henk-janssen-huisreiniging

Huisreiniging & MEER
Vanaf eind 2022 meet ik bij mijn gratis analyse van de energie van de woning heel vaak portalen. Eerst dacht ik dat het verstoorde krachtplekken waren. Nu door aanvullende informatie en inzichten weet ik beter wat ik meet.
Hieronder een uitgebreide uitleg
 
Alles over portalen en de zin of noodzaak om ze te openen in je woning
Onze aarde is een plek waar een fysieke werkelijkheid is, hier leven mensen die bestaan uit diverse lichamen. 
We hebben een aards fysiek lichaam dat lichaam bestaat uit meerdere lagen.
We zijn in de kern, ook nu al in deze driedimensionale werkelijkheid een multidimensionaal wezen en dat wordt vaak nog zo onderschat. We hebben naast dat fysieke lichaam ook een emotioneel lichaam, mentaal lichaam, en dan ook verder ook nog al die andere spirituele lichamen die gekoppeld zijn aan deze aarde en ook aan andere dimensies. 
 
Vorige levens en voorouderlijnen
Al die onderdelen zijn met elkaar verbonden en in dit specifieke lichaam heeft de ziel ook nog een bepaalde jas aangetrokken die we de persoonlijkheid kunt noemen, die een combinatie is van de kenmerken van overtuigingen, gedachtes die al mee zijn genomen vanuit voorgaande incarnaties. Het zijn emoties die nog niet doorleefd zijn in voorgaande incarnaties. 
Ditzelfde, dus gedachtes en emoties die echter voortkomen vanuit de voorouderlijnen van zowel de kant van de vader als de moeder. Ook bepaalde karaktertrekken die in een familiesysteem aanwezig zijn. 
 
Wat wil de ziel ervaren?
Er zijn bepaalde karaktertrekken die te maken hebben met de ontwikkeling van de ziel en met wat de ziel in dit leven eigenlijk wil gaan ervaren. Dat alles is gekoppeld aan het aardse lichaam dat weer perfect is afgestemd op die persoonlijkheid die de ziel nodig heeft om in dit leven precies die ervaringen op te kunnen doen die de ziel wenst. 
Het herinneren van oude kennis in deze tijd van verhoogde frequenties
Wat ik vaak tegenkom is dat mensen spiritueel ontwaken, zich weer oude kennis herinneren, een diep oud weten dat wordt aangeraakt omdat dat eenvoudig nu weer mogelijk is op aarde, omdat de frequentie zo sterk verhoogd omdat er letterlijk een nieuwe tijdsperiode en een nieuwe fase aanbreekt.
De oude kennis wordt weer toegankelijk, de aarde, Gaia, de moedergodin ontwaakt weer en neemt haar plaats weer in. En dat heeft consequenties voor ons allemaal.
 
Tussen de levens dat al die oude krachtige kennis er ooit was en nu zitten ook vaak diepe traumatische, nog vastzittende ervaringen uit vorige levens. 
Het zijn de oude pijnstukken, die deels nog in lage frequenties verblijven. Als die niet worden erkend, onder ogen worden gezien en als die niet worden geheeld, erkend, en de spirituele ontwikkeling en kennis verder doorgaat, dan zie je dat mensen uiteindelijk vaak ergens de weg kwijtraken. 
 
Mensen met grote spirituele kennis lopen vast
En dat is wat ik nu op moment veel om me heen zie. Mensen die ergens grote spirituele kennis hebben, die vastlopen of dreigen te lopen. Die het gevoel hebben dat ze worden tegengewerkt, dat er duistere krachten zijn die ze tegenhouden. Echter deze krachten bevinden zich voornamelijk in hun zelf. 
Ja, ze zitten ook in de buitenwereld. Maar slechts om te laten zien dat er nog oude pijnstukken in hun zelf aanwezig is die ze onder ogen mogen komen. Die er dan voor zorgen dat ze een stabiele ontwikkeling kunnen gaan, in plaats dat ze uiteindelijk ergens in dimensies verdwijnen en een ongeaarde spiritualiteit tonen waarbij ze zuiverheid verdwijnt. 
Deze blokkades zijn echter niet op te lossen door van buitenaf van alles te veranderen,
Het is daarentegen de bedoeling dat de verandering van binnenuit te doorleeft wordt. Dit omdat het belangrijk is dat de mens weer ervaart wat voor een krachten deze in zich heeft. En wat de gevolgen van het handelen kunnen zijn. 
 
