energetische-huisreiniging-henk-jansen

Deze onderstaande informatie is op basis van vragen die ik had. Antoinette Dettingmeijer heeft op 12 mei samen met mij gezeten om de informatie te ontvangen vanuit hogere bewustzijnsvelden.
 
We hebben de channel-sessie gedaan omdat ik een aantal vragen had, o.a. over de veranderende hoeveelheid en de aard van aardstralen in woningen. Verder was ik ook heel benieuwd naar informatie over “Atlantis” en de betekenis daarvan voor onze tijd.
 
De gechannelde informatie:
De aardstralen waarover je spreekt zijn een direct gevolg van de verstoring vanuit de aarde die naar de oppervlakte komt. De aarde die haar schil aan het afwerpen is omdat ze los wil breken uit de dimensie waarin ze zich bevindt en dan bedoelen we niet dat ze op een dag openbreekt en dat jullie massaal naar een 5edimensie verhuizen. En tegelijkertijd op en ander vlak wel. Maar niet naar die dimensie waar jullie met elkaar zo naar toe willen. De 5e dimensie als het grote koninkrijk, het grote beloofde land, "daar is alles goed". Want dat is dat stukje waar we eerder al over spraken, de vlucht van vele lichtwerkers om zich te richten op een gebied wat zo groots en mooi klinkt, vol eenheid licht en liefde. Maar niet meer verbonden is aan een fysieke planeet. Er wordt dan een aspect overgeslagen, namelijk de diepe angsten, pijn, woede, verdriet die er nog in jullie eigen systeem aanwezig. Die er in oude onopgeloste emoties zijn blijven hangen, waar nog steeds een heel leger (van de broeders van het duister) zich aan kan voeden. 

Read more ...

Henk Janssen schrijft over energetische huisreinigingen in oorlogsgebied.
Plaatsen waar in het verleden heftige gebeurtenissen zoals oorlogen hebben plaatsgevonden leveren voor HSP’ers op den duur gegarandeerd emotionele of fysieke gezondheidsproblemen op. 
Het kunnen recente oorlogen zijn maar ook kleinschaliger gebeurtenissen uit een verder verleden. 
HSP’ers in bijvoorbeeld de Schuytgraaf een wijk in Arnhem is gebouwd op oorlogsgebied van de tweede wereldoorlog. Ik heb bij spirituele huisreinigingen gemerkt dat mensen daar de soldaten nog door de kamer hebben zien lopen. Het was de energie van de oorlogshandelingen en de gedode soldaten.
Oudewater is een strategisch gelegen gebied waar veel strijd is gevoerd tussen diverse graafschappen. In Oudewater staan nog veel historische panden en in Oudewater staat de Heksenwaag als bewijs van de heksenvervolging in de 16 een 17e eeuw. Bij mijn huisreinigingen in Oudewater heb ik gemerkt dat deze gebeurtenissen terug te vinden zijn in het energetisch geheugen van de woningen waar ik huisreinigingen gedaan heb. De bewoners hadden er - vaak onbewust - last van. 
Een andere bijzondere ervaring met had ik in de buurt van Eersel waar ooit een kampement van Napoleon was. Onderzoek in de stadsarchieven leerde dat in deze omgeving veel strijd is gevoerd. De oorlogsenergie was duidelijk voelbaar in de woning en het hele perceel.
Bij een mooie energetische huisreiniging in Breda kreeg de bewoonster beelden van de soldaten die daar ooit door de stad marcheerden. 
Van oudsher is Breda een garnizoens- en vestingstad. 
Er waren prachtige landschappen in Engeland waar koeien graasden. Het ging mis met de energie van de grond toen de koeien de “gekke koeienziekte” kregen als gevolg van het feit dat ze slachtafval te eten kregen. Naderhand bleek dat de landschappen de trauma’s van de zieke en dode koeien hadden geabsorbeerd. De energie van de grond was zwaar aangetast. Eigenlijk hetzelfde als in oorlogsgebieden. 
Wil je weten hoe de energie in jouw woning is, vraag dan een gratis analyse en krijg binnen twee dagen een rapport.

button gratis analyse

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.henk-janssen.nl

Henk Janssen
Energetische huisreinigingen
 
April 2020
De huidige crisis verklaard in Jip en Janneke taal. 

Dit document heeft geen wetenschappelijke basis, geloof niets, het zijn mijn eigen inzichten die ik wil delen.
Deze crisis gaat helemaal niet over de Corona-crisis, het gaat over héél véél meer!
Wat ons als mensheid nu treft is volgens mij een Kosmisch energetische schokgolf, een Shock Wave. Het komt als het ware letterlijk uit de lucht vallen. Ze zeggen wel eens dat alles in de sterren staat. Dit was dus te voorzien en zat eraan te komen, echter niet precies het hoe wat en wanneer. 

alles is energie klein

 
Mijn stelling is dat toeval niet bestaat, ik geloof meer in hoe ze het in België verwoorden: “het valt je toe”.  
 
