energetische-huisreiniging-henk-jansen

De geschiedenis van de ANKH
 
De tweebenige Ankh, ook wel de Ankh van genezing genoemd, is een oud genezingssymbool. Dit symbool werd al gebruikt in Lemurië, Atlantis en Egypte. In Lemurië werd dit symbool energetisch gebruikt, het had nog geen fysieke vorm. Later, in Atlantis, kreeg het symbool de fysieke vorm.
De Ankh was in eerste instantie een antenne voor de koningen en hogepriesters op aarde.
Na de val van Atlantis werd de kennis over het symbool en de piramide overgebracht naar Egypte. Toen de Piramide van Cheops werd gebouwd werd in de top een Ankh geplaatst. Deze stak met de lus en de armen boven de piramide uit en de benen bevonden zich in de piramide en diende als antenne. Deze antenne was nodig voor de communicatie van de koningen en hogepriesters met de kosmische dimensies. Op deze manier kon men vanuit de kosmische wereld wijsheid en inzichten krijgen. Men kon raad vragen, bijvoorbeeld wanneer er politieke problemen speelden. 
Wat is er gebeurd met de mens* in de periode vanaf de val van Atlantis
 
Als mens zijn we veel meer dan alleen een lichaam. Ons lichaam bestaat uit een lichtlichaam, een energetisch systeem met een vast en zichtbaar gedeelte (het grofstoffelijke lichaam) en een aantal niet zichtbare energetische lichamen. (de fijnstoffelijke lichamen) Verder heeft iedereen een onsterfelijke ziel en een Goddelijke Vonk en is verbonden met de Bron. Na de val van Atlantis is de mensheid grotendeels afgescheiden van zijn/haar eigen Licht, liefde en scheppingskracht. De mens - vooral afgescheiden van de Bron - ging zijn scheppende kwaliteiten grotendeels deels bewust, deels onbewust inzetten. Gedurende eonen zijn er daardoor vele pijnen, emoties in en van de mensheid geactiveerd. Vele hebben we in de loop der tijden al geheeld. Toch vele pijnen en emoties zijn ook nog met ons meegegaan naar dit leven. 
 
In de loop van de evolutie zijn door het bovenstaande de verbindingen tussen lichaam, ziel, Goddelijke vonk en Bron niet meer volledig intact gebleven, en zijn er “niet lichtvolle” krachten aan het werk die deze verbindingen aanvallen. 
Onze fysieke en energetische lichamen zijn dus niet alleen vervuild door de omgevingsfactoren als een vervuilde lucht, vervuilde voeding, lege voeding, toch ook voornamelijk door de oude emoties en de daaraan gekoppelde gedachtes die wij nog met ons meedragen.
 
Het is nu of nooit
.
Wij leven in een heel bijzondere tijd, het einde van een periode van 26.000 jaar en de overgang naar een nieuwe fase van 26.000 jaar. Bovendien de overgang van Vissen- naar Aquarius-tijdperk. Wij krijgen nu de kans om die oude vervuilingen, ontstaan vanuit oude emoties, mentale processen, gedachten, overtuigingen, eerst je bewust te worden en je lichaam ervan te zuiveren. Daarbij komen oude trauma’s (zeker ook uit vorige levens) naar boven om ze te herbeleven en te verwerken. Het is nu of nooit om al die pijnen en emoties allemaal onder ogen te zien. (Dat verklaart de chaos nu op aarde) We krijgen de kans om ons op te schonen tot aan de val van Atlantis toe en ver daarvoor. Toch is dit niet iets dat je in een keer kan doen. Dit omdat het fysieke lichaam en onze energetische lichamen zijn vervuild. 
Het gaat dus niet over de pure kern, je pure Goddelijke Vonk - maar wel al die lichamen die zich hebben opgebouwd in de loop der levens en het fysieke lichaam dat daaruit voortvloeit in je huidige incarnatie.
 
Therapieën

Er zijn vele therapieën op aarde, technieken, energetische healings-technieken de afgelopen tientallen jaren vanuit de mens ontstaan. Deels werken ze, deels doen ze wat ze zouden moeten doen en wat ze pretenderen te doen. Maar op het moment dat een mens heelt zonder bewustzijn te verkrijgen, vervalt deze alweer snel in oude gewoonten, in oud gedrag, in hetzelfde stuk en wordt een afgeworpen jas als vanzelf weer aangetrokken. Alleen bewustzijn brengt al veel, maar de combinatie met energetische emotionele heling met bewustzijn is daadwerkelijk diep helend en transformerend.
 
Ankh-healing voor volwassenen
De Ankh maakt het mogelijk om de verbinding tussen hemel en aarde tot stand te brengen. Wat ik doe met de Ankh is je helpen de verbindingen tussen lichaam, ziel, Goddelijke vonk en Bron te optimaliseren.  
Ben je geinteresseerd? Neem dan via onderstaand formulier contact met me op. 

Fields marked with * are required

gratis energie meting button