henk-janssen

De relatie tussen aardstralen en krachtplekken.
Wat we aardstralen noemen zijn in feite uitlaatkleppen van de aarde om eenvoudigweg balans te blijven behouden. Dat werkt hetzelfde als in ons mensen, het zijn energiestromen die net als elektriciteit positieve en negatieve punten hebben. Ook de aarde heeft zo haar haar positieve en negatieve punten. We zouden aardstralen als een negatieve lading kunnen benoemen van waaruit de aarde haar spanning loslaat. Deze plekken met negatief geladen aardstralen zijn zeker niet ideaal om op te wonen. 


Vervuilde krachtplekken gaan als een zender van negativiteit werken.

Oorspronkelijke krachtplekken die zodanig vervuild zijn dat ze, door eerst een krachtige plek te zijn geweest en waar vervolgens veel negativiteit overheen is gekomen, gaan als een (negatief geladen) zendmast dienen. 

Vervuilde aardstralen in een woning kunnen met bewustzijn omgebogen worden.

In tegenstelling tot het plaatsen van technische hulpmiddelen die ik regelmatig tegenkom in woningen, kan ik met mijn bewustzijn deze vervuilde aardstralen ombuigen. Ze kunnen zelfs over grotere afstand omgebogen worden dan vlak langs het huis. Dat is belangrijk want vlak langs het huis trekken ze nog steeds veel negativiteit aan die voelbaar is in het huis. 
Het is dan uiterst belangrijk om positieve gedachten te blijven hebben op een negatief geladen plek. Hierdoor kan de potentiele krachtplek zichtbaarder worden en vervolgens beter gecreëerd worden. Daardoor kunnen nieuwe bewustzijnsvelden ontstaan. 

Krachtplaatsen zijn versterkers.

De aarde is als het ware energetisch in beweging en zo zijn dit soort krachtplaatsen ook in beweging. Krachtplaatsen zijn echte versterkers, zowel in negatieve als in positieve zin. Op het moment dat er op negatief geladen aardstraal of krachtplek veel onrust heerst wordt deze versterkt, als er veel stress heerst wordt deze versterkt. Dan is het voor de bewoners een voortdurend gevecht om deze in goede vibratie te houden, het is zeker niet onmogelijk doch wel een voortdurend gevecht. Ieder mens heeft te maken met de eigen vrije om de energie wel of niet op peil te brengen / houden. En als de vrije wil van de mens een deel in zichzelf nog niet kan loslaten is het alleen mogelijk dit deel te omhullen, toch blijft het een voortdurend gevecht als het ware om welke energie nu voelbaar is in huis. Een gevecht is per definitie zeer vermoeiend. 

Een Huisreiniging zorgt voor een gezonde leefomgeving.

Op het moment dat je de woning positief benadert door bijvoorbeeld een Huisreiniging en zo vol liefde zet, en haar als het ware heelt, heelt van binnen uit met al je liefde gaat zij volgens kosmische wetten dit teruggeven in de vorm van rust, ontspanning en gezondheid.

Recent heb ik krachtplekken geopend in:

Goirle

Doetinchem

Hoogerheide

Den Haag

Boxtel 2x