AARDSTRALEN

Door kosmische ontwikkelingen wordt de frequentie van de aarde op dit moment sterk verhoogd.

Daardoor ondergaat de aarde een soort van detox-proces waarbij alle emoties eruit gewerkt worden. Denk aan emoties  veroorzaakt door oorlogen, veldslagen, concentratiekampen, dierenmishandeling, verkeerd gebruik van mijnbouw enz.
Kort geformuleerd zijn het alle emoties die door toedoen van menselijk handelen veroorzaakt zijn. Deze worden vertaald in verstoring van het aardmagnetisch veld en komen tevoorschijn in de vorm van aardstralen. Meette ik voorheen met mijn wichelroede wel eens een aardstraal hier en daar, nu zijn er ca. 3 op iedere strekkende meter. Deze enorme toename van aardstralen is wereldwijd meetbaar, en ze vormen een raster. Onder het containerbegrip aardstralen schaar ik alle verstoorde energielijnen in de aarde, zoals o.a.; Wateraders, Benker-, Curry-, Ley-, Kristallijnen etc.  Zeg maar het energetische raster van de aarde.

Ons eigen elektromagnetisch veld (onze eigen frequenties) is in continue interactie met het elektromagnetische veld van de aarde. Wij reageren onmiddellijk op veranderingen in het aardmagnetisch veld, en het aardse veld reageert onmiddellijk op onze innerlijke houding.
Door de grote veranderingen in het aardmagnetisch veld van zowel de aarde als van de mensen zijn we niet meer goed gegrond.

Tijdens de Huisreiniging & MEER laat ik je aardstralen voelen, hoe ze opgeruimd worden en gaan we ze daadwerkelijk ter plekke opruimen, het gehele perceel wordt onder handen genomen. De bewoners voelen zich na het opruimen acuut meer gegrond. Zodra je goed gegrond bent en je bewustzijn in je lichaam verankerd is, trek je naar je toe wat je nodig hebt. Op dat moment voel je je overal ter wereld thuis!

channeling-soundcloud

MEER OVER AARDSTRALEN