Wat doe ik bij mijn huisreinigingen?
Wat ik doe is velden of portalen openen waarbij veel oude informatie vrijkomt. 
Ik haal als het ware de deksel af van zo’n veld waar hoge druk onder staat. Die druk is wat de mensen voelen zo in hun huis. 
Door het openen van die portalen kunnen er heel veel oude trauma’s die dus ooit (gedurende vele eeuwen) door die mentale en emotionele velden en de fysieke velden van de mens hier op deze planeet als imprint zijn achtergelaten en niet zijn afgemaakt, niet zijn doorleefd, alsnog uit het veld of portaal verdwijnen. 
Het zijn bijvoorbeeld emoties van een oorlog die ooit ergens is geweest, waar mensen kunnen voelen wat ik al zo vaak heb meegemaakt, dat er nog soldaten marcheren. Ook dat er nog die angst of dat verdriet aanwezig is. De soldaten zijn ergens in de strijd omgekomen, hebben die angsten die ze zo gevoeld hebben nooit volledig kunnen helen. Een deel van de ziel is daar bevroren geraakt en dit kan slechts worden geheeld hier op aarde door het weer te voelen middels een fysiek lichaam. 
De emotionele en mentale lichamen hebben een fysiek lichaam nodig
Want zoals ik al eerder gemeld heb is het fysieke, mentale en emotionele lichaam onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Deze emotionele en mentale lichamen hebben een fysiek lichaam nodig. Met name het emotionele heeft een fysiek lichaam nodig om een eerdere bevriezing daarvan te kunnen ontdooien, om de energie weer te laten stromen, om een blokkade of een vastgeroeste energie op te lossen gekoppeld vaak aan dat mentale lichaam. 
 
Vorige levens en familievelden of voorouderlijnen
Het openen en opruimen doe ik door samen met de aanvrager terug te keren naar vorige levens en delen van je eigen ziel weer op te halen. Dit kan door delen van je voorouders die nog in het familieveld zijn blijven hangen te doorleven, te doorvoelen en hun niet geuite pijn niet afgemaakte pijn alsnog te uiten en te erkennen en te zien. En de gedachtes die daarbij aanwezig waren te erkennen en te zien. De intentie die ergens bij was te erkennen en te zien. En zo kunnen die aspecten worden losgeweekt en kan de energie daarvan vrijkomen en weer beschikbaar komen voor het veld. (Antoinette Dettingmeijer is daar specialist in)
 
Je woont nooit zomaar of toevallig op een bepaalde plek
Als we tijdens de huisreiniging aan de portalen werken zijn het vaak energieën die niet direct herinneringen zijn van vorige levens van degene waar ik mee werk. Maar is wel precies dat waar ik me heel bewust van ben geworden, dat iemand nooit zomaar op een bepaalde plek woont. 
Immers frequenties trekken elkaar aan. Een bepaalde plek heeft al een bepaalde frequentie, dus al iemand een blokkade heeft op macht en kracht, angst heeft voor machtsmisbruik en daardoor angst heeft om in de eigen kracht te staan, dan is het logisch dat je een woonplek aantrekt waar veel conflicten rondom macht, machtsmisbruik, kracht zijn geweest. Soms daadwerkelijk oude krachtplekken. Vaak zijn er dan vele mensen geweest die op die plek hebben gewoond waar soortgelijke ervaringen zijn geweest. Echter werkt dit ook andersom. 
 
De aarde ondergaat grote veranderingen
Er zijn op de plek waar je woont ervaringen van voorgaande bewoners. Mensen die met hetzelfde thema te maken hebben worden naar die plek getrokken. Maar ook omdat die aarde op dit moment zo aan het transformeren is en je daadwerkelijk kunt zien dat ze van binnen aan het draaien is, aan het schuiven is. Dan komen energieën, die bijvoorbeeld verbonden zijn aan de Himalaya ook zomaar hier in dit land voorbij Alle velden zijn aan het schuiven en als er dan een thema is dat te maken heef met machtsmisbruik, dan kan een veld verbonden aan de Himalaya, gekoppeld aan machtsmisbruik, inhaken op het frequenties die al op die plek hangen. 
Wat ik samen met je doe is die plekken openen waar in de loop der tijd door al die verstoringen een hoge druk verzameld is. Er komt dan vrij wat op dat moment belangrijk is. Dat resoneert per definitie met thema’s van de mensen die in dat huis leven omdat ze anders immers niet op die leefden. 
 
Het zijn niet altijd vorige levens van de huidige bewoners.
De mensen kunnen het echter wel zo ervaren omdat het zo herkenbaar voelt. Het is iets wat ook met hun resoneert. Het is echter een veld dat gewoon voorbijkomt en voorbijvliegt en vrijkomt. Waarbij het niet eens zozeer belangrijk is of eigenlijk volledig niet belangrijk is of het een vorig leven van hun is of niet. Het is slechts belangrijk dat ze de stap kunnen zetten “wat raakt dit in mij zelf”.  Welke stukken van die net voorbijkwamen herken ik in mijn eigen leven en waar heb ik dus ook nog trauma’s zodat ik die in mij zelf mag gaan helen en ze niet meer in mijn eigen huis hoef aan te trekken. 
Want als je er niet mee aan de slag gaat wordt tijdens de huisreiniging het veld in de woning gereinigd maar bouwt naar verloop van de tijd de druk weer op 
Dan hoor ik dat mensen zeggen; “goh er lijkt iets niet te veranderen in mijn huis” dat komt dan omdat ze het als een magneet weer blijven aantrekken.
 
Maart 2023
Henk Janssen
www.henk-janssen.nl