Alles heeft een betekenis, maar kom daar maar eens achter. Ik zeg wel eens dat het leven net als een Escaperoom is, je begint aan een enorme zoektocht met steeds weer een stukje van de oplossing.
Geen enkele ziel is toevallig hier op aarde, alle zielen hebben er voor gekozen om in, welke rol dan ook, in deze bijzondere tijd hun bijdrage te leveren.
 
 
  
Het Vissentijdperk
We hebben gedurende duizenden jaren als zielen de aarde bewoond vanuit de energie van het Vissentijdperk, wij zijn daar als het ware door gevormd. Het is de energie waarbij vooral het derde chakra geactiveerd is. Het derde chakra gaat o.a. over het mannelijke masculiene aspect: individualiteit, ego, afgescheidenheid, ratio, hoofd, wetenschap, macht, etc. en is daarbij leidend, het meest bepalend en belangrijkste.
De mannelijke (masculiene) eigenschappen:
- Competitie
- Het materiele aspect, spullen verzamelen
- Expansie
- Eigenbelang staat voorop
- Gericht op de buitenwereld
 
Ooit was het anders. Zo was bijvoorbeeld de Olympische gedachte van de Grieken dat meedoen belangrijker is dan winnen. Waar staan we nu? De Romeinen hebben de Grieken letterlijk verslagen en sindsdien hadden de keizers hadden als motto: geef ze brood en spelen, dan blijft het volk rustig.
 
In het Vissentijdperk zijn die waardes van de Romeinen en het vissentijdperk verworden tot extremen.
Niet meedoen, maar winnen van de ander heeft extreme proporties aangenomen in alle delen van de maatschappij en dus ook goed zichtbaar bij vrijwel iedere vorm van topsport. 
- Voetbal met zijn extreme uitwassen in zowel verdiensten als sportiviteit. Er zijn trainers die uitriepen dat voetbal oorlog is. En dat was het ook. 
- Auto en motorsport zoals Formule 1 en Le Mans met geweldige budgetten en dito verdiensten en vooral onderlinge competitie. Wij zijn beter! 
- Tennis, Darten,…
- Olympische spelen waar de competitie ook sterk aanwezig is
- Wielrennen en noem maar op, vul maar in. De lijst is eindeloos aan te vullen als je erover nadenkt.
 
Ieder dierenriemteken duurt ca. 2400 jaar, alle tekens samen ongeveer 26.000 jaar en volgens mij zitten we nu zelfs aan het einde van deze grote cyclus. Het is geen tijd van verandering maar een verandering van tijdperk!
Deze overgangen zijn een kosmisch en universeel krachtenspel waarvan wij uit onze moderne geschiedenis en uitsluitend gericht op materie, geen beeld en geen ervaring hebben. 

Read more ...

De invloed op de gezondheid van aardstralen en wateraders in je woning of paardenstal. 

Overal in het landschap lopen diverse van nature aanwezige energielijnen die de wereld letterlijk als een raster omvatten. 

Er zijn wateraders, aardstralen, leylijnen, kruisingen van aardstralen, krachtplekken, vortexen en nog veel meer.

Vroeger, veel mensen waren nog meer met de natuur verbonden en wisten waar je moest bouwen en waar niet. Pendelen en wichelroedelopen waren “normale” activiteiten. Vooral boeren gebruikten pendel en wichelroede om te bepalen waar gebouwd kon worden en om waterputten te vinden.

Later is deze kennis voor een groot deel verloren gegaan en werd men minder kieskeurig en bouwde men zonder enige kennis van de energie van de plek. Regelmatig kom ik in woningen en paarden- en koeienstallen waar een of meerdere aardstralen of wateraders in de grond zitten. Leven op aardstralen en wateraders is ziekmakend. Ons lichaam en ook dat van dieren kan daar niet tegen. Allerlei processen in het lichaam worden verstoord. 

Vortexen zijn onzichtbare energiewervelingen die kunnen ontstaan op de kruising van bijvoorbeeld aardstralen. Het zijn ook verbindingen tussen diverse bewustzijnslagen waar langs astrale wezens voor onrust in huis kunnen zorgen.

Krachtplekken zijn van nature aanwezige plekken in het landschap met een zeer krachtige energie. Je kunt over het algemeen niet lang met deze energie in contact zijn.

