
ondersteuning en je fysiek, emotioneel of spiritueel te helpen.
Ze lijken door God gestuurd en dat zijn ze ook.
Ze zijn er om een reden waarvan het nodig vind dat ze er zijn.
Dan, zonder dat jij iets verkeerd doet, of op zomaar een moment, zegt of doet deze
persoon iets om de relatie te beëindigen.
Soms gaan ze dood, soms lopen ze weg.
Soms keren ze zich tegen jou en dwingen je tot een standpunt.
Wat we ons dan moeten realiseren, is dat aan onze behoefte is voldaan, onze wens is
vervuld, hun werk is gedaan. Het gebed dat je opzond is beantwoord en nu is het tijd om
verder te gaan.

Read more ...

Een goede gronding houd je in het hier en nu en maakt dat je je steviger in je schoenen voelt staan. Probeer de volgende oefening maar eens uit. Op een speelse manier....:)
Ga stevig op een stoel zitten; billen goed op de zitting, rug tegen de leuning en de voeten op de grond. (Benen niet over elkaar slaan of kruisen) Adem rustig in en uit en ga dan met je aandacht naar jouw linkerbeen en voet. Stel je voor of visualiseer dat er vanuit jouw voetzool een wortel groeit, diep diep de aarde in. Maak daar zijscheuten aan en laat de wortel zo diep mogelijk de grond in gaan. Tot het “midden van de aarde”. Daar aangekomen slingert jouw wortel zich om een groot rotsblok en ligt zo als een anker in moeder aarde. Nu ga je met jouw aandacht
naar jouw rechtervoet en laat je op dezelfde wijze de wortel groeien en verankeren.
Tenslotte laat je vanuit jouw stuit een wortel groeien, of, als je dat moeilijk vind, laat je een lift de grond in zakken. Ook weer diep de aarde in. Laat alles dat je niet meer nodig hebt door de wortels de grond in vloeien.

Adem nogmaals uit en voel eens hoeveel steviger je staat dan voor deze oefening.

Ons uitgangspunt is dat energie (dus informatie) nooit verloren gaat! Een huis en/of werkomgeving, zelfs een stad of land is een min of meer gesloten informatiesysteem waarin alles wat er ooit gezegd en gedaan is,  in frequenties opgeslagen blijft.
 Deze opgeslagen energie is zowel van alle vorige bewoners/gebruikers, maar ook van de huidige bewoners/gebruikers. Dit noemen we de “menselijke en/of emotionele belasting” in het geheugen van een ruimte.

Read more ...