Oude culturen wisten precies waar ze op krachtplekken of langs Leylijnen hun heiligdommen moesten maken. Kerken zijn vaak op die plekken gebouwd, zelfs vaak op plekken waar eerst “heidense” heiligdommen waren. Er werd soms gewoon over heen gebouwd.

Ook in de natuur komen veel krachtplekken voor vooral op plekken waar veel kristallen in de grond of het gesteente zitten. 

Krachtplekken werken verticaal en zijn communicatielijnen tussen kosmos en aarde.

Wil je weten hoe de energie in jouw woning is? vraag dan en gratis analyse aan.

button gratis analyse

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.henk-janssen.nl

 

 Wat emotionele verstoringen in je woning met je lichaam kunnen doen.  

Laatst werd ik gebeld door een oude vriend uit Sittard. We zijn in den beginne min of meer samen opgegroeid waarna we beiden een andere richting hebben genomen. Het begin van onze geschiedenis lijkt wel op elkaar en toch was de uitwerking totaal een andere.

Door mijn jeugdervaringen (te lezen in mijn boek Onderweg naar Meesterschap) besef ik nu steeds meer dat mijn jeugdervaringen er voor gezorgd hebben dat ik mijn “voelen” had afgesloten, ik had me teruggetrokken, uit contact gegaan om niet meer gekwetst te worden.

Mijn vriend heeft het tegenovergesteld gedaan, hij is met vergelijkbare ervaringen zeer naar buiten getreden. Hij is in Limburg blijven wonen en heeft een groot sociaal en actief netwerk opgebouwd. Hij is nog steeds een gezien persoon. In zijn beroepsmatige leven heeft hij meerdere stressvolle banen gehad. Nu is hij gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson en loopt tegen zijn beperkingen aan.

Door de Parkinson moest hij het rustig aan doen en had hij vooral ’s ochtend veel last van spierverkrampingen.

Een paar weken terug is hij met een camper naar Frankrijk op vakantie geweest. Thuisgekomen voelde hij meteen weer de verkramping, op dat moment besefte hij dat hij daar tijdens de campervakantie totaal geen last van had gehad. 

Read more ...

De geschiedenis van de ANKH
 
De tweebenige Ankh, ook wel de Ankh van genezing genoemd, is een oud genezingssymbool. Dit symbool werd al gebruikt in Lemurië, Atlantis en Egypte. In Lemurië werd dit symbool energetisch gebruikt, het had nog geen fysieke vorm. Later, in Atlantis, kreeg het symbool de fysieke vorm.
De Ankh was in eerste instantie een antenne voor de koningen en hogepriesters op aarde.
Na de val van Atlantis werd de kennis over het symbool en de piramide overgebracht naar Egypte. Toen de Piramide van Cheops werd gebouwd werd in de top een Ankh geplaatst. Deze stak met de lus en de armen boven de piramide uit en de benen bevonden zich in de piramide en diende als antenne. Deze antenne was nodig voor de communicatie van de koningen en hogepriesters met de kosmische dimensies. Op deze manier kon men vanuit de kosmische wereld wijsheid en inzichten krijgen. Men kon raad vragen, bijvoorbeeld wanneer er politieke problemen speelden. 
Wat is er gebeurd met de mens* in de periode vanaf de val van Atlantis

Read more ...

De Energetische huisreiniging in Oirschot, een echte beleving

Een energetische huisreiniging die ik samen met de bewoners doe is niet zomaar een huisreiniging. Het is een ervarings-workshop, een echte beleving met iedere keer opnieuw een verrassende wending. Dat geldt voor zowel de huisreiniging aan de hand van foto’s waarbij we uitsluitend telefonisch contact hebben. Maar heel zeker ook voor de huisreiniging bij mensen thuis.
 
Het enige dat ik aan het begin van een huisreiniging weet zijn de uitkomsten van de meting die ik vooraf gedaan heb aan de hand van de gratis meting + rapportage. Als er uit zo’n rapportage met daarin de energetische stand van zaken van de woning en zijn bewoners een afspraak volgt weet ik over het algemeen nauwelijks vooraf waar ik terecht kom. Is het een groot huis, een bovenetage, modern of een beetje vervuild? Soms is er even een telefonisch contact vooraf om de afspraak te maken maar daarbij ga ik zelden in op de vraag waarom mensen een huisreiniging willen.
 
Energetische huisreinigingen zijn cadeautjes om te doen en te geven.

Read more ...

 

Wat is de geschiedenis van de grond waarop je woning gebouwd is?
Onlangs kreeg ik van een jong gezin een aanvraag voor een energetische huisreiniging. Naar aanleiding van de gratis analyse  had ik een eerste oriënterend telefoontje met de aanvraagster waarin ik vroeg wat de aanleiding was voor een huisreiniging. Ze bleek ziek thuis te zitten en had een slecht gevoel bij de woning en zat het liefst op zolder. 
 
Na wat doorvragen bleek dat ze destijds met haar partner en een kleine van 2 jaar bewust in een nieuwbouw woning zijn gaan wonen. Dat was voor haar geruststellend omdat er dan geen geschiedenis van vorige bewoners in het huis zou zitten. Vragend naar haar beroepsmatige werkzaamheden bleek dat ze verpleegkundige was en dat het huis gebouwd is op een voormalig ziekenhuisterrein.
Ik vertelde haar over mijn eerdere ervaringen met huizen die op “verkeerde” plekken zijn gebouwd. Zo ook op een voormalig ziekenhuis terrein in Twente. De bewoonster had regelmatig dromen over operaties. 
Toen was voor mij duidelijk wat de oorzaak was van de klachten bij dit gezin.

Read more ...

gratis energie meting button 

Slaapproblemen, fysieke klachten en emotionele onbalans. Een energetische huisreiniging kan de oplossing bieden.

Veel volwassenen en speciaal ook kinderen en baby’s slapen slecht

Vaak krijg ik vragen die te maken hebben met kinderen en ook baby’s die slecht slapen. Belangrijk is om te beseffen dat vrijwel alle kinderen en baby’s een zekere mate van hoog gevoeligheid hebben en daardoor onbewust veel meer opnemen dan we in de gaten hebben. Het vervelende is dat ze niet kunnen praten en alleen met huilen duidelijk kunnen maken dat het niet goed gaat.

Als ze slecht slapen kunnen ze last hebben van diverse verstoorde energieën of frequenties in hun slaapkamer.

Er kan sprake zijn van verstorende wateraders, ley-lijnen, verstoorde krachtplaatsen, vortexen, en poorten. Deze verstoringen kunnen de oorzaak zijn van veel verschillende klachten, zowel fysiek als emotioneel, als bijv. depressiviteit

Mocht je een kat hebben en die graag bij volwassenen of kinderen op bed gaat liggen dan kan dat erop duiden dat er een verstoorde (negatief geladen energie aanwezig is). Katten laden zich op aan negatieve straling en tegelijkertijd beschermen ze daarmee de bewoners.

Emotionele energie van vorige bewoners of andere heftige gebeurtenissen kunnen een rol spelen.Het kan zijn dat er iemand in huis of op die kamer een lang zwaar ziekbed heeft gehad en / of overleden is. Ook kan het zijn dat er op de plek waar de woning nu staat in vroeger tijden heftige gebeurtenissen als oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. 

Het kan zijn dat de energie van de plek waar nu de woning op staat in vroeger tijden gebruikt is voor negatieve rituelen. Zelfs kan het te maken hebben met heksenvervolging, ook een oude begraafplaats laat zijn sporen achter en wat te denken van hele nieuwbouwwijken die worden gebouwd op plekken waar heftige oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Die hoeft overigens niet alleen van recente oorlogen geweest te zijn. Ook de energie van de strijd in de middeleeuwen, zo heb ik bij huisreinigingen ervaren wat de oorlogshandelingen van Napoleon in bijvoorbeeld Eersel en de strijd tegen de Spanjaarden in Breda en omgeving aan emotionele sporen in de energie achtergelaten hebben en waar de huidige bewoners nu nog last van hadden. Dat soort verstoringen zijn voor sommigen duidelijk voelbaar, anderen hebben niet in de gaten waar hun huidige problemen vandaan komen.

Mensen melden vaak dat ze als ze op vakantie zijn geweest nergens last van hebben. Thuisgekomen merken ze opeens het verschil en bellen ze voor een afspraak.

Een huis dat ernstig energetisch verstoord is, is dikwijls ook een chaos en het is niet mogelijk om het opgeruimd te krijgen. 

Wil je weten hoe de energie in jouw woning is? Vraag dan een gratis meting aan.

Slaapproblemen, fysieke klachten en emotionele onbalans. Een energetische huisreiniging kan de oplossing bieden.

Veel volwassenen en speciaal ook kinderen en baby’s slapen slecht

Vaak krijg ik vragen die te maken hebben met kinderen en ook baby’s die slecht slapen. Belangrijk is om te beseffen dat vrijwel alle kinderen en baby’s een zekere mate van hoog gevoeligheid hebben en daardoor onbewust veel meer opnemen dan we in de gaten hebben. Het vervelende is dat ze niet kunnen praten en alleen met huilen duidelijk kunnen maken dat het niet goed gaat.

Als ze slecht slapen kunnen ze last hebben van diverse verstoorde energieën of frequenties in hun slaapkamer.

Read more ...